Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Karotisstenos


Uppdaterad den: 2022-09-05

Annons

Bakgrund

 • Förträngning i arteria carotis till följd av ateroskleros.
 • Symtomatisk och asymtomatisk karotisstenos:
  • Symtomatisk karotisstenos innebär att den har gett upphov till cerebrala embolier och/eller förbigående, fokala, neurologiska utfall
  • Asymtomatisk karotisstenos innebär att den inte har lett till en känd cerebral embolisering

Epidemiologi

 • Asymtomatisk karotisstenos ≥50 % förekommer i  0,7–5,7 % (män) och 0,1–0,9 % (kvinnor).
 • Karotiskirurgi:
  • I Sverige genomfördes 770 öppna eller endovaskulära karotisingrepp 2018

Etiologi och patogenes

 • Aterotiskt plack kan leda till cirkulationsförändringar i hjärnan eller stroke till följd av hemodynamiska förändringar, plackruptur och trombosering eller emboli:
  • Karotisstenos sjukdom orsakar 15–20 % av alla ischemiska hjärninfarkter
Annons
Annons

ICD-10

 • I63.0 Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer
 • I63.1 Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer
 • I63.2 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i precerebrala artärer
 • I65.2 Ocklusion och stenos av arteria carotis
 • G45.1 Arteria carotis-syndrom

Anamnes

 • Karotisstenos ger inga symtom, men kan leda till stroke och TIA:
  • Anfall av nedsatt styrka, sensoriska utfall, parestesier, talsvårigheter, övergående blindhet (amaurosis fugax)
  • Försörjningsområdet för arteria cerebri media är oftast påverkat

Kliniska fynd

 • Stenosljud bakom käkvinkeln:
  • Påvisas hos 30–40 % av dem med stenos
  • Hos vissa är stenosljud uttryck för en signifikant stenos, men höggradig stenos med ringa blodgenomströmning behöver inte medföra stenosljud
 • Högt blodtryck och tecken på artärsjukdom kan förekomma. 

Utredning av karotisstenos

 • Vid misstanke om stroke eller TIA remitteras patienten akut för diagnostik och behandling.
 • Bildundersökning görs för att identifiera en bakomliggande karotisstenos som kan vara en indikation för kirurgi.
 • I första hand rekommenderas ultraljud (doppler), angiografi med DT eller MRT kan övervägas i vissa fall. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Vid TIA eller stroke som debutsymtom:
  • Stenos eller embolisering i andra blodkärl
  • Hjärnblödning

Behandling av karotisstenos

 • Asymtomatisk karotisstenos:
  • Förändringar av levnadsvanor och läkemedelsbehandling i förhållande till riktlinjerna för sekundärprofylax:
   • Rådgivning om tobak, motion och kosthållning
   • Alla patienter har nytta av trombocytaggregationshämmare
   • Behandling av dyslipidemi och hypertoni
 • Symtomgivande karotisstenos (50–99 % stenos):
  • Karotiskirurgi inom 14 dagar

Läkemedelsbehandling

 • Med modern medicinsk behandling är den årliga risken för ny stroke hos
  individer med asymtomatisk karotisstenos mycket låg, <1 %.
 • Antitrombotisk behandling:
  • Trombocythämmande behandling rekommenderas alltid vid symtomgivande karotisstenos
  • Evidensen för trombocythämmande läkemedel vid asymtomatisk karotisstenos är svag med varierande effekt på TIA/stroke men
   praxis är att erbjuda patienter behandling med ASA, till exempel acetylsalicylsyra 75 mg
  • Klopidogrel är ett alternativ vid överkänslighet för ASA
 • Blodtrycksbehandling:
  • Blodtrycket bör behandlas till 120-139/<80–90 mmHg enligt rådande riktlinjer för primär- och sekundärprevention
 • Statiner:
  • Personer med signifikant karotisstenos (symtomatisk och asymtomatisk) räknas som individer med mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom och ska i regel behandlas med lipider
 • Normoglykemi:
  • Prediabetes och diabetes bör behandla enligt rådande riktlinjer 

Annan behandling

 • Kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos rekommenderas inte.
 • Vid symtomgivande karotisstenos rekommenderas karotiskirurgi inom 14 dagar.
 • Trombendartärektomi/karotisendarterektomi (CEA) rekommenderas i första hand, behandling med stent är ett alternativ. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Stroke och TIA.
 • Andra hjärt-kärlsjukdomar.

Prognos

 • Patienter med symtomgivande karotisstenos på över 50 % har nytta av kirurgisk behandling och prognosen är god vid tidig behandling inom 14 dagar.
 • Prognosen hos patienter med asymtomatisk sjukdom är god och förbättrats ytterligare genom adekevat medicinsk behandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.