Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Mycoplasma genitalium


Uppdaterad den: 2021-11-16

Annons

Bakgrund

 • Bakterien kan orsaka urogenitala symtom och infektion men ses också hos asymtomatiska individer.

Epidemiologi

 • På svenska STI-mottagningar ser förekomsten ut att vara stor:
  • Förekomsten rapporteras vara lika stor som vid klamydia ungefär men det finns ingen nationell statistik

Etiologi och patogenes

 • Primärt sker smitta genital slemhinna mot genital slemhinna:
  • Ses även anorektalt
  • Inte särskilt ofta detekterad i oropharynx
 • Inkubationstiden är längre än för klamydia (10–14 dagar):
  • Bakterien växer långsamt
  • Inkubationstiden beräknas vara längre än för klamydia
Annons
Annons

ICD-10

 • N34 Uretrit (inflammation i urinröret) och uretrasyndrom
  • N34.1 Icke specifik uretrit
  • N34.2 Annan uretrit
  • N34.3 Uretrasyndrom, ospecificerat
 • N37.0 Uretrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Inkubationstiden är mellan 10–14 dagar, det vill säga oftast längre än för klamydia.
 • Hos många är infektionen helt symtomfri.
 • Generellt kan symtomen vara sparsamma och kliniskt oskiljbara från klamydia
 • Hos män:
  • Urinsveda
  • Flytning från urinröret
  • Vid otillräcklig behandling kan komplikationer ses i form av kronisk uretrit, balanit, epididymit
  • Ibland proktit
 • Hos kvinnor:
  • Både uretrit och cervicit rapporteras.
  • Uretriten brukar beskrivas som varig
  • Cerviciten beskrivs som mukopurulent
  • Vid otillräcklig behandling kan komplikationer ses i form av endometrit, salpingit
  • Mellan- och kontaktblödningar
  • Tubarfaktorinfertilitet har rapporterats samvariera med ökad förekomst av antikroppar mot mycoplasma genitalium
 • Extragenitala symtom:
  • Inokulation kan skapa konjunktivit
  • Reaktiv artrit kan förekomma, osäkert hur ofta men uppskattas till samma frekvens som vid klamydia

Kliniska fynd

 • Hos många är fynden sparsamma.
 • Komplicerade infektioner kan ses:
  • Eventuellt finns uretrala eller vaginala flytningar
  • Cervicit och bäckeninektion kan ses
  • Epididymit i vissa fall
  • Risken för komplicerade infektioner är lägre än för klamydia

Utredning av mycoplasma genitalium

 • Provtagningsindikation:
  • Det avråds från allmän screening av M. genitalium:
   • Då det är osäkert hur mycket komplikationer mycoplasmainfektion genitalt egentligen orsakar finns det inte samma grund till att rekommendera frikostig provtagning (som vid exempelvis klamydia)
   • Provet bör tar först 10-14 dagar efter misstänkt exponering för att minska risken för falskt negativa svar
  • Rutinmässig provtagning rekommenderas i vissa fall:
   • Objektiva uretrit- och/eller cervicitsymtom bör provtas för klamydia och gonorré:
    • Finns det möjlighet med samprovtagning av mycoplasma genitalium kan det göras
    • Alternativt tas mycoplasmaprov när klamydia och gonorré visat sig vara negativt
    • Särskilt i de fall där patienten inte har så mycket symtom kan man avvakta med provtagning
   • Kvarstående symtom efter klamydiabehandling där mycoplasmaprov inte tagits primärt
   • Vid utredning av PID och epididymit
   • Partner med konstaterad M. genitalium-infektion
   • Provtagning kan rekommenderas i vissa andra fall:
   • Inför invasiva ingrepp som kirurgisk abort och spiralinsättning kan provtagning övervägas
   • Frikostig provtagning rekommenderas vid recidiverande bakteriell vaginos, långdragen buksmärta samt vid upprepade UVI-iknande symtom:
   • Särskilt om urinodlingen är negativ, vid konjunktivit och vid reaktiva artriter
 • Provtagningsutförande:
  • Tidigast bör provtagningen ske 10 dagar efter exponering
  • Blåsinkubation minst 1 timme (i brist på annan evidens ges denna rekommendation)
  • Provtagning som vid klamydia
 • Hos män:
  • Provtagning via förstaportionsurin (≤ 10mL)
 • Hos kvinnor:
  • Vaginalprov, kan utföras av patienten på egen hand eller vid gynundersökning
  • Vaginalprovet bör antingen läggas i transportmedium eller i första portionen urin (≤ 10ml)
  • För kvinnor räcker inte endast urinprov
  • Vaginalsektretet är mest känsligt som ensamt prov
  • Om anamnestiskt behov kan slemhinneprov tas likadant som vid vaginalprov från öga och rektalslemhinna.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Klamydiauretrit (män, kvinnor).
 • Gonorré.
 • Ospecifik uretrit av annan orsak.
 • Ureaplasma urealyticum:
  • Mycoplasmasort som kan vara orsaken till recidiverande uretrit som är negativ för gonorré, klamydia och M. genitalium

Behandling av mycoplasma genitalium

 • Vid okomplicerad genital infektion:
  • Azitromycin peroralt 500 mg × 1 första dagen följt av 250 mg × 1 i 4 dagar
  • Vid behandlingssvikt med azitromycin ska reinfektion uteslutas
  • Vid påvisad makrolidresistens rekommenderas kontakt med STI-mottagning. Peroralt moxifloxacin 400 mg × 1 i 7 dagar kan ges
 • Vid extragenital Mycoplasma genitalium:
  • Behandling som vid okomplicerad infektion
 • Vid komplikationer:
  • Förlängd behandlingstid med azitromycin 500 mg dag 1, följt av 250 mg dag 2–10 (14) rekommenderas

 

Komplikationer

 • Eventuellt:
  • Epididymit
  • Endometrit/salpingit
  • Kronisk bäckeninfektion och möjligt nedsatt infertilitet
 • Vid graviditet ses ökad risk för spontanabort:
  • Även risken för förtidig födsel är modest förhöjd
 • Kvarvarande symtom efter behandlingen kan ses.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • God med korrekt behandling.

Källor

 • Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(10):1650-1656. doi:10.1111/jdv.13849
 • Läkemedelsverket. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation. 2015. Hämtad 2020-09-14. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Sexuellt-overforbara-bakteriella-infektioner/
 • Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), Sektionen för Venereologi. Rekommendationer Mycoplasma genitalium. Publicerad 2019. Hämtad 2020-09-16.https://www.ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.