Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Apkoppor


Uppdaterad den: 2022-09-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Apkoppor är en infektionssjukdom på grund av apkoppsvirus/monkeypoxvirus, MPXV.

Epidemiologi

 • Folkhälsomyndigheten rapporterade i mitten av maj 2022 om ett utbrott av apkoppor i Europa. Tidigare har sjukdomen varit sällsynt.

Etiologi och patogenes

 • Apkoppsviruset tillhör arten ortopoxvirus.
 • Människor smittas vid kontakt med vilda apor och olika gnagare i tropiska områden
 • Smittvägar:
  • Det saknas god kunskap om hur smittan sprids
  • Mellan människor kan viruset sprida sig via luftvägarna eller direktkontakt med kroppsvätskor från en infekterad person, indirekt kontaktsmitta via kontaminerade föremål förekommer:
   • Smittan kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras sexuellt, något som inte bekräftas av WHO. Mekanismen för sexuell smitta är okänd
   • Droppsmitta mellan människor kräver vanligen en mer långvarig ansikte-mot-ansiktekontakt
  • Utbrottet i Europa maj 2022 har setts hos män som har sex med män (MSM) 
  • Infektionen kan överföras genom nära kontakt eller kontakt med sängkläder eller kläder som har använts av en person som har apkoppor
 • Inkubationstid:
  • Vanligen (5)6–13(21) dagar

ICD-10

 • B04 Apkoppor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Utbrott 2022:10
  • Utslag eller hudlesioner, framför allt lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt/i munnen
  • Till skillnad från tidigare kända fall med apkoppor har blåsorna främst varit lokala och har inte spridit sig till resten av kroppen, även om det förekommit
  • De flesta fallen har haft, feber, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, halsont, hosta, muskelvärk och svullna lymfkörtlar, främst i ljumskarna
  • Proktit och rektala symptom har förekommit hos positiva fall utan samtidiga synliga hud- eller slemhinnelesioner

Kliniska fynd

 • Utslag såsom beskrivna ovan:
  • Lesionerna är vanligen 5–10 mm i diameter
 • Blåsor på genitalier och runt anus kan uppstå. 
 • Generaliserad lymfadenopati:
  • Uppträder i 90 % av fallen
  • Lymfkörtelförstoring främst i ljumskarna
 • Lungauskulation:
  • Risk för pneumoni som komplikation

Utredning av apkoppor

 • Vid misstanke om apkoppor:
  • Vid misstanke om sjukdomen bör smittskyddsläkare eller klinisk mikrobiolog i beredskap kontaktas för att initiera diagnostik:
   • Telefon 020 205 20 60 (klinisk mikrobiologi i beredskap)
 • Indikationer:
  • Klinisk bild med symtom förenliga med apkoppor och sexuell eller annan nära kontakt de senaste 21 dagarna före insjuknande med en person som är ett bekräftat eller misstänkt fall av apkoppor
  • Klinisk bild med symtom förenliga med apkoppor och sexuell kontakt med ny partner senaste 21 dagarna före insjuknande
  • Klinisk bild med symtom förenliga med apkoppor där epidemiologiskt samband saknas, men övriga differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika

Differentialdiagnoser

 • Vattkoppor
 • Mollusker
 • Mässling
 • Skabb
 • Läkemedelsutslag
 • Syfilis
 • Sekundära bakteriella infektioner med till exempel S. aureus
 • Andra orsaker till Utslag med feber
 • Andra orsaker till Generaliserade utslag

Behandling av apkoppor

 • En specifik behandling saknas.

Annan behandling

 • Personer med apkoppor bör isolera sig fram till att utslagen har försvunnit helt och skorporna har försvunnit:
  • Skorporna kan innehålla viruspartiklar
  • Huden under ska vara läkt
 • Isolerade personer bör undvika kontakt med personer med nedsatt immunförsvar och husdjur.
 • Man avråder från nära kontakt med andra och sexuell kontakt.
 • Personer som har varit i nära kontakt med en person med apkoppor bör vara uppmärksam på eventuell utveckling av sjukdomen upp till 3 veckor efter exponering:
  • Exponerade personer bör även undvika att donera blod, sperma eller organ 

Komplikationer

 • Ärrbildning i huden, oklar förekomst.
 • Sekundära bakteriella infektioner.
 • Andningssvikt.
 • Pneumoni. 
 • Encefalit.
 • Korneainfektion med risk för synförlust.
 • Gastrointestinal påverkan med kräkningar, diarré och risk för dehydrering.
 • Kongenitala apkoppor där barnet smittas under graviditeten.

Prognos

 • Det saknas information om prognosen vid den ökade smittan i Europa 2022, de flesta källor anger att det handlar om en mild sjukdom som dock kan vara mycket besvärlig för patienten.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om apkoppor. 

Annons
Annons
Annons

Annons