Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Lesion av cutaneus femoris lateralis-nerven


Uppdaterad den: 2017-04-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Benämns även meralgia parestetica.
 • Skada på den nerv som försörjer huden anterolateralt på låret.1-2

Förekomst

 • Ålders- och könsmatchad incidens var 33  fall per 100 000 patientår, med en topp i åldersgruppen 55-64 år i en studie från USA.3

Kliniska anatomi

 • Nervus cutaneous femoris är en liten sensorisk nerv som är en direkt gren från plexus lumbalis.
 • Nerven löper från lumbosakrala plexus, genom bukhålan, under laterala fästet av inguinalligamentet och ut i lårets subkutana vävnad.
 • Nerven komprimeras ofta 1 cm medialt om spina iliaca anterior superior, men variationer är vanliga.4

Etiologi och patogenes

 • Nerven kan komprimeras där den går under inguinalligamentet eller där den passerar genom muskelfascian.
 • I många fall finns ingen uppenbar orsak.
 • Lokaliseringen av femoralnerven i bäckenet och på låret gör den sårbar för olika iatrogena skador.5-6

Predisponerande faktorer

 • Diabetes mellitus, övervikt och åldrande3
 • Stramt sittande bälte eller byxor5,7
 • Verktygsbälte, polisbälte och militär utrustning som kan komprimera nerven8
 • I sällsynta fall efter förlossning9
 • Långvarig intensiv belastning, till exempel cykling i berg eller långdistansmarscher under flera dagar10 

ICD-10

 • G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
  • G57.1 Meralgia paraesthetica

ICD-10 Primärvård

 • G58-P Mononeuropati, annan och UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på:
  • Typisk lokalisation av parestesier/smärta
  • Nedsatt sensorik på anterolateralt på låret
  • Frånvaro av andra neurologiska fynd

Anamnes

 • Patienten klagar över parestesier, ibland brännande smärta på anterolateralt på låret.
 • Smärtan är oberoende av om patienten står eller går enligt en studie.3En annan studie fann att smärtan förvärrades vid extension i höften eller vid långvarigt stående.11

Kliniska fynd

 • Ibland sensoriskt bortfall på anterolateralt på låret.
 • Sträckning av låret bakåt kan ibland framkalla eller förvärra parestesin.
 • Djup palpation strax under spina ilaca anterior (bäckenkompressionstest) kan reproducera symtomen:
  • En studie visade att bäckenkompressionstest hade en sensitivitet på 95 % och en specificitet på 93 % för tillståndet.12
 • Benstyrkan är normal.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Behövs oftast inte.
 • EMG kan vara motiverad om man misstänker utfyllnad i det retroperitoneala rummet (till exempel tumör eller inkapslad blödning i iliopsoasmuskeln) eller om patienten också har ryggsmärta.
 • EMG är normalt vid lesion på nervus cutaneus femoris lateralis. Testet kan vara användbart för att utesluta övre lumbal radikulopati.

Behandling

Behandlingsmål

 • Försäkra patienten om att tillståndet är ofarligt och föreslå åtgärder som kan lindra smärtan.

Behandlingen i korthet

 • Tillståndet är i regel självbegränsande och spontanläkning är vanligt.3
 • NSAID och avlastning kan förbättra tillståndet.
 • En studie visade att 91 % svarade positivt på enbart konservativ behandling13
 • Vid svår smärta kan det bli aktuellt med nervblockad vid ingualligamentet eller kirurgi.14-16

Egenbehandling

 • Viktreduktion
 • Undvikande av yttre tryck över inguinalligamentet

Kirurgi

 • Är sällan nödvändig, endast vid svåra refraktära besvär som inte svarar på nervblockad.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Parestesin avtar vanligen långsamt med tiden, men domning kan kvarstå.3

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om skada på nervus cutaneus femoris lateralis

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons