Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Mpox (tidigare apkoppor)


Uppdaterad den: 2023-09-01

Annons

Bakgrund

 • Mpox (tidigare apkoppor) är en infektionssjukdom på grund av apkoppsvirus/monkeypoxvirus, MPXV.

Epidemiologi

 • Folkhälsomyndigheten rapporterade i mitten av maj 2022 om ett utbrott av mpox i Europa. Tidigare har sjukdomen varit sällsynt.

Etiologi och patogenes

 • Apkoppsviruset tillhör arten ortopoxvirus.
 • Människor smittas vid kontakt med vilda apor och olika gnagare i tropiska områden
 • Smittvägar:
  • Det saknas god kunskap om hur smittan sprids
  • Mellan människor kan viruset sprida sig via luftvägarna eller direktkontakt med kroppsvätskor från en infekterad person, indirekt kontaktsmitta via kontaminerade föremål förekommer:
   • Smittan kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras sexuellt, något som inte bekräftas av WHO. Mekanismen för sexuell smitta är okänd
   • Droppsmitta mellan människor kräver vanligen en mer långvarig ansikte-mot-ansiktekontakt
  • Utbrottet i Europa maj 2022 har setts hos män som har sex med män (MSM) 
  • Infektionen kan överföras genom nära kontakt eller kontakt med sängkläder eller kläder som har använts av en person som har apkoppor
 • Inkubationstid:
  • Vanligen (5)6–13(21) dagar
Annons
Annons

ICD-10

 • B04.9 Mpox

Anamnes

 • Utbrott 2022:10:
  • Utslag eller hudlesioner, framför allt lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt/i munnen
  • Till skillnad från tidigare kända fall med mpox har blåsorna främst varit lokala och har inte spridit sig till resten av kroppen, även om det förekommit
  • De flesta fallen har haft, feber, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, halsont, hosta, muskelvärk och svullna lymfkörtlar, främst i ljumskarna
  • Proktit och rektala symptom har förekommit hos positiva fall utan samtidiga synliga hud- eller slemhinnelesioner

Kliniska fynd

 • Utslag såsom beskrivna ovan:
  • Lesionerna är vanligen 5–10 mm i diameter
 • Blåsor på genitalier och runt anus kan uppstå. 
 • Generaliserad lymfadenopati:
  • Uppträder i 90 % av fallen
  • Lymfkörtelförstoring främst i ljumskarna
 • Lungauskulation:
  • Risk för pneumoni som komplikation

Utredning av mpox

 • Vid misstanke om mpox:
  • Vid misstanke om sjukdomen bör smittskyddsläkare eller klinisk mikrobiolog i beredskap kontaktas för att initiera diagnostik:
   • Telefon 020 205 20 60 (klinisk mikrobiologi i beredskap)
 • Indikationer:
  • Klinisk bild med symtom förenliga med mpox och sexuell eller annan nära kontakt de senaste 21 dagarna före insjuknande med en person som är ett bekräftat eller misstänkt fall av mpox 
  • Klinisk bild med symtom förenliga med mpox och sexuell kontakt med ny partner senaste 21 dagarna före insjuknande
  • Klinisk bild med symtom förenliga med mpox där epidemiologiskt samband saknas, men övriga differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

Behandling av mpox

 • En specifik behandling saknas.

Annan behandling

 • Personer med mpox bör isolera sig fram till att utslagen har försvunnit helt och skorporna har försvunnit:
  • Skorporna kan innehålla viruspartiklar
  • Huden under ska vara läkt
 • Isolerade personer bör undvika kontakt med personer med nedsatt immunförsvar och husdjur.
 • Man avråder från nära kontakt med andra och sexuell kontakt.
 • Personer som har varit i nära kontakt med en person med mpox bör vara uppmärksam på eventuell utveckling av sjukdomen upp till 3 veckor efter exponering:
  • Exponerade personer bör även undvika att donera blod, sperma eller organ 
 • Vaccinering av vissa riskgrupper. 

Komplikationer

 • Ärrbildning i huden, oklar förekomst.
 • Sekundära bakteriella infektioner.
 • Andningssvikt.
 • Pneumoni. 
 • Encefalit.
 • Korneainfektion med risk för synförlust.
 • Gastrointestinal påverkan med kräkningar, diarré och risk för dehydrering.
 • Kongenitala mpox där barnet smittas under graviditeten.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Det saknas information om prognosen vid den ökade smittan i Europa 2022, de flesta källor anger att det handlar om en mild sjukdom som dock kan vara mycket besvärlig för patienten.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om apkoppor. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.