Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Piriformissyndromet


Uppdaterad den: 2019-12-27

Annons

Bakgrund

 • En kompression av nervus ischiadus genom musculus piriformis vilket ger diffusa smärtor i gluteal- och benregionen inklusive ljumsken. Ibland samtidig instabilitetskänsla.
 • Vanligt tillstånd bland vältränade individer, med mycket muskulatur som dock är dåligt stretchad.
 • Kontroversiell diagnos. Uteslutningsdiagnos.

Epidemiologi

 • Betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Finns siffror presenterade på att tillståndet föreligger hos 0,6 % till 6 % av alla fall med ischias.
 • Prevalens beräknas till 17 % hos kroniska ryggradssmärtor.

Etiologi och patogenes

 • Det råder ingen allmän enighet kring etiologi och patofysiologi.
 • Piriformissyndromet kan vara sekundärt till inflammation efter glutealt trauma (hematom) eller spasm, men även andra, mer ovanliga orsaker till nervinklämning förekommer.
Annons
Annons

ICD-10

 • G57.0 Lesion av nervus ischiadicus
 • M54.3 Ischias
 • M76.0 Gluteal tendinit
 • M79.1 Myalgi
 • M79.2 Icke specificerad neuralgi och neurit

Anamnes

 • Ta reda på:
  • Tidigare trauma i regionen
  • Lokalisering av smärtan
  • Smärtprovokation

Kliniska fynd

 • Finns inget tydligt fynd som identifierar tillståndet, men en god klinisk undersökning kan utesluta andra tänkbara diagnoser.

Utredning av piriformissyndromet

 • Bildgivande undersökningar som DT och MRT kan vara aktuellt för att utesluta differentialdiagnoser.
 • Diagnostisk injektion kan vara ett steg att komma närmare diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Låga ryggsmärtor.
 • Ischias.
 • Hamstringsskada.
 • Spondylolys och/eller spondylolistes.
 • Andra nervinklämningssyndrom i höftområdet.
 • Spinalstenos.
 • Tumör, hematom eller abscess som klämmer på nervstrukturen.

Behandling av piriformissyndromet

 • Målet är att patienten ska bli av med besvären.
 • Avlastning.
 • Idrottsutövare behöver justera träningsupplägget:
  • Minska på intensiv styrketräning
 • Frekvent stretchning av m. piriformis.
 • Eventuellt NSAID-preparat tidigt i förloppet.
 • Fysioterapi är effektivt i en majoritet av fallen.

Egenbehandling

 • Undgå aktiviteter som provocerar tillståndet.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID initialt.
 • Injektionsbehandling vid envisa fall:
  • Kräver kunskaper om denna typ av behandling, bör ske i sekundärvården
  • Injektionen sker i troggerpunkter, antingen med lokalansestesi eller med tilläg av botulinumtoxin
  • Kortikosteroidinjektioner verkar inte ha effekt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Värme, ultraljud, töjningar, massage
  • Behandling av triggerpunkter
 • Manipulationsbehandling:
  • Kan vara ett alternativ
 • Kirurgi:
  • Kan vara aktuellt i undantagsfall hos utvalda grupper

Prognos

 • Vanligtvis god och recidiv är ovanligt.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.