Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Posttrombotiskt syndrom (PTS)


Uppdaterad den: 2023-08-08

Annons

Bakgrund

 • Posttrombotisk syndrom (PTS) är långvarig insufficiens i klaffarna i det djupa vensystemet efter tidigare djup ventrombos (DVT), med utveckling av kroniska symtom eller tecken på venös insufficiens.
 • Symtomen kan vara intermittenta eller kroniska och förvärras i stående ställning.
 • Uppstår oftast inom 3–6 månader efter DVT.

Epidemiologi

 • Cirka 20–50 % av alla patienter med DVT utvecklar PTS och 5–10 % utvecklar allvarlig PTS.

Etiologi och patogenes

 • Efter en DVT kan fibrösa septa eller förträngningar bildas, vilket ger en varaktig försämring av klaffunktionen.
 • Därmed uppstår en svikt i benets venpump och det venösa trycket i foten och underbenet förblir högt i upprätt eller sittande ställning.
 • Det höga venösa trycket orsakar ödem och fibrinutfällning med störd mikrocirkulation och diffusion som följd.
Annons
Annons

ICD-10

 • I87.0 Posttrombotiskt syndrom

Anamnes

 • Sjukdomen är alltid en följd av tidigare DVT.
 • Lokal smärta, klåda, parestesi, tyngdkänsla och eventuellt kramper.

Kliniska fynd

 • Dekliva ödem.
 • Hudsår – eventuellt teleangiektasier, eksem, hyperpigmentering.

Utredning av postrombotiskt syndrom

 • ≥5 poäng eller venöst bensår enligt Villaltaskalan talar för PTS.
 • Ibland behövs undersökningar för att utesluta differentialdiagnoser såsom arm/ankelindex (benartärsjukdom) eller ultraljud vener (ny DVT).
Villalta PTS-skala
Symtom och
kliniska tecken
Inga Lindrig Medelsvår Svår
Symtom        
Smärta 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Kramper 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Tyngdkänsla 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Parestesier 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Klåda 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Kliniska tecken        
Pretibialt ödem 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Hård hud 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Hyperpigmentering 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Rodnad 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Utvidgade vener 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Smärta vid tryck mot vaden 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Bensår Ja Nej    
0–4 poäng: ej PTS
5–9 poäng: mild PTS
10–14 poäng: måttlig PTS
 • ≥15 poäng eller venöst bensår: allvarlig PTS
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Ny DVT.
 • Venös insufficiens av annan orsak.
 • Ödem och/eller eksem av annan orsak.
 • Benartärsjukdom.

Behandling av posttrombotiskt syndrom

 • Adekvat antikoagulantiabehandling vid djup ventrombos spelar roll för att förebygga att PTS uppstår.
 • Behandlingsmål när PTS har uppstått är att minska symtom och undvika bensår. 
 • Individuellt utprovad stödstrumpa (elastiska stödstrumpor 20–30 eller 30–40 mmHg) för symtomlindring.
 • Fysioterapi med benförstärkande övningar i syfte att förbättra funktion och styrka i vaden kan eventuellt minska symtom och öka livskvalitet vid PTS.
 • Observera att diuretika inte har någon plats i behandlingen av enbart PTS.
 • Venös bypass-operation, venös klaffrekonstruktion eller venös stent är kan vara aktuellt i vissa fall till utvalda patienter.
 • Delhudstransplantation övervägs vid omfattande sår.

Komplikationer

 • Om insufficiensen i de djupa venerna förvärras hos äldre personer ska samtidig arteriell insufficiens misstänkas:
  • Kompressionsbehandling är då kontraindicerat tills den arteriella komponenten har behandlats
 • Recidiv:
  • Patienter med PTS är i den högsta riskgruppen för recidiv av trombos om de utsätts för situationer som aktiverar deras koagulationssystem, som vid större kirurgiska ingrepp och graviditet
 • Om trombosen har efterlämnat en total ocklusion av vena poplitea eller vena femoralis kan större delen av det venösa avflödet gå genom de ytliga venerna. Variceroperation kommer i dessa fall förvärra tillståndet.

Prognos

 • Både hårt fysiskt arbete och stillasittande arbete kan skapa problem, men man bör prova optimal behandling i den vanliga arbetssituationen.
 • Behandlingseffekten och arbetsförmågan utvärderas på lång sikt (år).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.