Lär dig mer om icke-hormonella preventivmetoder

För att förhindra en oönskad graviditet finns ett flertal olika preventivmetoder. Dessa verkar på olika sätt och ger olika stort skydd – både beroende på hur de verkar och hur de används. Vissa kvinnor önskar av olika skäl använda hormonfri antikonception, och denna nya läkarutbildning från NetdoktorPro handlar om dessa icke-hormonella metoder.

Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra utbildningen tar ungefär en kvart och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer. Utbildningen vänder sig till läkare (främst gynekologer) och barnmorskor, men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om icke-hormonella preventivmetoder!

  Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

unnamed2
Angelica Lindén Hirschberg Professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset
Mats Halldin
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor