Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Större tilltro till p-piller än mobilapplikation bland vårdpersonal

Under de senaste åren har kvinnor fått allt fler hormonfria preventivmetoder att välja mellan. Ändå ser sjukvårdspersonal kombinerade p-piller som en generellt sett säkrare metod än till exempel naturlig familjeplanering, det visar svarsresultaten av NetdoktorPro:s fortbildning. 


Publicerad den: 2019-08-28

Större tilltro till p-piller än mobilapplikation bland vårdpersonal
Annons

Totalt har 428 gynekologer, barnmorskor och allmänläkare påbörjat NetdoktorPro:s fortbildning om icke-hormonella preventivmetoder. Läs mer om fortbildningen här. 

Ansvarig läkare för fortbildningskursen är Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon reagerade bland annat på att relativt få kände till den senaste forskningen kring mobilapplikationer. 

 – Det som få kände till var det här med naturlig familjeplanering, och att det inte är så stor skillnad på kombinerade p-piller och mobilapplikation vid typisk användning, men det är inte förvånande.

Annons
Annons

Hon förklarar den bristande kunskapen med att det är en ny metod som länge varit omdiskuterad. 

Viktigt att kvinnor får all information 

Deltagarna får följa patientfallet Petra, 36, som precis slutat amma och behöver en annan preventivmetod än kondom. Hennes erfarenhet av p-piller är kraftig humörpåverkan och nedstämdhet. På grund av oro för ytterligare psykisk ohälsa är hon tveksam till kopparspiral. Deltagarna i enkäten träffar Petra på en gynekologmottagning och ska svara på frågan vad man bör fokusera på under mötet. Oavsett yrkesgrupp har de allra flesta svarat rätt.  

– Det är positivt att de flesta känner till att det är viktigt att ge en allsidig och nyanserad information om alla preventivmedel för att den enskilda kvinnan lättare ska kunna ta ställning till vad hon tror kommer att passa henne bäst. På det sättet ökar chanserna till att metoden ska fungera tillfredsställande.

Petra bestämmer sig ändå för att testa kopparspiral. Dessvärre får hon en del biverkningar i form av värk och krampliknande anfall. Nästan alla deltagare svarade samstämmigt på hur man bör utreda symtomen. 

– Gynekologer hade dock rätt svar i högst frekvens. Det är kanske inte så konstigt eftersom det ofta är gynekologer som handlägger spiralkomplikationer.

Gå till NetdoktorPro:s fortbildning om icke-hormonella preventivmetoder

Gynekologer och barnmorskor bättre koll än allmänläkare

Barnmorskor och gynekologer svarade rätt i högre frekvens än allmänläkare på frågan om vilken metod som är säkrast, mobilapplikation för naturlig familjeplanering eller kombinerade p-piller. 

– Särskilt barnmorskor kände till att vid perfekt användning är kombinerade p-piller något säkrare än mobilapplikation för naturlig familjeplanering. Å andra sidan, var det en hög frekvens inom alla yrkeskategorier som felaktigt trodde att kombinerade p-piller är generellt mycket säkrare än naturlig familjeplanering.
På frågan om effektiviteten skiljer sig åt, mellan metoden med mobilapplikation och olika typer av barriärmetoder, svarade deltagarna ungefär likadant.

– Generellt en hög frekvens som svarade rätt att kondom är det enda reversibla preventivmedlet som män kan använda och som är ett bra skydd mot graviditet och sexuellt överförda infektioner vid optimal användning.

Sterilisering är inte 100 procent säkert

Petra är fortfarande inte nöjd med sin preventivmetod och överväger därför sterilisering. Men hur pass säker är kvinnlig sterilisering?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

– När det gäller sterilisering hade gynekologer rätt i högst frekvens och svarade att sterilisering har en säkerhet motsvarande långverkande metoder som spiral och p-stav. Lite förvånande trodde en fjärdedel av barnmorskorna felaktigt att sterilisering skyddar mot graviditet till 100%. Sterilisering är dock numera en ovanlig metod och det är gynekologer och inte barnmorskor som gör ingreppet på kvinnan.

I slutet av augusti hade omkring 110 allmänläkare, barnmorskor, gynekologer eller annan sjukvårdspersonal genomfört hela utbildningen. 

Läs även: Linn, 35, väljer sterilisering framför andra preventivmetoder

Annons
Annons 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.