Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Första vaccin mot RS-virus nära godkännande

Idag saknas både godkänd behandling och vaccin mot RS-virus, men tack vare intensiv forskning kan det snart bli ändring på det. EMA ställer sig nu positiva till ett första vaccin mot sjukdomen. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-05-04

Första vaccin mot RS-virus nära godkännande
Annons

Varje år orsakar Respiratory syncytial virus, RS-virus, 250 000 sjukhusinläggningar och 17 000 dödsfall hos personer som är 65 år och äldre. Hittills har varken vaccin eller behandling mot viruset funnits att tillgå, men i och med intensiv forskning kan snart det första vaccinet vara här.

Vaccin ska skydda äldre riskpatienter

I slutet av april gick Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA:s expertkommité för humanmediciner, CHMP ut med att rekommendera ett godkännande för försäljning av vaccinet Arexvy i Europa för att skydda äldre personer över 60 år mot infektioner. Enligt EMA har vaccinet bedömts under en påskyndad procedur i och med dess  betydelse för folkhälsan. 

Över 80 procents skydd

Det positiva beskedet baseras på data från en randomiserad och placebokontrollerad studie där 25 000 vuxna i 17 länder ingick. Resultaten visar ett uppskattningsvis 83 procentigt skydd mot nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-viruset under minst sex månader. Studier pågår fortfarande där bland annat dos-frågan och säkerhetsprofilen ses över. 

Annons
Annons

Fler läkemedel och vaccin i pipelinen 

Även fler vaccin och läkemedel är på gång riktad mot olika grupper, såsom det biologiska läkemedlet Beyfortus (nirsevimab) som förebyggande behandling till nyfödda och spädbarn. Vad gäller vaccin så har  också Pfizer just nu en kandidat i en fas 3-studie.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.