Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Vulvacancer


Uppdaterad den: 2023-07-10

Annons

Bakgrund

 • Cancer i de yttre könsorganen, vilket omfattar mons pubis, inre och yttre blygdläppar, perineum, vestibulum, Bartholinis körtlar, urinrörsmynning och klitoris.

Epidemiologi

 • Varje år drabbas drygt 150 kvinnor i Sverige av vulvacancer.
 • Medianåldern vid insjuknandet är drygt 75 år.

Etiologi och patogenes

 • Predisponerande faktorer:
  • Infektion med humant papillomvirus (HPV).
  • Immunsuppression:
   • Personer som lever med hiv
   • Genomgången organ- eller stamcellstransplantation
   • Personer med immunsuppressiv behandling på grund av inflammatorisk sjukdom
  • Lichen sclerosus.
 • Typer:
  • Skivepitelcancer utgör 90–95 % av fallen. Andra, sällsynta, cancertyper i vulva är malignt melanom, pagets sjukdom, basalcellscancer och sarkom.
 • Förstadier – Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN):
  • HPV-associerad dysplasi:
   • HSIL, High grade Intraepitelial Lesion
   • LSIL, Low grade Intraepitelial Lesion
  • Icke-HPV-associerad dysplasi:
   • dVIN, differentierad VIN, relaterad till hudsjukdom
 • Spridning:
  • Vanligast med inväxt i omkringliggande vävnad
  • Metastaser oftast till regionala lymfkörtlar, men kan också spridas till lymfkörtlar längs iliaca-kärl och aorta
  • Fjärrmetastaser till lungor förekommer
Annons
Annons

ICD-10

 • C51 Malign tumör i vulva

Anamnes

 • Långvarig klåda och sveda i underlivet.
 • Smärtor och dysuri förekommer när tumören sitter nära urinröret.
 • Blödning från tumören.
 • Sår.

Kliniska fynd

 • Ofta vårtliknande förändring, knöl och/eller sår som inte läker.
 • Kan samtidigt finnas eksemliknande förändringar.
 • Eventuellt pigmenterade förändringar.
 • Inspektion och palpation är som regel tillräckligt för att ställa en klinisk diagnos.
 • Leukoplaki i vulva är ett ospecifikt tecken.

Utredning av vulvacancer

 • För diagnosen krävs en biopsi av den misstänkta förändringen i vulva.
 • Vid cancer fortsätter utredningen med att man utesluter spridning till de inguinala lymfkörtlarna:
  • Se Nationellt vårdprogram för vulvacancer för beskrivning av sådan utredning

Välgrundad misstanke om vulvacancer enligt nationellt vårdprogram

 • Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och hos immundefekta kvinnor oavsett ålder:
  • Symtom eller fynd i vulva:
   • Sår som inte läker
   • Knöl
   • Långvarig sveda eller klåda som inte svarar på behandling
   • Misstanke om malignt melanom vid undersökning
  • Knöl i ljumsken
 • Vid misstanke ska patienten genomgå gynekologisk undersökning (filterfunktion). Primärvårdsläkare kan själv utföra undersökningen, eller remittera till gynekolog.
 • Filterfunktionen ska omfatta:
  • Gynekologisk undersökning
  • Palpation av ljumskar
  • Histopatologisk undersökning (stansbiopsi) – om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga.
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • Stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning
  • Histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt melanom i vulva
 • Vid stark klinisk misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp utan att PAD-svaret inväntas. Patienten kan i dessa fall också remitteras utan att biopsier tas om det finns medicinska skäl som talar emot biopsier
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Dysplasi och cancer in situ, ofta associerad med HPV
 • Dystrofi:
  • Leukoplaki, kraurosis vulvae och lichen sclerosus
  • Av dessa är cirka 5 % premaligna
 • Cystor.
 • Benigna tumörer.
 • Kondylom.
 • Eksematösa förändringar.

Behandling av vulvacancer

 • I Sverige är den kurativt syftande behandlingen centrerad till 4 enheter:
  • Universitetssjukhuset i Linköping
  • Karolinska sjukhuset i Stockholm
  • Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
  • Skånes universitetssjukhus i Lund
 • Kirurgi är huvudbehandlingen:
  • Tumören avlägsnas ofta med tumöranpassad resektion med bedömning av sentinel node (portvaktskörteln) – patienter som har regional spridning behöver mer extensiv lymfkörtelkirurgi och i vissa fall onkologisk tilläggsbehandling
  • Vid metastaserad eller primärt avancerad vulvacancer är kombinerad strål- och cytostatikabehandling ett av de viktigaste behandlingsalternativen.
 • Se mer detaljerad beskrivning av behandling i Nationellt vårdprogram för vulvacancer.

Komplikationer

 • Tidiga:
  • Efter operation och strålning kan sårläkningen ta lång tid och hudområdet kan deformeras
  • Sårruptur
  • Blödning
  • Nekros
 • Sena:
  • Dyspareuni
  • Lymfocele
  • Lymfödem
  • Erysipelas
  • Problem med urinering och avföring

Prognos

 • Femårsöverlevnaden är cirka 90 % vid lokaliserad sjukdom, men minskar vid spridning till lymfkörtlar och närliggande organ.
 • Sällan fjärrmetastasering.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.