Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hormonfria preventivmetoder – för vem?

Det råder en allmän skepsism mot att använda hormonbaserade preventivmedel. Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet, anser att det är bra att det idag finns alternativ till p-piller och att sjukvården bör informera om samtliga preventivmetoder. Samtidigt är det vissa saker man bör ha i åtanke på patientmötet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-12-05

Angelica Lindén Hirschberg om alternativa p-piller och att sjukvården bör informera om icke-hormonella preventivmetoder.
Annons

I takt med att allt fler preventivmetoder kommer ut på marknaden har också medvetenheten om hur de påverkar oss ökat.

– Idag finns det en rädsla bland människor när det gäller symtom som upplevs hänga ihop med preventivmedel, främst hormonbaserade. Men även kopparspiralen har ifrågasatts, trots att det saknas vetenskapliga belägg för att det skulle finnas något orsakssamband mellan användning av kopparspiral och symtom som påverkan på välbefinnandet, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hon anser dock att det är sunt att medvetenheten hos allmänheten har ökat.

Annons
Annons

– Det kan vara sunt i sig samtidigt som det gäller att vara medveten om att de senare preventivmetoderna inte är lika väl beprövade som de hormonbaserade, som vi vet är extremt säkra, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Läs även: Vilken preventivmetod passar för Petra?

Vid negativ humörpåverkan

Enligt Angelica Lindén Hirschberg ska utgångspunkten i ett patientmöte vara att ge information om samtliga preventivmetoder, för att sedan diskutera vad som passar den enskilda individen bäst.

– Det är viktigt att få information om alla metoder. Jag har uppfattat att det har blivit vanligare att kvinnor vill använda hormonfria preventivmetoder och jag tycker att det är bra att det finns olika alternativ, säger hon och fortsätter:

Annons
Annons

Icke-hormonella preventivmetoder bör rekommenderas till kvinnor som har provat hormonbaserade preventivmedel men inte mår bra av dessa. Negativ humörpåverkan med nedstämdhet förekommer och den biverkan brukar inte försvinna med tiden. Då måste man se över andra metoder.

De icke-hormonella preventivmetoderna avser kopparspiral, barriärmetoder och ”säkra perioder”/naturlig familjeplanering samt sterilisering.

Gå till patientfallet om icke-hormonella preventivmetoder här. 

“Kräver viss disciplin och mognad”

Till unga tjejer som inte mår bra av p-piller tycker Angelica Lindén Hirschberg först och främst att man ska rekommendera långverkande preventivmedel och då är kopparspiralen den hormonfria varianten.

Preventivmetoder som bygger på “säkra perioder”, där man tar hjälp av en p-dator, sätter större press på individen.

– Sköter man metoden som den rekommenderas så är det en säker metod men den ställer höga krav på individen. Den kräver viss disciplin och mognad, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Nya preventivmetoder

Med tanke på den ökade medvetenheten tror Angelica Lindén Hirschberg bara att det är en tidsfråga innan det kommer komma fler icke-hormonella metoder.

– Idag finns det inte så många alternativ till hormonfria preventivmedel. Men det pågår forskning för att utveckla metoder med substanser som inte är hormoner men som har hormonell effekt, svalutar hon.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.