Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Lesion av cutaneus femoris lateralis-nerven


Uppdaterad den: 2023-11-23

Annons

Bakgrund

 • Benämns även meralgia parestetica.
 • Skada på den nerv som försörjer huden anterolateralt på låret, nervus cutaneous femoris lateralis, "cut fem lat".

Epidemiologi

 • Ålders- och könsmatchad incidens är cirka 33/100 000 personår.
 • Vanligaste åldern för insjuknande är 41–60 år.
 • Tillståndet är något vanligare bland män.

Etiologi och patogenes

 • Nerven kan komprimeras där den går under inguinalligamentet eller där den passerar genom muskelfascian.
 • I många fall finns ingen uppenbar orsak.
 • Lokaliseringen av femoralisnerven i bäckenet och på låret gör den sårbar för olika iatrogena skador exempelvis vid rygg- höft- eller bukoperationer.
 • Predisponerande faktorer:
  • Diabetes mellitus, övervikt, graviditet och åldrande
  • Stramt sittande bälte eller byxor
  • Långvarig intensiv belastning, till exempel cykling i berg eller långdistansmarscher under flera dagar
  • Långvarigt bukläge i samband med intensivvård eller operation
Annons
Annons

ICD-10

 • G57.1 Meralgia paraesthetica

Anamnes

 • Patienten upplever typiskt brännande smärta anterolateralt på låret, ibland med parestesier.
 • För vissa förvärras smärtan vid extension i höften eller vid långvarigt stående.

Kliniska fynd

 • Ibland känselbortfall anterolateralt på låret.
 • Frånvaro av muskelatrofi samt bevarad benstyrka och knäreflex skiljer tillståndet från lumbal radikulopati.

Utredning av skada på nervus cutaneus femoris lateralis

 • Kompletterande undersökningar behövs oftast inte.
 • EMG ingår inte som rutin vid utredning eftersom fynden kan vara mycket varierande.
 • Ultraljud kan ibland vara till hjälp i diagnostiken och samtidigt vara vägledande vid injektionsbehandling.
Annons
Annons

Behandling av skada på nervus cutaneus femoris lateralis

 • Tillståndet är i regel självbegränsande och spontanläkning är vanligt.
 • Cox-hämmare (NSAID) och avlastning kan förbättra tillståndet.
 • Ibland kan topikalt kapsaicin eller TENS hjälpa.
 • Ultraljudsstyrd injektion med lokalbedövningsmedel och/eller kortisoninjektion kan användas både för diagnostik och behandling:
  • Behandlingen kräver van undersökare av nerver med ultraljud inklusive kunskap om normal och avvikande anatomi i området
 • Radiofrekvensablation har hjälpt enstaka patienter:
  • Minimalt invasiv procedur där radiovågor orsakar termisk skada på nerven vilket modulerar överledningen av nervsignaler
 • Vid svår refraktär smärta kan det bli aktuellt med nervblockad vid inguinalligamentet eller kirurgi:
  • Även ryggmärgsstimulering har provats med positivt utfall vid refraktär smärta.

Egenbehandling

 • Viktreduktion vid övervikt.
 • Undvikande av yttre tryck över inguinalligamentet.

Prognos

 • Hos många går symtomen över av sig själv inom veckor till månader, men några kan få kvarstående symtom utan behandling.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.