Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Posttrombotiskt syndrom (PTS)


Uppdaterad den: 2022-07-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Posttrombotisk syndrom (PTS) är långvarig insufficiens i klaffarna i det djupa vensystemet efter tidigare djup ventrombos (DVT), med utveckling av kroniska symtom eller tecken på venös insufficiens.
 • Symtomen kan vara intermittenta eller kroniska och förvärras i stående ställning.
 • Uppstår oftast inom 3–6 månader efter DVT.

Epidemiologi

 • Cirka 20–50 % av alla patienter med DVT utvecklar PTS och 5–10 % utvecklar allvarlig PTS.

Etiologi och patogenes

 • Efter en DVT kan fibrösa septa eller förträngningar bildas, vilket ger en varaktig försämring av klaffunktionen.
 • Därmed uppstår en svikt i benets venpump och det venösa trycket i foten och underbenet förblir högt i upprätt eller sittande ställning.
 • Det höga venösa trycket orsakar ödem och fibrinutfällning med störd mikrocirkulation och diffusion som följd.

ICD-10

 • I87.0 Posttrombotiskt syndrom

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESC (European Society of Cardiology)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Sjukdomen är alltid en följd av tidigare DVT.
 • Lokal smärta, klåda, parestesi, tyngdkänsla och eventuellt kramper.

Kliniska fynd

 • Dekliva ödem.
 • Hudsår – eventuellt teleangiektasier, eksem, hyperpigmentering.

Utredning av postrombotiskt syndrom

 • ≥5 poäng eller venöst bensår enligt Villaltaskalan talar för PTS.
 • Ibland behövs undersökningar för att utesluta differentialdiagnoser såsom arm/ankelindex (benartärsjukdom) eller ultraljud vener (ny DVT).
Villalta PTS-skala
Symtom och
kliniska tecken
Inga Lindrig Medelsvår Svår
Symtom        
Smärta 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Kramper 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Tyngdkänsla 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Parestesier 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Klåda 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Kliniska tecken        
Pretibialt ödem 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Hård hud 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Hyperpigmentering 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Rodnad 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Utvidgade vener 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Smärta vid tryck mot vaden 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng
Bensår Ja Nej    
0–4 poäng: ej PTS
5–9 poäng: mild PTS
10–14 poäng: måttlig PTS
 • ≥15 poäng eller venöst bensår: allvarlig PTS

Differentialdiagnoser

 • Ny DVT.
 • Venös insufficiens av annan orsak.
 • Ödem och/eller eksem av annan orsak.
 • Benartärsjukdom.

Behandling av posttrombotiskt syndrom

 • Adekvat antikoagulantiabehandling vid djup ventrombos spelar roll för att förebygga att PTS uppstår.
 • Behandlingsmål när PTS har uppstått är att minska symtom och undvika bensår. 
 • Individuellt utprovad stödstrumpa (elastiska stödstrumpor 20–30 eller 30–40 mmHg) för symtomlindring.
 • Fysioterapi med benförstärkande övningar i syfte att förbättra funktion och styrka i vaden kan eventuellt minska symtom och öka livskvalitet vid PTS.
 • Observera att diuretika inte har någon plats i behandlingen av enbart PTS.
 • Venös bypass-operation, venös klaffrekonstruktion eller venös stent är kan vara aktuellt i vissa fall till utvalda patienter.
 • Delhudstransplantation övervägs vid omfattande sår.

Komplikationer

 • Om insufficiensen i de djupa venerna förvärras hos äldre personer ska samtidig arteriell insufficiens misstänkas:
  • Kompressionsbehandling är då kontraindicerat tills den arteriella komponenten har behandlats
 • Recidiv:
  • Patienter med PTS är i den högsta riskgruppen för recidiv av trombos om de utsätts för situationer som aktiverar deras koagulationssystem, som vid större kirurgiska ingrepp och graviditet
 • Om trombosen har efterlämnat en total ocklusion av vena poplitea eller vena femoralis kan större delen av det venösa avflödet gå genom de ytliga venerna. Variceroperation kommer i dessa fall förvärra tillståndet.

Prognos

 • Både hårt fysiskt arbete och stillasittande arbete kan skapa problem, men man bör prova optimal behandling i den vanliga arbetssituationen.
 • Behandlingseffekten och arbetsförmågan utvärderas på lång sikt (år).

Källor

 • Kahn SR. The post-thrombotic syndrome. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016;2016(1):413-418. PMID: 27913509
 • Kahn SR. Measurement properties of the Villalta scale to define and classify the severity of the post-thrombotic syndrome. J Thromb Haemost 2009;7:884–8. PMID: 19320818
 • Broderick C, Watson L, Armon MP. Thrombolytic strategies versus standard anticoagulation for acute deep vein thrombosis of the lower limb. Cochrane Database Syst Rev. 2021;1(1):CD002783. Published 2021 Jan 19. doi:10.1002/14651858.CD002783.pub5. PMID: 33464575

Annons
Annons
Annons

Annons