EKG som visar på förmaksflimmer

EKG som visar på förmaksflimmer

EKG som visar förmaksflimmer. P-vågor saknas. Förmaksaktiviteten är mycket snabb, oregelbunden och varierande till utseendet. Kammarrytmen är oregelbunden och snabb.

Förmaksflimmer (medicinsk översikt) »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.