Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Vena cava superior-syndrom


Uppdaterad den: 2024-03-20

Annons

Bakgrund

 • Vena cava superior-syndrom är en samling symtom som beror på fullständig eller partiell ocklusion av blodflödet i v. cava superior.
 • Tillståndet är en medicinsk akutsituation som kräver snabb diagnostisk utredning och behandling.

Epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Lungcancer, lymfom och metastaser är de vanligaste orsakerna.
 • Tromboser på grund av användning av ledningar och katetrar – till exempel centrala venkatetrar som används för dialys, antibiotikabehandling och administrering av cytostatika samt pacemakerledningar.
 • Hos barn är orsaken i de flesta fall icke-malign och inkluderar bland annat ventrikuloperitoneala shuntar, kvarliggande katetrar och komplikationer av thoraxkirurgi.
Annons
Annons

ICD-10

 • I82.2 Emboli och trombos i vena cava
 • I87.1 Kompression av ven

Anamnes

 • Tidigt i sjukdomsförloppet kan en partiell obstruktion av v. cava superior vara asymtomatisk eller endast ha blygsamma symtom och tecken som lätt kan förbises.
 • Efterhand utvecklas ödem i ansiktet (särskilt runt ögonen), vidgade vener på halsen, hosta, dyspné, ortopné och svullnad i de övre extremiteterna.
 • Bröstsmärtor, hosta, huvudvärk och dysfagi beskrivs i vissa fall.
 • Symtomen är mest framträdande på morgonen och när patienten lägger sig ned eller böjer sig framåt.

Kliniska fynd

 • Typiska kliniska fynd vid vena cava superior-syndrom omfattar dilaterade vener på halsen och i bröstväggen, ansiktsödem, ödem i övre extremiteter, cyanos, papillödem och medvetandestörningar.

Utredning av vena cava superior-syndrom

 • Röntgen av thorax:
  • Kan påvisa den underliggande orsaken, men fynden kan vara ospecifika
  • Visar sig vanligtvis som utvidgad mediastinum eller tumör på höger sida av thorax
 • Kontrastförstärkt DT:
  • Bör göras vid misstanke om vena cava superior-syndrom
  • Ger noggrannare information om lokalisation och kan vara vägledande för biopsitagning via mediastinoskopi, bronkoskopi eller perkutan finnålsaspiration
  • Undersökningen ger även information om andra kritiska strukturer som bronker och stämband. Informationen är viktig då denna typ av förändringar kräver snabba åtgärder för att lätta på trycket
 • MR:
  • Tillåter direkt visualisering av blodströmmen
  • Undersökningen kräver inte heller att man använder kontrastmedel med jod
 • Invasiv kontrast-venografi:
  • Är den mest konklusiva undersökningsmetoden
  • Påvisar orsaken till obstruktionen med precision
  • Undersökningen kan vara särskilt användbar då kirurgi eller endovaskulär behandling övervägs
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Hjärtsvikt.
 • Perikardiell tamponad.
 • KOL.
 • Lunginflammation.
 • Tuberkulos.
 • Aortaaneurysm.

Behandling av vena cava superior-syndrom

 • Inläggning på sjukhus vid misstanke om tillståndet.
 • Behandlingen går ut på att minska obstruktionen av vena cava superior, vanligtvis med strålbehandling eller cytostatika för de flesta maligna tillstånd eller med endovaskulär stentning vid icke-maligna tillstånd.
 • Symtomen lindras tillfälligt genom att uppmana patienten att ligga med huvudet högt under sömn och genom rimlig användning av diuretika.
 • Bara en liten andel av patienterna med snabbt uppkommet vena cava superior-syndrom ligger i riskzonen för livshotande komplikationer.
 • Akutbehandling:
  • Är indicerat vid hjärnödem, nedsatt hjärt-minutvolym eller ödem i de övre luftvägarna

Komplikationer

 • Bara en liten andel av patienterna med snabbt uppkommet vena cava superior-syndrom ligger i riskzonen för livshotande komplikationer.
 • Larynxödem.
 • Cerebralt ödem.

Prognos

 • Överlevnaden hos patienter med vena cava superior-syndrom beror på den underliggande sjukdomen.
 • Patienter med symtom och tecken på laryngealt och cerebralt ödem har de mest livshotande manifestationerna av syndromet och löper risk för plötslig död.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

 • Drews RE, Rabkin DJ. Malignancy-related superior vena cava syndrome. UpToDate. Last updated: Mar 23, 2022. UpToDate
 • Shah RP, Bolaji O, Duhan S et al. Superior Vena Cava Syndrome: An Umbrella Review. Cureus. 2023 Jul 20;15(7):e42227. doi: 10.7759/cureus.42227. PMID: 37605686 PubMed
 • Straka C, Ying J, Kong FM et al. Review of evolving etiologies, implications and treatment strategies for the superior vena cava syndrome. SpringerPlus 2016;5: 229. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.