Lungvensisolering med hjälp av RF-energi vid förmaksflimmer

Lungvensisolering med hjälp av RF-energi vid förmaksflimmer

Lungvensisolering med hjälp av RF-energi. Lungvenerna isoleras med hjälp av punktvis avgivande av värmeenergi (röda punkterna) i vänster förmak. Även frysteknik kan användas. Då placeras en ballong in i respektive lungvensmynning och kyls ned till -80 grader varvid isolering uppnås (högra bilden).

Förmaksflimmer (medicinsk översikt) »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.