Medicinsk översikt | Infektion

Apkoppor


Publicerad den: 2022-05-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Apkoppor är en infektionssjukdom på grund av apkoppsvirus/monkeypoxvirus, MPXV.

Epidemiologi

 • Folkhälsomyndigheten rapporterade i mitten av maj 2022 om ett utbrott av apkoppor i Europa. Tidigare har sjukdomen varit sällsynt.

Etiologi och patogenes

 • Apkoppsviruset tillhör arten ortopoxvirus.
 • Människor smittas vid kontakt med vilda apor och olika gnagare i tropiska områden
 • Smittvägar:
  • Det saknas god kunskap om hur smittan sprids
  • Mellan människor kan viruset sprida sig via luftvägarna eller direktkontakt med kroppsvätskor från en infekterad person, indirekt kontaktsmitta via kontaminerade föremål förekommer:
   • Smittan kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras sexuellt, något som inte bekräftas av WHO. Mekanismen för sexuell smitta är okänd
   • Droppsmitta mellan människor kräver vanligen en mer långvarig ansikte-mot-ansiktekontakt
  • Utbrottet i Europa maj 2022 har setts hos män som har sex med män (MSM) 
  • Infektionen kan överföras genom nära kontakt eller kontakt med sängkläder eller kläder som har använts av en person som har apkoppor
 • Inkubationstid:
  • Vanligen (5)6–13(21) dagar

ICD-10

 • B04 Apkoppor

Annons
Annons
Annons