Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Erytromelalgi


Publicerad den: 2022-11-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Erytromelalgi, kallas också burning feet, brännande fötter.
 • Typiska symtom är röda, brännande fötter och underben, men det kan också sitta i händer, underarmar och mer ovanligt i ansikte.

Epidemiologi

 • Ovanlig sjukdom med prevalens knappt 4/1000 000 invånare och år i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Erytromelalgi är en neurovaskulär sjukdom, där etiologin inte är inte helt klarlagd.
 • Vid det som ofta kallas primär erytromelalgi finns en genetisk mutation som är ärftlig eller uppstår spontant.
 • Sekundär erytromelagi har andra bakomliggande sjukdomar, vanligast är myeloproliferativa sjukdomar.

ICD-10

I73.8 Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESC (European Society of Cardiology)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Intermittenta symtom på rodnad och brännande smärta oftast i fötterna eventuellt underben, i händer eller armar, mer sällan i ansiktet.
 • Ofta symmetriskt, men kan vara mer uttalad på ena sidan.
 • Smärtan utlöses av värme och lindras av kyla.
 • Anfallen varar från minuter till timmar upp till dagar.

Kliniska fynd

 • Huden är röd, värmeökad och öm vid beröring.
 • Ödem kan förekomma.
 • I övrigt finns inga hudförändringar och perifer pulsar är normala.
 • I symtomfritt intervall är huden vanligen normal.

Utredning av erytromelalgi

 • Klinisk diagnos med i typiska intermittenta symtom.
 • Utredning för att utesluta andra asscocierade sjukdomar.

Differentialdiagnoser

 • Autonom perifer neuropati
 • Perifer arteriell insufficiens
 • Raynauds syndrom
 • Akrocyanos; cyanotisk missfärgning av händer och ibland fötter
 • Erysipelas
 • Fabrys sjukdom

Behandling av erytromelalgi

 • Botande behandling saknas.

Egenbehandling

 • Undvikande av utlösande faktorer så långt det är möjligt.
 • Kyla och högläge av extremitet kan lindra vid anfall.

Läkemedelsbehandling

 • En rad olika läkemedel har provats för symtolindirng med varierande resultat, till exempel Gabapentin, även i lokal beredning.
 • Lidokain lokalt kan lindra smärta.

Komplikationer

 • Försämrad livskvalitet som följd av uttalade symtom.
 • Sår, hudskador och köldskador kan uppstå på grund av nedkylning med is.

Prognos

 • Erytromelalgi är ofta svårbehandlat och i regel kroniskt med intermittenta symtom.

Plan

 • Erytromelalgi följs upp regelbundet med kliniska kontroller beroende på sjukdomsbild.
 • Ofta behövs samarbete mellan olika specialiteter.

 

Källor


Annons
Annons
Annons

Annons