Medicinska översikter Kardiologi

Titel Uppdaterad
Karotisstenos

2022-09-05

Angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom

2024-03-18

Akut arteriell insufficiens i extremiteterna

2021-07-22

Aortainsufficiens

2022-07-11

Reflexmedierad (vasovagal) synkope

2020-11-25

Ventrikeltakykardi, kammartakykardi

2020-12-24

Långt QT-syndrom

2024-05-13

Supraventrikulär takykardi, sinustakykardi

2019-12-04

Hypertrofisk kardiomyopati

2024-01-22

Mitralisinsufficiens

2024-01-29

Aortastenos

2022-06-20

Wolff-Parkinson-White syndrom

2024-02-20

Vena cava superior-syndrom

2024-03-20

Perikardit

2022-04-04

Lymfödem

2021-06-01

Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos

2024-04-22

Trombosprofylax vid flygresor

2022-07-11

Posttrombotiskt syndrom (PTS)

2023-08-08

Lungemboli

2022-08-05

Djup ventrombos, DVT

2023-08-08

Vuxna med medfödda hjärtfel, ACHD/GUCH

2024-01-15

Kronisk venös insufficiens

2020-07-16

Varicer i benen

2022-08-04

Subclavian steal-syndrom

2022-05-26

Raynauds fenomen

2023-03-15

Njurartärstenos

2023-12-25

Erytromelalgi

2022-11-21

Akut koronart syndrom

2023-04-17

Akut hjärtinfarkt

2024-04-22

Takotsubo syndrom

2024-02-12

Hjärttamponad

2023-06-12

Cor pulmonale

2024-01-31

Peripartumkardiomyopati

2024-01-25

Arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC)

2024-01-23

Sinus caroticus syndrom

2024-02-19

AV-block och grenblock

2022-09-08

Chock

2023-09-05

Anafylaxi

2021-02-24

Främmande kropp i nedre luftvägarna, andningsstopp

2023-08-31

Sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom

2019-08-29

Förmaksflimmer

2019-10-08

Karotiskirurgi som strokeprofylax

2011-05-13

Claudicatio intermittens (CI) – benartärsjukdom

2016-01-12

Hypertoni

2018-08-23

Metabola syndromet

2010-09-29

Myokardit (Hjärtmuskelinflammation)

2016-01-12

Antioxidanter

2015-05-08

Statiner

2014-12-15

Stroke

2018-09-20

Familjär hyperkolesterolemi (FH)

2011-07-06

Hjärtsvikt

2022-05-04


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.