Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Främmande kropp i nedre luftvägarna, andningsstopp


Uppdaterad den: 2023-08-31

Annons

Bakgrund

 • Främmande kropp i larynx, trakea eller bronker (även bihåla, näsborre men dessa leder inte till akut andningssvikt).

Epidemiologi

 • Vanligast hos småbarn. 

Etiologi och patogenes

 • Främmande kropp i luftvägarna kan leda till akut obstruktion i luftvägarna.
 • Akut obstruktion kan leda till allvarlig hypoxemi, vilket kan leda till hjärtstopp.
Annons
Annons

ICD-10

 • T17 Främmande kropp i andningsvägarna

Anamnes

 • Utlösande faktorer:
  • Vilken typ av främmande kropp (vasst föremål, kan den svälla?)
  • Bevittnad aspiration?
  • Upphostad bit?
 • Akuta symtom:
  • Plötsligt insättande hostattacker
  • Andnöd
  • Rädsla för att kvävas, panik
  • Pipande andning, stridor
  • Sväljningssvårigheter
 • Symtomfritt intervall mellan händelsen och nuvarande tillstånd?
  • Det främmande föremålet kan ha passerat ner i distala luftvägen efter att ha suttit fast i övre luftvägarna
  • Efter några timmar upphör rethostan
  • Föremålet kan lossna och orsaka komplett obstruktion senare
 • Kronisk obstruktion:
  • Kan ge astmaliknande besvär med persisterande hosta och recidiverande pneumonier

Kliniska fynd

 • Patienten kan ha panik, rädsla.
 • Heshet. Hosta, stridor. Indragningar. Takypné.
 • Lungauskultation:
  • Vanligen endast unilaterala symtom eftersom obstruktionen vanligast finns i en av bronkerna
  • Nedsatta andningsljud, ronki, slembiljud (på en sida)
 • Cyanos vid kraftigare andningspåverkan. Nedsatt saturation (<93 %) talar för allvarlig sjukdom (särskilt hos barn).
 • Minskad medvetandenivå vid svår obstruktion.

Utredning av främmande kropp i nedre luftvägarna 

 • Diagnosen baseras på anamnes och klinisk bild.
 • Eventuellt lungröntgen/DT lungor. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Till exempel akut astma, akut bronkiolit, pneumothorax och lungemboli.

Behandling av främmande kropp i nedre luftvägarna

Annan behandling

 • Laryngoskopi, bronkoskopi.
 • Koniotomi. 
 • Behandling med adrenalin/kortison vid behov av ingrepp. 
 • Antibiotika. 

Komplikationer

 • Akuta komplikationer:
  • Hjärtstopp och död
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Beroende på grad av obstruktion. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.