Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Influensa


Uppdaterad den: 2023-09-01
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Bakgrund

 • Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus A eller B.

Epidemiologi

 • Influensaepidemier av varierande omfång och allvarlighetsgrad förekommer så gott som varje år, oftast under vintermånaderna från slutet av december till början av mars.

Etiologi och patogenes

 • Influensa orsakas av influensavirus typ A eller B:
  • Influensaviruset utvecklar en betydande antigen mångfald
 • Typ A:
  • Undertyper av influensa indelas i förhållande till de antigena egenskaperna vid H- (hemagglutinin) och N- (neuraminidas) proteinerna
 • Typ B:
  • Indelas i två så kallade "linjer", Victoria och Yamagata
 • Aerosolsmitta är den huvudsakliga smittvägen. Virus kan också spridas som kontaktsmitta eller droppsmitta.
 • Inkubationsperioden:
  • Är en till fyra dagar och infekterade vuxna är som regel smittofarliga från dagen innan symtomen bryter ut till och med fem dagar efter symtomstart
Annons
Annons

ICD-10

 • J10 Influensa som orsakas av identifierat virus
 • J11 Influensa, oidentifierat virus

Anamnes

 • Hastigt insjuknande.
 • Feber, ofta 39–40,5 °C:
  • Stiger snabbt, inom 1–2 timmar
  • Ofta följt av frossa
  • Varar vanligen 3–5 dagar
  • Kan vara frånvarande hos äldre människor där förvirring och allmän sjukdomskänsla kan dominera
 • Vanliga symtom:
  • Muskelsvaghet, muskelsmärtor, slöhet, huvudvärk, torrhosta och smärtor bakom bröstbenet
  • Snuva förekommer, särskilt hos barn
 • Barn:
  • Feber, hosta, snuva
  • Buksmärtor och eventuellt kräkningar
  • Äldre barn får ofta huvudvärk och muskelvärk
  • Spädbarn kan insjukna med en sepsisliknande bild 
  • Feberkramper och encefalopati förekommer

Kliniska fynd

 • Feber, lätt rodnad i svalget.
 • Allmänt nedsatt allmäntillstånd.

Utredning av influensa

 • CRP vid influensa är vanligen <100 mg/L:
  • Om sjukdomen har varat under tre till fem dagar talar CRP på 50 mg/L eller lägre för okomplicerad influensa, eventuellt med akut bronkit.
  • CRP vid okomplicerad influensa eller akut bronkit normaliseras efter en till två veckor
  • CRP på över 20 mg/L efter 10 dagar kan indikera bakteriell komplikation
 • Blodstatus:
  • Vanligen normala till lätta–måttliga nedsatta nivåer av leukocyter
 • Diagnostik med PCR:
  • Om en laboratorieverifierad influensadiagnos har betydelse för den kliniska
   handläggningen (till exempel val av behandling hos personer i riskgrupp)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Förkylning
 • Luftvägsinfektion orsakad av annat virus eller mykoplasma/klamydiainfektion
 • Pneumoni
 • Tonsillit orsakad av streptococker
 • Mononukleos
 • Pyelonefrit
 • Meningit
 • Leukemi

Behandling av influensa

 • Behandlingen är oftast endast symtomatisk, till exempel paracetamol, ibuprofen eller ASA (inte till barn) och vätska.
 • Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus:
  • Rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp
  • Rekommenderas till personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan
  • Bör övervägas till personer som insjuknar med symtom förenliga med influensa under pågående slutenvård eller omsorg
  • Kan övervägas till personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp
 • Profylax:
  • Samma substanser som används för behandling kan användas som profylax, med god och likvärdig effekt
  • Profylaktisk antiviral behandling efter exponering för influensasmitta påbörjas så tidigt som möjligt, oberoende av vaccinationsstatus.
  • Rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp
  • Bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning
  • Kan övervägas till personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter)  med personer som tillhör medicinsk riskgrupp

Personer i medicinsk riskgrupp

 • Personer >65 år.
 • Gravida, framför allt i andra och tredje trimestern, samt nyförlösta upp till två
  veckor postpartum.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (KOL, svår astma)
  • Diabetes 
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft/sekretstagnation (exempel: extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar)
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Flerfunktionshinder hos barn

Egenbehandling

 • Okomplicerad influensa behandlas som förkylning.

Läkemedelsbehandling

Aktuell infektion

 • Oseltamivir tablett 75 mg 1 x 2 i 5 dagar (vuxna och barn från 13 år).
 • Zamamivir inhalation 10 mg x 2 i 5 dagar (vuxna och barn från 5 år).
 • Zanamivir infusion 600 mg x 2 i 5–10 dagar (vuxna).
 • Baloxavir:
  • <80 kg: 40 mg x 1 som engångsdos (vuxna, barn från 12 år)
  • ≥80 kg: 80 mg x 1 som engångsdos (vuxna, barn från 12 år)

Profylax

 • Till dessa personer rekommenderas profylax efter exponering för influensasmitta inom hushållet oavsett typ av influensa.
 • Preparat och dosering:
  • Oseltamivir:
   • 75 mg x 1 i 10 dagar (vuxna, barn från 13 år)
  • Zanamivir:
   • Inhalation 10 mg x 1 i 10 dagar (vuxna, barn från 5 år)
  • Baloxavir (vuxna, barn från 12 år):
   • <80 kg: 40 mg x 1 som engångsdos
   • ≥ 80 kg: 80 mg x 1 som engångsdos
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling, vaccination

 • Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död och rekommenderas till alla individer med ökad risk för svår influensa.

Komplikationer

 • Akut bronkit, exacerbation av astma eller KOL.
 • Sekundära bakteriella infektioner.

Prognos

 • Riskgrupper är speciellt utsatta för allvarliga, eventuellt livshotande sekundära infektioner.
 • Behandlingsdurationen minskar avsevärt vid tidigt insatt behandling. Profylax ger ett gott skydd mot att insjukna i influensa.

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons