Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Takotsubo syndrom


Uppdaterad den: 2024-02-12

Annons

Bakgrund

 • Akut, vanligtvis stressinducerad och övergående hjärtsvikt.
 • Karakteriseras av onormalt kontraktionsmönster, minskad ejektionsfraktion, ofta EKG-förändringar och lätt ökning av infarktmarkörer.
 • Typiskt utlöst av fysisk eller psykisk stress, och med normalisering av hjärtfunktionen efter akut episod.
 • Kallas också för stresskardiomyopati, takotsubokardiomyopati (TK) eller Apical Ballooning Syndrome (ABS). Förkortas ibland TS eller TTS.
 • Eftersom tillståndet är av övergående natur klassificeras det inte som en kardiomyopati av European Society of Cardiology (ESC).

Epidemiologi

 • Incidensen är inte helt känd, men diagnosen ställs med ökande frekvens.
 • Äldre studier har visat att tillståndet står för cirka 1 % av fallen med misstänkt akut koronart syndrom.
 • 9 av 10 är kvinnor, oftast efter klimakteriet.

Etiologi och patogenes

 • Det antas att stress och adrenerg överstimulering leder till myokarddysfunktion:
  • En förklaring kan vara att överskott av katekolaminer leder till kranskärlsspasm och störd mikrovaskulär funktion
 • Hjärtsvikten utvecklas genom ogynnsamma kontraktionsmönster där man vid ekokardiografi eller MR-hjärta kan se ballonering, vanligtvis av apex:
  • Delar av myokardiet är delvis ur funktion och ballonering sker när de vitala delarna kontraherar
 • Ofta finns samtidigt ödem i stora delar av delar av myokardiet.
 • I en internationell registerstudie påvisades att 30 % hade en emotionell trigger, 39 % hade en fysisk trigger (fysisk aktivitet eller sjukdom), och hos 31 % påvisades ingen uppenbar trigger.
Annons
Annons

ICD-10

 • I42.8 Andra specificerade kardiomyopatier (Takotsubo Syndrom)

Anamnes

 • Sjukdomsdebut ofta som akut koronart syndrom med retrosternala bröstsmärtor som vid angina eller hjärtinfarkt.
 • En del har dyspné, synkope eller chock som huvudsymtom vid inläggning. Plötslig död förekommer.

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd som vid akut hjärtsvikt med dyspné, cyanos och lungstas (rassel).
 • Blek och medtagen patient.
 • Rytmstörningar är inte ovanligt i akut fas.
 • Kan utvecklas till kardiogen chock.

Utredning av takotsubo syndrom

 • Diagnosen bekräftas med ekokardiografi eller MR-hjärta som påvisar ett onormalt kontraktionsmönster (ballonering).
 • EKG:
  • Oftast ST-höjning och inverterade T-vågor
  • Förlängt QT-intervall eller onormala Q-vågor är vanliga
  • Normalt EKG hos cirka 10 %
 • Infarktmarkörer:
  • Måttlig ökning av troponiner finns hos >80 %
 • NT-pro-BNP:
  • Förhöjt hos >80% i akut fas
 • Ekokardiografi:
  • Dyskinesi eller akinesi i delar av myokardiet (ballonering) i vänster kammare, oftast i apikala delar, mer sällan också i höger kammare
  • Minskad ejektionsfraktion – i området 20–50 %
 • MR-hjärta:
  • Påvisar också det onormala kontraktionsmönstret i myokardiet
  • Ofta ödem i myokardiet i områden med onormal rörlighet
 • Koronarangiografi:
  • Normala kranskärl utan tecken på rupturerat plack
  • Ibland endast försumbara förändringar som inte kan förklara symtomen
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akut hjärtinfarkt
 • Instabil angina pectoris
 • Akut hjärtsvikt av annan orsak
 • Myokardit
 • Feokromocytom

Behandling av takotsubo syndrom

 • Behandling som för akut koronart syndrom och hjärtsvikt i akutfasen:
  • ASA och klopidogrel, betablockerare, ACE-hämmare, vasodilatatorer och diuretika
 • Fortsatt hjärtsviktsbehandling efter akutfasen, till dess att normalisering av pumpfunktion och utlösande stress uppnås.
 • Sekundärprevention?
  • Både behandling med ACE-hämmare/angiotensin II-antagonister (ARB) och betablockerare har i observationsstudier visat minskad dödlighet på längre sikt

Komplikationer

 • Kardiogen chock.
 • Arytmier.
 • Plötslig död  i samband med den akuta episoden.
 • Intraventrikulär trombosbildning och embolisering.
 • Stroke och kranskärlssjukdom.

Prognos

 • Recidiv hos cirka 5–15 %.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.