Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Erythema nodosum


Uppdaterad den: 2021-04-26

Annons

Bakgrund

 • Erythema nodosum (EN, knölros) är en typ av pannikulit (inflammation i underhudsfettet).

Epidemiologi

 • EN uppstår hos 1–5 personer per 100 000 invånare.
 • Bland vuxna är erythema nodosum 3–5(6) gånger vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Bland barn är könsförhållandet mellan flickor och pojkar ungefär 1:1.
 • Den högsta incidensen uppträder bland personer i åldern 25–40 år.

Etiologi och patogenes

 • EN är en kutan överkänslighetsreaktion som i upp till hälften av alla fall inte har någon påvisbar orsak (idiopatisk EN).
 • De vanligaste kända orsaker är infektioner, sarkoidos, läkemedel, graviditet och inflammatorisk tarmsjukdom. Det kan också vara ett paraneoplastiskt symtom vid maligniteter såsom lymfom och leukemi.
Annons
Annons

ICD-10

 • L52 Erythema nodosum (knölros)

Anamnes

 • Tillståndet debuterar ofta hastigt (inom 1–2 dagar) med ömma, symmetriska utslag på underbenen:
  • Utslagen är vanligen runda/ovala, erytematösa/lilafärgade, ömma och varma. De är ofta 1–4(5) cm i diameter
  • Ofta finns tre till sex hudförändringar
  • Ibland uppstår plack
  • Smärtorna är ofta värre i stående eller i liggande
  • I början är knölarna fasta, men med tiden blir de ofta mjukare (fluktuerande)
 • Övriga symtom:
  • Hos vuxna kan feber, artralgier och sjukdomskänsla uppstå
 • Prodromal fas:
  • 1–3 veckor innan hudutslagen uppstår kan prodromala symtom uppstå i form av sjukdomskänsla, viktnedgång, låggradig feber, buksmärta, hosta och artralgier med eller utan ledinflammation
 • Lokalisation:
  • Majoriteten av alla fall presenterar sig på framsidan av underbenen, ibland mot anklar eller knäna
  • Andra delar av kroppen kan också vara påverkade, såsom sträcksidor av extremiteter

Kliniska fynd

 • I regel finns det flera karaktäristiska, erytematösa, ibland livida (blåröda), ömma, oskarpt avgränsade, lätt förhöjda infiltrat med en diameter på 1–5 cm.
 • Det är viktigt att göra en fullständig klinisk undersökning med palpation av alla lymfkörtelstationer, bukstatus och ÖNH-status.

Utredning av erythema nodosum, knölros

 • Prover kan avslöja underliggande sjukdom.
 • Blodprover:
  • Blodstatus med differentialräkning
  • CRP/SR
 • Streptokockdiagnostik:
  • Svalgprov eller odling
 • Övrig diagnostik beroende på andra symtom/riskfaktorer:
  • Exempelvis avföringsprover vid diarré/buksmärtor
  • STI-prover vid smittorisk
  • Tuberkulinprov vid smittorisk
 • Lungröntgen kan övervägas, särskilt vid risk för tuberkulos eller sarkoidos. 
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Trauman, köldskador
 • Akuta urtikaria
 • Ytlig och djup tromboflebit
 • Erysipelas
 • Insektsbett
 • Henoch-Schönlein purpura
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
 • Lupus erythematosus dissiminatus
 • Andra pannikuliter
 • Polyarteritis nodosa
 • Sklerodermi
 • Nodulär fettnekros
 • Necrobiosis lipoidica
 • Vaskulit

Behandling av erythema nodosum

 • Om det finns en underliggande sjukdom ska den om möjligt behandlas.
 • Seponera eventuella läkemedel som kan ha utlöst reaktionen.

Egenbehandling

 • Patienten bör vila (i sängen) med benen högt.
 • Stödstrumpor kan minska symtomen, särskilt i stående.
 • Patienten kan ha så ont att sängvila är nödvändig.

Läkemedelsbehandling

 • Behandling av underliggande tillstånd, såsom antibiotika vid streptokockinfektion.
 • Symtomlindrande åtgärder med analgetika, acetylsalicylsyra, kolchicin eller NSAID:
  • NSAID rekommenderas i första hand, men bör undvikas i behandlingen av erythema nodosum sekundär till Crohns sjukdom eftersom det kan utlösa ett skov av sjukdomen
  • Acetylsalicylsyra rekommenderas inte hos barn <10 år
 • Kortison:
  • Rekommenderas främst vid mer uttalade fall
  • En del läkare menar att detta kan vara en förhållandevis säker behandling om underliggande infektion, risk för bakteriell spridning eller sepsis samt malignitet har uteslutits
  • Peroralt prednisolon i doser på 60 mg eller 1 mg/kg kroppsvikt dagligen är vanligt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Hyperpigmentering i huden.
 • Artralgier.

Prognos

 • Enskilda knölar kan kvarstå i två veckor, medan nya knölar kan fortsätta att komma i upp till sex veckor. Det tar cirka 1–2 månader innan knölarna läker fullständigt och i slutfasen kan de se ut som blodutgjutningar.
 • Erythema nodosum går i de flesta fall över spontant, men kan recidivera (ovanligt), särskilt om den utlösande faktorn finns kvar.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.