Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Akut arteriell insufficiens i extremiteterna


Uppdaterad den: 2021-07-22

Annons

Bakgrund

 • Plötslig minskning av arteriell cirkulation i en extremitet som medför risk för ischemiska skador.

Epidemiologi

 • Incidens 1,5 tillfällen per 10 000 personer/år

Etiologi och patogenes

 • Plötslig arteriell ocklusion efter embolisering från:
  • Hjärta (ofta vid förmaksflimmer men även efter infarkt, vid klaffsjukdom eller vid klaffproteser)
  • Proximala aterosklerotiska plack
  • Aneurysm i till exempel aorta, a. subclavia eller a. femoralis
 • Akut trombosbildning vid redan föreliggande aterosklerotisk sjukdom.
 • Predisponerande faktorer:
  • Bland annat förmaksflimmer, klaffel, riskfaktorer för ateroskleros, kirurgi eller trauma
Annons
Annons

ICD-10

 • I74 Emboli och trombos i artär

Anamnes

 • Akut debut med smärta, domningskänsla, blekhet, parestesier och en känsla av att en fot är kall, eventuellt akut smärta i arm eller hand:
  • Smärtan börjar ofta distalt och sprider sig proximalt
 • Typiskt är symtomen enligt 6P (på engelska): pain (smärta), pallor (blekhet), paresthesia (känselstörning), pulse (bortfall av pulser), paresis (pares) och poikilothermia (oförmåga att bibehålla adekvat kroppstemperatur).
 • Smärtan kan senare avta på grund av nervskador.

Kliniska fynd

 • En väldefinierad avgränsning med hudblekning och nedsatt temperatur mot intilliggande friska hudområden och den friska extremiteten är vanligt förekommande.
 • Senare uppträder en cyanotisk missfärgning som eventuellt ger ett blåfläckigt utseende (ihållande cyanos = marmorering), hudnekros och slutligen gangrän.
 • Puls saknas i det påverkade området:
  • Jämför pulsen med den friska sidan, helt normal cirkulation på den friska sidan talar för emboli
  • Om pulsen inte är palpabel rekommenderas undersökning med doppler
  • Eventuellt ankel-/armtryckindex
 • Nedsatt känsel och motorik:
  • Parestesi och förlamning är allvarliga tecken som kan tyda på utveckling av gangrän
  • Test av vibrationssinne och tvåpunktsdiskriminering förekommer är ofta tidigt patologiska
  • Tydliga fynd är ett tecken på allvarlig ischemi
 • Ofta förlängd kapillär återfyllnad (>2 sekunder är patologiskt).

Utredning av akut arteriell insufficiens i extremiteterna

 • Eventuellt doppler vid undersökning av pulser (se ovan).
 • Duplexultraljud.
 • DT- eller MRT-angio:
  • Kan avbilda en tromb/emboli men kan fördröja åtgärd och bör främst göras vid en icke akut hotad extremitet
 • I akuta fall utförs ibland angiografi direkt på sjukhus inför ställningstagande till behandlingsmetod.
 • Ekokardiografi och EKG kan användas för att klarlägga källan.
 • Blodprover:
  • Blodstatus
  • Elektrolyter
  • Laktat
  • CK
  • PK-INR, APTT
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

Behandling av akut arteriell insufficiens i extremiteterna

 • Snabb behandling är avgörande för prognosen.
 • Behandling består av tidig behandling med antikoagulantia, trombocythämning och revaskularisering.
 • Om extremiteten inte går att rädda är amputation det enda alternativet.

Läkemedelsbehandling

 • Vanligtvis lågmolykylärt heparin eller heparin när diagnosen har ställts:
  • Till exempel heparin 5 000 enheter intravenöst eller lågmolekylärt heparin, för att förhindra distal trombos
 • Trombocythämmande läkemedel:

Annan behandling

 • Embolektomi.
 • Ballongvidgning.
 • Bypassgraft.
 • Kärlrekonstruktion.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Kompartmentsyndrom.
 • Reperfusionsskador.
 • Irreversibel muskel- och nervskada.
 • Gangrän och amputation.
 • Död.

Prognos

 • Benartärsjukdom har en relativt dålig prognos.
 • Dödlighet:
  • 15–20 % som delvis beror på komplikationer av behandlingen

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.