Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Reflexmedierad (vasovagal) synkope


Uppdaterad den: 2020-11-25

Annons

Bakgrund

 • Synkope:
  • En plötsligt insättande medvetandeförlust, från några sekunders till maximal 5 minuters varaktighet, orsakad av övergående cerebral hypoperfusion, med spontan återhämtning utan intervention
 • Reflexmedierad synkope kallas även för neurogen eller neurokardiogen synkope.  Synkope och svimning är synonyma begrepp men svimning används ofta för vasovagal synkope (underkategori av reflexmedierad synkope).
 • Kan delas in in vasovagal synkope (inklusive ortostatisk vasovagal synkope), situation-/aktivitetsutlöst reflexmedierad synkope, sinus caroticus syndrom och övriga.

Epidemiologi

 • Reflexmedierad synkope är den vanligaste formen av synkope hos barn och unga vuxna.

Etiologi och patogenes

 • Reflexmedierad synkope utlöses i regel av en extern stimulus men den kan inte alltid identifieras. 
 • Hypoperfusion av hjärnan är den centrala orsaken för synkope.
Annons
Annons

ICD-10

 • G90.0 Sinus carotics-synkope 
 • R55 Svimning och kollaps

Anamnes

 • Frekvens:
  • Tidigare liknande anfall
 • Utlösande faktorer som talar för reflexmedierad synkope:
  • Smärta, rädsla, obehagliga upplevelser (syn, lukt eller ljud)
  • Efter en längre tids stående position
  • Under måltid
  • Efter att ha varit på platser med mycket folk/varma platser
  • Efter tryck på karotider som till exempel att vrida huvudet eller rakning – talar för sinus caroticus syndrom 
 • Förvarningar/prodromala symtom:
  • Illamående/kräkning, svettning och blekhet
  • Långsam hjärtfrekvens, suddig syn, yrsel, buksmärtor
 • Efter synkope:
  • Tillståndet förbättras snabbt i liggande ställning men patienten kan känna sig trött och påverkad i flera timmar efter
 • Uppgifter som talar för annan genes:
  • Snabbt uppstigande, vasodilaterande läkemedel, autonom dysfunktion, synkope efter måltid – talar för ortostatisk hypotension
  • Synkope under fysisk aktivitet, i liggande hållning, palpationer med åtföljande synkope, ärftlighet för plötslig hjärtdöd eller tidigare hjärtsjukdom – talar för kardiell synkope

Kliniska fynd

 • Under synkope:
  • Patienten har lågt blodtryck och långsam puls
  • Medvetandeförlusten är kort (maximalt 5 minuter)
 • Utanför synkope:
  • Vanligen normala fynd
  • Auskultation av hjärta/lungor
  • Värdering av hydreringsgrad
  • Eventuellt neurologiskt status
 • Mätning av blodtryck för att bedöma förekomsten av ortostatisk hypotension:
  • Blodtrycket mäts i liggande (efter vila) och stående (efter 0, 1 och 3 minuter)
 • Bedömning av eventuella skador i samband med synkope.

Utredning av reflexmedierad (vasovagal) synkope

 • Om diagnosen är nästan säker eller mycket sannolik behövs ingen utförligare diagnostik förutom en basal utredning (anamnes, status och EKG).
 • Diagnosen vasovagal synkope är mycket sannolik om synkope utlöstes av smärta, rädsla eller längre tids stående tillsammans med progressiva prodromala symtom.
 • Situationsutlöst reflexmedierad synkope är mycket sannolik om synkope uppstår under eller direkt efter specifika utlösande faktorer.  
 • Reflexmedierad synkope (eller ortostatisk hypotoni) bör misstänkas vid typiska tecken och om det saknas tecken på kardiella orsaker. 
 • Blodprover:
  • Rekommenderas endast vid misstanke om bakomliggande orsak såsom blodstatus vid misstanke om blödning eller glukos vid misstanke om hypoglykemi
 • Andra undersökningar (vid särskild indikation):
  • Karotismassage
  • Tilttest (ortostatiskt stresstest)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra vanliga orsaker:
  • Ortostatisk hypotension
  • Hyperventilation
 • Kardiell synkope:
  • Sinus caroticus syndrom, diagnostiserat i samband med karotismassage.
  • Långt eller kort QT-syndrom
  • Arytmogen högerkammarkardiomyopati.
  • Bradykardier och hjärtblock
  • Supraventikulära arytmier
  • Aortastenos
  • Ventrikulära arytmier
  • Myokardit
  • Kardiomyopati
 • Medvetslöshet som inte beror på synkope:
  • Metabola orsaker (till exempel hypoglykemi)
  • Epilepsi
  • Intoxikation
  • TIA (sällsynt)
  • Fall/trauma 

Behandling av reflexmedierad (vasovagal) synkope

 • I de flesta fall är denna form av synkope ofarlig och ingen annan behandling än information behövs.
 • Vid frekventa/allvarliga synkopeer kan olika behandlingsalternativ övervägas:
  • Läkemedel
  • Specifika manövrer
  • Pacemaker

Egenbehandling

 • Information om att tillståndet inte är ett tecken på neurologisk eller kardiell sjukdom och att risken för plötslig hjärtdöd inte är ökad.
 • Undvika utlösande faktorer och situationer som kan utlösa synkope.
 • Tidig identifikation av symtom (prodromala symtom).

Läkemedelsbehandling

 • Hos yngre patienter (<40 år) med lågt blodtryck och tendens till vasovagal synkope vid ortostatisk belastning kan läkemedel övervägas:
 • Hos personer >40 år bör utsättning/minskning av antihypertensiva läkemedel övervägas:
  • Målvärdet är 140 mmHg (systoliskt)
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Pacemaker.
 • God hydrering.
 • Mottrycksmanöver:
  • Aktuellt hos personer med längre tids prodromala symtom. Det har sämre effekt hos personer >60 år
  • Användning av muskelpumpen, isometriska muskelsammandragningar, för att öka hjärtminutvolym och systoliskt blodtryck

Komplikationer

 • Fallskador.
 • Påverkan på livskvalitet.
 • Påverkan på arbetsförmåga.
 • Nedsatt körförmåga vid upprepade eller allvarliga synkoper.

Prognos

 • Reflexmedierad synkope har god prognos och ger låg risk för komplikationer eller dödlighet.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.