Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos


Uppdaterad den: 2020-01-13
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Bakgrund

 • Trombotisering av en ytlig ven med samtidig lokal kärlväggsinflammation (flebit):
  • Kallas också för ytlig ventrombos

Epidemiologi

 • Relativt vanlig åkomma.
 • Incidens:
  • Incidensen är högre än incidensen av DVT som är cirka 1 per 1000 fall
 • Ålder:
  • Riskfaktorer för trombos ökar med åldern vilket gör att förekomsten av ytlig tromboflebit ökar med åldern
 • Kön:
  • Kvinnor utgör 50–70 % av alla fall

Etiologi och patogenes

 • Varicer:
  • Mycket vanlig orsak till ytlig tromboflebit
 • Skada på venens endotel predisponerar för tillståndet:
  • Till exempel efter intravenösa kanyler, injektioner, akuta eller kroniska infektioner, vid kirurgi
 • Stas predisponerar för tillståndet:
  • Till exempel postoperativt och post partum, immobilisering, hjärtsvikt, stroke och trauman
 • Hyperkoagulabilitetstillstånd:
  • Medfödda och förvärvade tillstånd
  • Kan i vissa fall vara det första symtomet vid cancersjukdom
 • Recidiverande eller migrerande fall:
  • Kan vara associerade med malign sjukdom och då handlar det nästan alltid om långt gången cancersjukdom
Annons
Annons

ICD-10

 • I80 Flebit (inflammation i ven) och tromboflebit (inflammation och blodpropp i ven)
 • O22.2 Ytlig tromboflebit under graviditet
 • O87.0 Ytlig tromboflebit under barnsängstiden

Anamnes

 • Patienten söker ofta till vården efter att ha noterat ömhet, värme, erytem och lokal svullnad utefter en ven.
 • Predisponerande faktorer (Se Etiologi)
 • Mer omfattande bensvullnad, -rodnad eller dyspné talar för symtomgivande DVT respektive LE. Tillståndet kan vara en delsymtom av DVT.

Kliniska fynd

 • Lokalisation:
  • Ytlig tromboflebit är i 90 % av fallen lokaliserad till underextremiterna
  • Vid tromboflebit i knävecket eller i närhet av den (≤5 cm) finns risk för att det djupare kärlsystemet är involverad med ökad risk för DVT
  • Kan också finnas i armen
 • Lokala fynd:
  • En tromboserad ytlig ven kan palperas som en linjär, hård, öm sträng med lokala inflammationstecken
  • Det andra benet kan också ha drabbats och undersökning av båda ben rekommenderas
 • En ytlig tromboflebit kan ge lätt feber.

Utredning av ytlig tromboflebit

 • Oftast är de kliniska fynden så karakteristiska att det inte behövs några ytterligare undersökningar.
 • Ultraljud rekommenderas vanligen vid proximala eller utbredda tromboflebiter i Sverige, men internationella källor rekommenderar att alla med symtomatisk ytlig tromboflebit bör göra ultraljud för att bedöma om DVT föreligger.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Erysipelas, flegmone
 • Lymfangit
 • Djup ventrombos
 • Erythema nodosum

Behandling av ytlig tromboflebit

 • Distala tromboflebiter (distalt om knäet):
  • Tillståndet kräver vanligen ingen specifik behandling bortsett från åtgärder för att minska obehag
  • Behandling med antikoagulantia vid hög risk för samtidig DVT
 • Proximala tromboflebiter (proximalt om knäet):

Egenbehandling

 • Högläge av det benet som är påverkat.
 • Elastisk binda eller strumpa under 1–2 veckor vid tydligt ödem kan vara minska symtomen och rekommenderas hos alla som tolererar den behandlingen.
 • Eventuellt varma omslag.

Läkemedelsbehandling

 • Lokal antiinflammatorisk salva:
  • Kan minska besvären, men verkar inte förebygga progress till DVT
  • Exempelvis ketoprofen gnids in i påverkad hud två–tre gånger dagligen
  • Ett alternativ är peroral NSAID, med liknande effektivitet
 • Utvärtes medel med heparin:
  • Oklart evidensläge men kan minska symtom
  • Finns kvar i svenska rekommendationer, men saknas i flera internationella översikter/behandlingsrekommendationer
 • Antikoagulation:
  • Hos personer med högre risk för samtidig DVT-förekomst rekommenderas antikoagulantia
  • Riskfaktorer består av:
   • Proximal tromboflebit
   • Utbredda tromboser (≥5 cm)
   • Anatomisk närhet (≤5 cm) till det djupa vensystemet (ljumske, knäveck)
   • Tidigare DVT
   • Trombofili
   • Malignitet
   • Östrogenbehandling
  • Vid osäkerhet rekommenderas kontakt med hematolog för ställningstagande till behandling
 • Läkemedel:
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Vid mer kroniska besvär bör kirurgisk intervention övervägas.

Komplikationer

 • Komplikationer är ovanliga.
 • Hyperpigmentering
 • Septisk flebit:
  • Bild med feber och sjukdomskänsla
 • Djup ventrombos
 • Lungemboli

Prognos

 • Prognosen är god, men beror på eventuell underliggande sjukdom.

Uppföljning

 • Förnyad klinisk bedömning rekommenderas efter några veckor. Ibland behöver behandlingen förlängas.
 • Vid tecken på progression rekommenderas ultraljud för att bedöma förekomsten av DVT.

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons