Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Influensa


Uppdaterad den: 2023-09-01

Annons

Bakgrund

  • Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus A eller B.

Epidemiologi

  • Influensaepidemier av varierande omfång och allvarlighetsgrad förekommer så gott som varje år, oftast under vintermånaderna från slutet av december till början av mars.

Etiologi och patogenes

  • Influensa orsakas av influensavirus typ A eller B:
    • Influensaviruset utvecklar en betydande antigen mångfald
  • Typ A:
    • Undertyper av influensa indelas i förhållande till de antigena egenskaperna vid H- (hemagglutinin) och N- (neuraminidas) proteinerna
  • Typ B:
    • Indelas i två så kallade "linjer", Victoria och Yamagata
  • Aerosolsmitta är den huvudsakliga smittvägen. Virus kan också spridas som kontaktsmitta eller droppsmitta.
  • Inkubationsperioden:
    • Är en till fyra dagar och infekterade vuxna är som regel smittofarliga från dagen innan symtomen bryter ut till och med fem dagar efter symtomstart
Annons
Annons

ICD-10

  • J10 Influensa som orsakas av identifierat virus
  • J11 Influensa, oidentifierat virus

Anamnes

  • Hastigt insjuknande.
  • Feber, ofta 39–40,5 °C:
    • Stiger snabbt, inom 1–2 timmar
    • Ofta följt av frossa
    • Varar vanligen 3–5 dagar
    • Kan vara frånvarande hos äldre människor där förvirring och allmän sjukdomskänsla kan dominera
  • Vanliga symtom:
    • Muskelsvaghet, muskelsmärtor, slöhet, huvudvärk, torrhosta och smärtor bakom bröstbenet
    • Snuva förekommer, särskilt hos barn
  • Barn:
    • Feber, hosta, snuva
    • Buksmärtor och eventuellt kräkningar
    • Äldre barn får ofta huvudvärk och muskelvärk
    • Spädbarn kan insjukna med en sepsisliknande bild 
    • Feberkramper och encefalopati förekommer

Kliniska fynd

  • Feber, lätt rodnad i svalget.
  • Allmänt nedsatt allmäntillstånd.

Utredning av influensa

  • CRP vid influensa är vanligen <100 mg/L:
    • Om sjukdomen har varat under tre till fem dagar talar CRP på 50 mg/L eller lägre för okomplicerad influensa, eventuellt med akut bronkit.
    • CRP vid okomplicerad influensa eller akut bronkit normaliseras efter en till två veckor
    • CRP på över 20 mg/L efter 10 dagar kan indikera bakteriell komplikation
  • Blodstatus:
    • Vanligen normala till lätta–måttliga nedsatta nivåer av leukocyter
  • Diagnostik med PCR:
    • Om en laboratorieverifierad influensadiagnos har betydelse för den kliniska
      handläggningen (till exempel val av behandling hos personer i riskgrupp)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

  • Förkylning
  • Luftvägsinfektion orsakad av annat virus eller mykoplasma/klamydiainfektion
  • Pneumoni
  • Tonsillit orsakad av streptococker
  • Mononukleos
  • Pyelonefrit
  • Meningit
  • Leukemi

Behandling av influensa

  • Behandlingen är oftast endast symtomatisk, till exempel paracetamol, ibuprofen eller ASA (inte till barn) och vätska.
  • Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus:
    • Rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp
    • Rekommenderas till personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan
    • Bör övervägas till personer som insjuknar med symtom förenliga med influensa under pågående slutenvård eller omsorg
    • Kan övervägas till personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp
  • Profylax:
    • Samma substanser som används för behandling kan användas som profylax, med god och likvärdig effekt
    • Profylaktisk antiviral behandling efter exponering för influensasmitta påbörjas så tidigt som möjligt, oberoende av vaccinationsstatus.
    • Rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp
    • Bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning
    • Kan övervägas till personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter)  med personer som tillhör medicinsk riskgrupp

Personer i medicinsk riskgrupp

  • Personer >65 år.
  • Gravida, framför allt i andra och tredje trimestern, samt nyförlösta upp till två
    veckor postpartum.
  • Personer med kroniska sjukdomar:
    • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (KOL, svår astma)
    • Diabetes 
    • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft/sekretstagnation (exempel: extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar)
    • Kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
    • Kronisk lever- eller njursvikt
    • Flerfunktionshinder hos barn

Egenbehandling

  • Okomplicerad influensa behandlas som förkylning.

Läkemedelsbehandling

Aktuell infektion

  • Oseltamivir tablett 75 mg 1 x 2 i 5 dagar (vuxna och barn från 13 år).
  • Zamamivir inhalation 10 mg x 2 i 5 dagar (vuxna och barn från 5 år).
  • Zanamivir infusion 600 mg x 2 i 5–10 dagar (vuxna).
  • Baloxavir:
    • <80 kg: 40 mg x 1 som engångsdos (vuxna, barn från 12 år)
    • ≥80 kg: 80 mg x 1 som engångsdos (vuxna, barn från 12 år)

Profylax

  • Till dessa personer rekommenderas profylax efter exponering för influensasmitta inom hushållet oavsett typ av influensa.
  • Preparat och dosering:
    • Oseltamivir:
      • 75 mg x 1 i 10 dagar (vuxna, barn från 13 år)
    • Zanamivir:
      • Inhalation 10 mg x 1 i 10 dagar (vuxna, barn från 5 år)
    • Baloxavir (vuxna, barn från 12 år):
      • <80 kg: 40 mg x 1 som engångsdos
      • ≥ 80 kg: 80 mg x 1 som engångsdos
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling, vaccination

  • Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död och rekommenderas till alla individer med ökad risk för svår influensa.

Komplikationer

  • Akut bronkit, exacerbation av astma eller KOL.
  • Sekundära bakteriella infektioner.

Prognos

  • Riskgrupper är speciellt utsatta för allvarliga, eventuellt livshotande sekundära infektioner.
  • Behandlingsdurationen minskar avsevärt vid tidigt insatt behandling. Profylax ger ett gott skydd mot att insjukna i influensa.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.