Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Nackspärr


Uppdaterad den: 2023-01-23

Annons

Bakgrund

 • Nackspärr är en form av akut tortikollis där det finns en muskulär retning med följande kramptillstånd i muskel.

Epidemiologi

 • Nackspärr är vanligt förekommande och är en vanlig orsak till nacksmärta hos yngre personer.

Etiologi och patogenes

 • Akut nacksmärta där även nackspärr ingår, uppstår ofta akut och utan känd orsak.
 • Den exakta etiologin är okänd men besvären uppstår till följd av en muskulär retning med följande kramptillstånd.
Annons
Annons

ICD-10

 • M43.6 Tortikollis

Anamnes

 • Vid akut tortikollis ses svårigheter att vrida eller böja huvudet på grund av att all form av rörelse utlöser smärta.

Kliniska fynd

 • Rörelseinskränkning i halsryggen på grund av smärta.
 • Normalt neurologisk status.

Utredning av nackspärr

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och klinisk undersökning.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Reumatisk sjukdom
 • Infektion
 • Traumatisk skada
 • Neurologisk sjukdom

Behandling av nackspärr

 • I många fall är akuta nacksmärtor självbegränsande, men risken för recidiv är stor.

Egenbehandling

 • Fortsätta med vardagliga aktiviteter efter förmåga.

Läkemedelsbehandling

 • Det saknas vetenskapligt stöd för läkemedelsbehandling.
 • Paracetamol eller NSAID kan användas vid behov.
 • Effekten av klorzoxazons vid behandling av smärta är oklar på grund av dålig dokumentation:
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Det saknas behandlingsalternativ som har gott vetenskapligt stöd:
  • Detta innefattar enligt en svensk översikt fysioterapi och ergonomiska förändringar

Komplikationer

 • Förekommer sällan.

Prognos

 • Prognosen för nackspärr är god och bättring ses ofta inom några dagar men besvären kan kvarstå i upp till en vecka.

Källor

 • Teichtahl AJ, McColl G. An approach to neck pain for the family physician. Aust Fam Physician. 2013;42(11):774-777. PMID: 24217096. PubMed
 • NHS. Royal Berkshire NHS Foundation Trust. Acute torticollis (wry neck). June 2022 (hämtad 2023-01-19). www.royalberkshire.nhs.uk
 • Lager A, Warolén M, Wennerholm P, Andersson E. Nacksmärta – orsaker och åtgärder. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2019. Rapport 2019:1 (hämtad 202-01-19). www.folkhalsoguiden.se

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.