Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Varicer i benen


Uppdaterad den: 2022-08-04

Annons

Definition

 • Utvidgade, slingrande ytliga vener med insufficienta klaffar benen.
 • Venös insufficiens indelas enligt den internationella CEAP-klassifikationen (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathological) där den kliniska delen, C-delen, speglar klinisk allvarlighetsgrad:
  • C1 – Telangiektasier eller retikulära vener (<3 mm i diameter)
  • C2 – Varicer, med eller utan symtom (>3 mm i diameter)
  • C3 – Ödem
  • C4 – Förändringar i hud och subkutan vävnad sekundärt till varicer:
   • C4a – Pigmentering eller eksem
   • C4b – Lipodermatoskleros eller atrophie blanche
  • C5 – Läkt venöst sår
  • C6 – Aktivt venöst sår

Bakgrund och epidemiologi

 • Prevalensen för synliga varicer är upp mot 10–20 % hos män och 25–33 % bland kvinnor, ofta debut i samband med graviditet.

Etiologi och patogenes

 • Multifaktoriell etiologi:
  • Ökat intravenöst tryck som orsakas av långvarigt stående
  • Ökat intraabdominellt tryck till följd av tumör, graviditet, övervikt eller kronisk förstoppning
  • Ärvda och medfödda faktorer.
  • Sekundär shuntning av blod till det ytliga vensystemet orsakad av flödeshinder i det djupa vensystemet, oftast på grund av djup ventrombos
 • Bristande stängning i venklaffar i perforanter eller ytliga vener är den underliggande patofysiologin.
Annons
Annons

ICD-10

 • I83 Varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna
  • I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår
  • I83.1 Varicer i nedre extremiteterna med inflammation
  • I83.2 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation
  • I83.9 Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation
 • O22 Venösa komplikationer under graviditeten
  • O22.0 Åderbråck i benen under graviditeten

Anamnes och kliniska fynd

 • Utvidgade slingriga ytliga vener på benen.
 • Symptomen varierar och många patienter är helt utan symtom.
 • Obehag, värk, tyngd- eller tryckkänsla i benet är de vanligaste symtomen och är särskilt framträdande efter att man stått stilla länge, blir ofta värre mot slutet av dagen.
 • Eventuellt klåda från eksemförändringar

Diagnostik och undersökning

 • Om patienten har varicer och hudförändringar är duplex-ultraljud av värde för att bedöma venklaffunktion i de djupa venerna, vena saphena magna och vena saphena parva. 

Differentialdiagnoser

 • Smärtor i benen är vanligt, varicer är vanligt – men inte alltid orsaken till smärtorna.
 • Ortopediska sjukdomar.
 • Arteriell insufficiens.
 • Neuropatier.
Annons
Annons

Allmänt

 • Varicer med måttliga symtom såsom ödem och tyngdkänsla utan hudförändringar (venös insufficiens grad C1–C3):
  • Symtomen brukar minska med kompressionsstrumpa grad 1–2
  • Det finns ingen medicinsk indikation för kirurgisk behandling:
   • Det är endast en mindre del som utvecklar bensår i framtiden, och man vet inte vilka patienter som gör det
   • Risken för DVT är endast något förhöjd jämfört med övrig befolkning
 • Patienter med duplexverifierad ytlig venös insufficiens som bedöms orsaka signifikant venös hypertension och som har blödning från varicer, bensår, hudförändringar och/eller symtom som inskränker arbetsförmåga och livskvalitet bör erbjudas eradikering av ytlig venös insufficiens:
  • Metoder:Endotermal ablation:
   • Både radiofrekvens- och lasertekniker genomförs med sonder i venerna och destruering av venen med värmebehandling
  • Injektionsbehandling/skumsklerosering:
   • Injektion av ett lokalirriterande ämne i varicerna, ofta i skumform
  • Kirurgisk stripping:
   • Operation med stripping av venen till strax nedanför knäet och lokala resektioner i form av miniincisioner var tidigare standardmetod, men används numera sällan
 • Vid djup venös insufficiens finns ingen etablerad kirurgisk metod. Användning av kompressionsstrumpa grad 2–3 rekommenderas.

Egenbehandling

 • Undvika situationer där man måste stå länge.
 • Undvika åtsittande kläder och liknande som hindrar venös tillbakaströmning.
 • Promenera för att förbättra den venösa tillbakaströmningen genom muskelpumpen.
 • När patienten sitter bör denne vila benen högt, upplagda på en stol/pall.
 • Patienten bör undvika att klia på eventuella eksem.
 • Kompressionsstrumpa brukar minska symtom som ödem och tyngdkänsla:
  • Det saknas dokumentation om effekt av kompressionsstrumpor som behandling för att förhindra bensår
 • Även efter kirurgisk behandling rekommenderas kompressionsstrumpa för att förhindra uppkomst av nya åderbråck.
 • Viktminskning.

Förlopp

 • Debuterar ofta hos kvinnor under eller efter graviditet och kan förvärras tiden efter förlossningen.
 • Behöver inte ge annat än kosmetiska besvär.
 • Vissa utvecklar efter hand smärta och känsla av tunga ben, ytliga flebiter, blödningar från åderbråck, ankel- och benödem, eksem eller venösa bensår.

Prognos

 • Oftast ett ofarligt tillstånd.
 • Få utvecklar venösa bensår.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Tillståndet är sällan förbundet med allvarliga komplikationer.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.