Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)


Uppdaterad den: 2020-04-28

Annons

Bakgrund

 • Hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus, kan i sitt larvstadium orsaka ekinokockos (blåsmasksjuka) hos människa med cystbildning i inre organ, framför allt lever.
 • Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis (Echinococcus alveolaris), kan i sällsynta fall orsaka allvarlig sjukdom hos människa (alveolär ekinokockos).

Epidemiologi

 • E. granulosus förekommer framför allt som human smitta i områden där man bedriver fårskötsel, slaktar hemma och ger hundar slakteriavfall som föda.
 • Sjukdomen har hög prevalens i stora delar av Mellanöstern inklusive Turkiet och Irak.
 • Under de senaste 5 åren 2015–2019 anmäldes i genomsnitt 20–30 fall årligen till Folkhälsomyndigheten.
 • Den sanna siffran är väsentligt högre då sjukdomen ofta är underrapporterad.

Etiologi och patogenes

 • En vuxen bandmask lever i hundar och hundaktiga som producerar ägg som kommer ut med avföringen. Mellanvärdar äter avföringen och äggen kläcks i tunntarmen. Genom hematogen spridning förs dessa till ändorgan där cystor bildas. Om den definitiva värden äter cystorna blir de infekterade igen, utan att den definitiva värden får symtom.
 • Inkubationstiden är oftast flera år, cirka 5–15 år.
Annons
Annons

ICD-10

 • B67 Blåsmasksjuka med underkategorier B67.0–.4 och .8

Anamnes

 • Bland patienter med diagnosen är flertalet asymtomatiska:
  • Sannolikt är det bara en mindre del av de som har smittats som får diagnosen
 • Typiska symtom:
  • Symtomen beror på cystornas lokalisation och storlek
  • Stora cystor i levern kan orsaka viktförlust, buksmärtor, kolangit och ikterus
  • Abscessbildning till följd av sekundär bakteriell infektion förekommer

Kliniska fynd

 • Beror på bildning av cystor och i vilka organ.
 • Vid leverpåverkan (mest förekommande):
  • Hepatomegali med perkutorisk dämpning, palpabel resistens, ömhet över levern
  • Ikterus
  • Ascites

Utredning av cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

 • Diagnoskriterier för echinokockinfektion regleras av falldefinitioner enligt smittskyddslagen (reviderad 2018):
  • Alternativ 1 (samtliga):
   • Påvisande av Echinococcus-specifik antikroppsreaktion
   • Anamnesen talar för en aktuell infektion
  • Alternativ 2 (minst ett av följande):
   • Histopatologiskt fynd förenligt med E. granulosus
   • Parasitologiskt fynd förenligt med E. granulosus
   • Påvisande av nukleinsyra av E. granulosus
  • Alternativ 3 (samtliga):
   • Påvisande av Echinococcus-specifik antikroppsreaktion
   • Typiska förändringar påvisade med bildteknik, vid kirurgi eller vid obduktion
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • De viktigaste och vanligaste differentialdiagnoserna är benigna cystor, hemangiom, abscesser och cystiska tumörer inklusive cystadenocarcinom i levern.

Behandling av cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

 • Symtomgivande cystor eller de med risk för komplikationer bör alltid om möjligt opereras.
 • Öppen kirurgi är den etablerade behandlingsmetoden för ekinokockcystor.
 • Läkemedelsbehandling med albendazol används ibland vid små cystor eller hos inoperabla patienter.

Läkemedelsbehandling

 • WHO rekommenderar primär läkemedelsbehandling med albendazol vid:
  • Inoperabla cystor och patienter som inte är lämpade för kirurgi
  • Patienter med multipla cystor i två eller flera organ
  • Små (<5 cm) CE1 och CE3a cystor i lever eller lunga
 • Albendazol ges även till patienter med recidiv eller ofullständig kirurgisk behandling och vid cystruptur för att minska risken för spridning.

Annan behandling

 • Kirurgi är den enda säkert kurativa behandlingen för patienter med ekinokocksjukdom i lever. Operation är dock inte alltid möjlig, ibland inte nödvändig och alltid förknippad med risker.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Levercystor kan orsaka portahypertension med tarmblödningar och Budd-Chiari-syndrom, men vanligaste komplikationen är kolangit beroende på fistulering till gallvägarna.
 • Cystor som rupturerar kan orsaka anafylaktisk reaktion och spridning av sjukdomen. Sekundär bakterieinfektion kan också ge abscesser, särskilt i levern, och vara en ingångsport för sepsis.

Prognos

 • De allra flesta patienter med E. granulosus-infektion har god prognos och en stor andel förblir asymtomatiska.
 • Vid operation finns viss risk för allvarliga komplikationer.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.