Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Piriformissyndromet


Uppdaterad den: 2019-12-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • En kompression av nervus ischiadus genom musculus piriformis vilket ger diffusa smärtor i gluteal- och benregionen inklusive ljumsken. Ibland samtidig instabilitetskänsla.
 • Vanligt tillstånd bland vältränade individer, med mycket muskulatur som dock är dåligt stretchad.
 • Kontroversiell diagnos. Uteslutningsdiagnos.

Epidemiologi

 • Betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Finns siffror presenterade på att tillståndet föreligger hos 0,6 % till 6 % av alla fall med ischias.
 • Prevalens beräknas till 17 % hos kroniska ryggradssmärtor.

Etiologi och patogenes

 • Det råder ingen allmän enighet kring etiologi och patofysiologi.
 • Piriformissyndromet kan vara sekundärt till inflammation efter glutealt trauma (hematom) eller spasm, men även andra, mer ovanliga orsaker till nervinklämning förekommer.

ICD-10

 • G57.0 Lesion av nervus ischiadicus
 • M54.3 Ischias
 • M76.0 Gluteal tendinit
 • M79.1 Myalgi
 • M79.2 Icke specificerad neuralgi och neurit

Anamnes

 • Ta reda på:
  • Tidigare trauma i regionen
  • Lokalisering av smärtan
  • Smärtprovokation

Kliniska fynd

 • Finns inget tydligt fynd som identifierar tillståndet, men en god klinisk undersökning kan utesluta andra tänkbara diagnoser.

Utredning av piriformissyndromet

 • Bildgivande undersökningar som DT och MRT kan vara aktuellt för att utesluta differentialdiagnoser.
 • Diagnostisk injektion kan vara ett steg att komma närmare diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Låga ryggsmärtor.
 • Ischias.
 • Hamstringsskada.
 • Spondylolys och/eller spondylolistes.
 • Andra nervinklämningssyndrom i höftområdet.
 • Spinalstenos.
 • Tumör, hematom eller abscess som klämmer på nervstrukturen.

Behandling av piriformissyndromet

 • Målet är att patienten ska bli av med besvären.
 • Avlastning.
 • Idrottsutövare behöver justera träningsupplägget:
  • Minska på intensiv styrketräning
 • Frekvent stretchning av m. piriformis.
 • Eventuellt NSAID-preparat tidigt i förloppet.
 • Fysioterapi är effektivt i en majoritet av fallen.

Egenbehandling

 • Undgå aktiviteter som provocerar tillståndet.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID initialt.
 • Injektionsbehandling vid envisa fall:
  • Kräver kunskaper om denna typ av behandling, bör ske i sekundärvården
  • Injektionen sker i troggerpunkter, antingen med lokalansestesi eller med tilläg av botulinumtoxin
  • Kortikosteroidinjektioner verkar inte ha effekt

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Värme, ultraljud, töjningar, massage
  • Behandling av triggerpunkter
 • Manipulationsbehandling:
  • Kan vara ett alternativ
 • Kirurgi:
  • Kan vara aktuellt i undantagsfall hos utvalda grupper

Prognos

 • Vanligtvis god och recidiv är ovanligt.

Annons
Annons
Annons

Annons