Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Patellar tendinopati


Uppdaterad den: 2021-11-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Tendinopati i patellarsenans fäste på patellas distala pol.
 • Kallas också för hopparknä eller "jumpers knee".

Epidemiologi

 • Tillståndet är vanligt förekommande och ses främst hos idrottare som utövar sport med mycket hopp som till exempel basket eller volleyboll.

Etiologi och patogenes

 • Det finns olika teorier om varför tillståndet uppstår. 
 • Återkommande (kronisk) belastning är en sannolik orsak.
 • En annan möjlig teori kan vara impingement av patellas distala pol.
 • Återkommande mikrotrauma kan orsaka histologiska förändringar i senan. 

ICD-10

 • M76 Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre
  extremitet, med undantag för fot
  • M76.5 Patellatendinit

Anamnes

 • Intermittent smärta över patella som ofta kan relateras till hög belastning av underextremitet.
 • Hos vissa idrottsutövare kommer smärtorna smygande och utvecklas över tid.
 • Smärta utlöses oftast efter avslutad aktivitet.

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet över patella.
 • Hos några personer kan en svag quadriceps- och hamstringsmuskulatur ses.
 • Övrig knästatus är ofta normalt.

Utredning av patella tendinopati

 • Diagnos på patellar tendinopati ställs efter en klinisk undersökning av knäet.

Differentialdiagnoser

 • Osgood-Schlatters sjukdom
 • Bursit i den djupa infrapatellara eller superficiella bursan
 • Pes anserinus-bursit
 • Patellofemoral smärta
 • Meniskskada
 • Osteochondritis dissecans
 • Patella subluxation

Behandling av patellar tendinopati

 • Uppehåll från den utlösande aktiviteten.
 • Behandling med is.
 • Fysioterapi:
  • Excentriska övningar har visat bra resultat och bör ingå i rehabiliteringen
 • Operation vid fortsatt smärta trots konservativ behandling.

Egenbehandling

 • Uppehåll från den utlösande aktiviteten.
 • Träning enligt program från fysioterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat kan användas i den akuta fasen i upp till sju–tio dagar.
 • Lokal steroidinjektion bör undvikas då det finns risk för senruptur.

Komplikationer

 • Elitidrottare som trots konservativ behandling och operation fortsatt har smärtproblematik kan i vissa fall inte fortsätta med sin idrottskarriär.

Prognos

 • Smärtproblematik kan ses upp till 36 månader efter debut.
 • Återkommande besvär och svårigheter att återgå till den utlösande idrottsaktiviteten är mycket vanligt.

Källor

 • Figueroa, D., Figueroa, F., & Calvo, R. (2016). Patellar Tendinopathy: Diagnosis and Treatment. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 24(12), e184–e192. PMID: 27855131. PubMed
 • Santana JA, Mabrouk A, Sherman AI. Jumpers Knee. StatPearls. Last update: August 6, 2021 (Hämtad 2021-11-02). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org
 • Aicale, R., Oliviero, A., & Maffulli, N. (2020). Management of Achilles and patellar tendinopathy: what we know, what we can do. Journal of foot and ankle research, 13(1), 59. PMID: 32993702. PubMed
 • Sprague, A. L., Smith, A. H., Knox, P., Pohlig, R. T., & Grävare Silbernagel, K. (2018). Modifiable risk factors for patellar tendinopathy in athletes: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine, 52(24), 1575–1585. PMID: 30054341. PubMed

Annons
Annons
Annons

Annons