Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Hjärttamponad


Uppdaterad den: 2023-06-12

Annons

Bakgrund

 • Hjärttamponad är ett livshotande tillstånd där hjärtat komprimeras på kort tid eller långsamt, på grund av ansamling av vätska, pus, blod, koagler eller gas i hjärtsäcken.

Epidemiologi

 • Ovanligt. 

Etiologi och patogenes

 • Om vätskemängden ökar blir trycket i hjärtsäcken förhöjt. När trycket blir kritiskt högt hämmar det kamrarnas återfyllnad.
 • Vanliga orsaker:
  • Perikardit med ökad vätskeproduktion, eventuellt med ärrbildning i perikardiet
  • Tuberkulos (sannolikt mindre vanlig orsak i Sverige)
  • Iatrogen hjärttamponad (efter kirurgi, angiografi, PCI, pacemaker)
  • Trauma
  • Maligniteter
Annons
Annons

ICD-10

 • I31.9 Sjukdom i perikardiet, ospecificerad:
  • Hjärttamponad UNS

Anamnes

 • Symtomen kan uppstå på kort tid (minuter) till veckor, det sistnämnda vanligast hos patienter med malignitetsutlöst hjärttamponad.
 • Dyspné (vanligast), bröstsmärtor, feber, buksmärtor och ortopné är vanliga symtom.

Kliniska fynd

 • Pulsus paradoxus är det viktigaste fyndet och innebär minskat systoliskt blodtryck på >10 mmHg under inandning
 • Halsvenstas (ökat tryck i vena jugularis)
 • Takykardi
 • Hypotension
 • Försvagade hjärtljud

Utredning av hjärttamponad

 • EKG kan visa sinustakykardi, låga QRS-komplex och elektrisk alternans.
 • Ekokardiografi kan bekräfta diagnosen och ge mer information om sjukdomens hemodynamiska påverkan.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

Behandling av hjärttamponad

 • Vid akut hjärttamponad krävs omedelbar perikardiocentes:
  • Under ledning av ultraljud eller genomlysning
  • Eventuellt operation (torakotomi eller sternotomi)

Komplikationer

 • Obehandlad hjärttamponad leder till lungödem, chock och död.

Prognos

 • Dödligheten på kort sikt beror främst på tidig diagnos och snabb behandling. På lång sikt är det den underliggande orsaken som avgör dödligheten.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.