EKG av Förmaksfladder

EKG av Förmaksfladder

Förmaksfladder. Sågtandsmönster i inferiora EKG-avledningar, vilket är typiskt för ett fladder vars återkopplingskrets passerar trikuspidalistmusområdet i höger förmak. Om återkopplingskretsen vänder riktning, dvs går medurs, blir fladdervågorna positiva i inferiora avledningarna. I början är fladdret 2:1-blockerat ned till kamrarna och blir sedan höggradigt blockerat vid diagnostisk a.carotis-massage.

Medicinska översikter inom Kardiologi »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.