Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Chock


Uppdaterad den: 2023-09-05

Annons

Bakgrund

 • Livshotande, generaliserad form av akut cirkulationssvikt som leder till hypoxi på cellulär nivå.

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd på sjukhus, särskilt inom intensivvården.

Etiologi och patogenes

 • Följande indelning kan göras:
  • Hypovolemisk chock (bland annat blödningar, vävnadsskador)
  • Kardiogen chock
  • Obstruktiv chock (till exempel lungemboli)
  • Distributiv chock (bland annat anafylaxi, sepsis)
Annons
Annons

ICD-10

 • R57 Chock som ej klassificeras annorstädes
 • T78 Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Vid snabb sjukdomsutveckling är patientens medvetandegrad ofta sänkt på grund av cerebral hypoperfusion, något som kan försvåra anamnestagning.
 • Aktuella uppgifter:
  • Feber?
  • Bröstsmärtor?
  • Andnöd?
  • Buksmärtor?
  • Sjukdomskänsla, yrsel, svaghet
  • Kallsvettighet?
  • Urinproduktion?
  • Förvirring?
  • Graviditetsrisk?
 • Specifika frågor beroende på misstänkt orsak. 

Kliniska fynd

 • Kroppsundersökningen bör innefatta bedömning/värdering av:
  • Allmäntillstånd
  • Kroppstemperatur
  • Andningsfrekvens, pulsoximetri
  • Medvetandenivå, förvirring, motorisk oro 
  • Blodtryck, hjärtfrekvens (observera att hypotoni inte är ett kriterium för chock, takykardi kan saknas vid blödning)
  • Hudperfusion (kall, varm, kallsvettig) och hudfärg (blek, marmorerad, cyanos)
  • Perifera pulsar och hjärtrytm
  • Tecken på högerkammarsvikt såsom halsvenstas, perifert ödem eller ascites
  • Lungor (stas, pleuravätska)
  • Hjärta (tredje hjärtton, blåsljud)

Utredning av chock

 • Kriterier för chock presenteras nedan.
 • Kliniska tecken på hypoperfusion:
  • Hud: kall, marmorerad hud (vid septisk chock initialt också varm hud), förlängd kapillär återfyllnad (>2 sekunder)
  • Njurar: minskad urinproduktion (>0,5 mL/kg/timme)
  • CNS: mentala förändringar (medvetandesänkning, förvirring)
 • Hemodynamiska kriterier:
  • Hypotoni är inte ett obligatoriskt kriterium men finns ofta (systoliskt blodtryck <90 mmHg, MAP <65 mmHg)
  • Minskad hjärtminutvolym (vid septisk chock kan den vara tillfälligt förhöjd)
 • Biokemiska tecken:
  • Förhöjda P-laktatnivåer (>2 mmol/L)
 • Kompletterande diagnostik beroende på misstänkt orsak. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Synkope
 • Endokrina störningar
 • Intoxikationer
 • Sjukdomar i CNS

Behandling av chock

 • Behandlingen beror på bakomliggande orsak/mekanism.
 • Basbehandlingen består av oxygentillförsel, vätsketillförsel, behandling med blodprodukter samt inotropa och kärlaktiva läkemedel.

Komplikationer

 • Organskada, multiorgansvikt och död.

Prognos

 • Beroende på orsak.
 • Prognosen är allmänt dålig med en mortalitet på upp till 60 %.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons