Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Mycoplasma genitalium


Uppdaterad den: 2020-09-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Bakterien kan orsaka urogenitala symtom och infektion men ses också hos asymtomatiska individer.

Epidemiologi

 • På svenska STI-mottagningar ser förekomsten ut att vara stor:
  • Förekomsten rapporteras vara lika stor som vid klamydia ungefär men det finns ingen nationell statistik

Etiologi och patogenes

 • Primärt sker smitta genital slemhinna mot genital slemhinna:
  • Ses även anorektalt
  • Inte särskilt ofta detekterad i oropharynx
 • Inkubationstiden är längre än för klamydia (10–14 dagar):
  • Bakterien växer långsamt
  • Inkubationstiden beräknas vara längre än för klamydia

ICD-10

 • N34 Uretrit (inflammation i urinröret) och uretrasyndrom
  • N34.1 Icke specifik uretrit
  • N34.2 Annan uretrit
  • N34.3 Uretrasyndrom, ospecificerat
 • N37.0 Uretrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Inkubationstiden är mellan 10–14 dagar, det vill säga oftast längre än för klamydia.
 • Hos många är infektionen helt symtomfri.
 • Generellt kan symtomen vara sparsamma och kliniskt oskiljbara från klamydia
 • Hos män:
  • Urinsveda
  • Flytning från urinröret
  • Vid otillräcklig behandling kan komplikationer ses i form av kronisk uretrit, balanit, epididymit
  • Ibland proktit
 • Hos kvinnor:
  • Både uretrit och cervicit rapporteras.
  • Uretriten brukar beskrivas som varig
  • Cerviciten beskrivs som mukopurulent
  • Vid otillräcklig behandling kan komplikationer ses i form av endometrit, salpingit
  • Mellan- och kontaktblödningar
  • Tubarfaktorinfertilitet har rapporterats samvariera med ökad förekomst av antikroppar mot mycoplasma genitalium
 • Extragenitala symtom:
  • Inokulation kan skapa konjunktivit
  • Reaktiv artrit kan förekomma, osäkert hur ofta men uppskattas till samma frekvens som vid klamydia

Kliniska fynd

 • Hos många är fynden sparsamma.
 • Komplicerade infektioner kan ses:
  • Eventuellt finns uretrala eller vaginala flytningar
  • Cervicit och bäckeninektion kan ses
  • Epididymit i vissa fall
  • Risken för komplicerade infektioner är lägre än för klamydia

Utredning av mycoplasma genitalium

 • Provtagningsindikation:
  • Det avråds från allmän screening av M. genitalium:
   • Då det är osäkert hur mycket komplikationer mycoplasmainfektion genitalt egentligen orsakar finns det inte samma grund till att rekommendera frikostig provtagning (som vid exempelvis klamydia)
   • Provet bör tar först 10-14 dagar efter misstänkt exponering för att minska risken för falskt negativa svar
  • Rutinmässig provtagning rekommenderas i vissa fall:
   • Objektiva uretrit- och/eller cervicitsymtom bör provtas för klamydia och gonorré:
    • Finns det möjlighet med samprovtagning av mycoplasma genitalium kan det göras
    • Alternativt tas mycoplasmaprov när klamydia och gonorré visat sig vara negativt
    • Särskilt i de fall där patienten inte har så mycket symtom kan man avvakta med provtagning
   • Kvarstående symtom efter klamydiabehandling där mycoplasmaprov inte tagits primärt
   • Vid utredning av PID och epididymit
   • Partner med konstaterad M. genitalium-infektion
   • Provtagning kan rekommenderas i vissa andra fall:
   • Inför invasiva ingrepp som kirurgisk abort och spiralinsättning kan provtagning övervägas
   • Frikostig provtagning rekommenderas vid recidiverande bakteriell vaginos, långdragen buksmärta samt vid upprepade UVI-iknande symtom:
   • Särskilt om urinodlingen är negativ, vid konjunktivit och vid reaktiva artriter
 • Provtagningsutförande:
  • Tidigast bör provtagningen ske 10 dagar efter exponering
  • Blåsinkubation minst 1 timme (i brist på annan evidens ges denna rekommendation)
  • Provtagning som vid klamydia
 • Hos män:
  • Provtagning via förstaportionsurin (≤ 10mL)
 • Hos kvinnor:
  • Vaginalprov, kan utföras av patienten på egen hand eller vid gynundersökning
  • Vaginalprovet bör antingen läggas i transportmedium eller i första portionen urin (≤ 10ml)
  • För kvinnor räcker inte endast urinprov
  • Vaginalsektretet är mest känsligt som ensamt prov
  • Om anamnestiskt behov kan slemhinneprov tas likadant som vid vaginalprov från öga och rektalslemhinna.

Differentialdiagnoser

 • Klamydiauretrit (män, kvinnor).
 • Gonorré.
 • Ospecifik uretrit av annan orsak.
 • Ureaplasma urealyticum:
  • Mycoplasmasort som kan vara orsaken till recidiverande uretrit som är negativ för gonorré, klamydia och M. genitalium

Behandling av mycoplasma genitalium

 • Vid okomplicerad genital infektion:
  • Azitromycin peroralt 500 mg × 1 första dagen följt av 250 mg × 1 i 4 dagar
  • Vid behandlingssvikt med azitromycin ska reinfektion uteslutas
  • Vid påvisad makrolidresistens rekommenderas kontakt med STI-mottagning. Peroralt moxifloxacin 400 mg × 1 i 7 dagar kan ges
 • Vid extragenital Mycoplasma genitalium:
  • Behandling som vid okomplicerad infektion
 • Vid komplikationer:
  • Förlängd behandlingstid med azitromycin 500 mg dag 1, följt av 250 mg dag 2–10 (14) rekommenderas

 

Komplikationer

 • Eventuellt:
  • Epididymit
  • Endometrit/salpingit
  • Kronisk bäckeninfektion och möjligt nedsatt infertilitet
 • Vid graviditet ses ökad risk för spontanabort:
  • Även risken för förtidig födsel är modest förhöjd
 • Kvarvarande symtom efter behandlingen kan ses.

Prognos

 • God med korrekt behandling.

Källor

 • Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(10):1650-1656. doi:10.1111/jdv.13849
 • Läkemedelsverket. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation. 2015. Hämtad 2020-09-14. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Sexuellt-overforbara-bakteriella-infektioner/
 • Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), Sektionen för Venereologi. Rekommendationer Mycoplasma genitalium. Publicerad 2019. Hämtad 2020-09-16.https://www.ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Annons
Annons
Annons

Annons