Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Aortainsufficiens


Uppdaterad den: 2022-07-11

Annons

Bakgrund

 • Aortainsufficiens, AI, är ett tillstånd där aortaklaffarna inte stängs fullständigt i diastole, vilket medför att blodet som under systole har pumpats ut i aorta strömmar tillbaka i vänsterkammare.

Epidemiologi

 • AI är ett ganska vanligt tillstånd inom primärvården, men är sällan behandlingskrävande.
 • Prevalensen ökar med stigande ålder och diagnosen ställs oftast mellan 40 och 60 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Degenerativa förändringar är vanligast i höginkomstländer (cirka två tredjedelar).
Annons
Annons

ICD-10

 • I35.1 Aortainsufficiens

Anamnes

 • Ofta få eller inga symtom under tiden till dess att eventuell svikt utvecklas:
  • Patienten kan vara symtomfri trots att det kan föreligga en betydande AI 
 • Tecken på svikt, särskilt vid akut AI:
  • Allmänpåverkan
  • Ansträngningsdyspné
  • Ökad trötthet
  • Angina pectoris (ökad oxygenförbrukning på grund av bland annat hypertrofi)
  • Takykardi, palpitationer
  • Hypotension
 • Vid långt framskriden sjukdom får patienten symtom på vänstersidig kammarsvikt.

Kliniska fynd

 • Tecken på akut eller kronisk hjärtsvikt:
  • Vid vänsterkammarsvikt uppstår vätskeansamling i lungorna som kan auskulteras vid lungundersökning
  • Perifera ödem, viktuppgång
  • Allvarligare hjärtsvikt:
   • Cyanos
   • Dyspné
   • Hypotension
   • Takykardi
 • Blodtryck:
  • Lågt diastoliskt blodtryck
  • Stor skillnad mellan diastoliskt och systoliskt blodtryck (förhöjt pulstryck) –kallas också för pulsus celer et altus
 • Sinustakykardi.

Hjärtauskulation

 • Tidigt, högfrekvent diastoliskt decrescendo blåsljud:
  • Över andra till andra höger interkostalrum (I2) eller tredje vänster interkostalrum (I3)
  • Ljudet hörs bäst när patienten är framåtlutad och har andats ut helt utan att patienten krystar (vilket kan ge minskat återflöde till hjärtat och därmed minska blåsljudet)
  • Ett längre blåsljud (holodiastoliskt blåsljud) talar för uttalad AI
  • Ibland hörs ett mer lågfrekvent blåsljud över apex, mitt- eller slutdiastoliskt, som beror på återflöde från aorta till mitralisklaffen, så kallat Austin Flint-ljud.
  • Ett låggradigt systoliskt blåsljud kan förekomma, som beror på ett ökat flöde över aortaklaffen genom en ökad volymbelastning. Blåsljudet är i regel mindre kraftigt än det diastoliska blåsljudet.

Hjärtstatus, övrigt

 • Pulsvågen kan vara mycket kraftig och kan synas i halsregionen eller kännas över till exempel handleden. 
 • En lateral förskjutning av iktus som är hävande vid kraftig AI.

Utredning av aortainsufficiens

 • EKG är ofta normalt och fynden är ofta ospecifika:
  • Kan visa vänsterkammarhypertrofi
  • Sinustakykardi
  • ST-förändringar
  • Vänsterställd elektrisk axel
 • Blodprover:
  • NT-proBNP som markör för hjärtsvikt
  • Blodstatus och TSH för att bedöma om anemi eller tyreotoxikos ger en hyperdynamisk cirkulation
  • Andra prover kan bestå av CRP, elektrolyter och njurfunktion
 • Ekokardiografi:
  • Rekommenderas hos alla med misstänkt AI
 • Arbets-EKG:
  • Kan genomföras för att utvärdera symtom vid ansträngning
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Kronisk aortainsufficiens:
  • Andra klaffel
  • Kronisk hjärtsvikt på grund av annan orsak
  • Andra orsaker till en hyperdynamisk cirkulation:
   • Hypertyreos
   • Anemi
   • Arteriovenös fistel
   • Adrenerg överstimulering

Behandling av aortainsufficiens

 • Lindrig till måttlig AI utan symtom:
  • Behandling av riskfaktorer
  • Regelbunden uppföljning
 • Hos asymtomatiska individer med EF ≤50 % rekommenderas klaffkirurgi.
 • AI med symtom eller akut AI:
  • Klaffkirurgi
  • Farmakologisk behandling om kirurgi är kontraindicerad

Läkemedelsbehandling

 • ACE-hämmare, kalciumantagonister.
 • Vid hjärtsvikt kan även ARB och betareceptorblockerare användas (rekommenderas inte vid akut AI)
 • Vid AI rekommenderas ett blodtrycksmål <140 mmHg.

Annan behandling

 • Kirurgi, klaffprotes:
  • Rekommenderas vid akut AI
  • Rekommenderas hos alla med symtomatisk AI, asymtomatisk AI med kraftigt nedsatt vänsterkammarfunktion (EF ≤50 %)
  • Klaffkirurgi rekommenderas även i samband med koronarkirurgi eller aortakirurgi
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

Prognos

 • De flesta personer med AI har en god prognos.
 • Hos patienter med symtom kan tidig kirurgi förbättra prognosen.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.