Medicinska översikter Neurologi

Titel Uppdaterad
Spinal stenos

2021-08-20

Perifera neuropatier

2023-12-13

ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom

2020-03-20

Ryggmärgsskada

2020-05-29

Karpaltunnelsyndrom

2022-12-12

Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS)

2024-02-15

Benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV)

2024-05-06

Glossofaryngeusneuralgi

2024-05-17

Persisterande postural perceptuell yrsel

2020-06-15

Ulnarisneuropati

2020-07-31

Trigeminusneuralgi

2022-02-02

Postkontusionellt syndrom

2024-03-12

Myasthenia gravis

2019-10-03

Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk

2022-05-30

Hjärntumörer hos vuxna

2023-07-11

Lumbosakralt diskbråck, ischias

2023-11-29

Klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk

2023-01-30

Status epileptikus

2019-10-14

Cervikogen huvudvärk

2022-08-04

Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati

2023-04-17

Vadkramper

2022-06-22

Ansträngningshuvudvärk

2020-02-03

Fibularispares (peroneuspares)

2020-07-31

Epilepsi

2022-05-19

Facialispares

2023-05-17

Cerebral ventrombos, sinustrombos

2024-01-08

Lesion av cutaneus femoris lateralis-nerven

2023-11-23

Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM)

2023-11-27

Spänningshuvudvärk

2023-02-27

Karotiskirurgi som strokeprofylax

2011-05-13

Alzheimers sjukdom

2020-08-14

Multipel skleros (MS)

2022-02-01

Neuropatisk smärta

2015-09-09

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

2014-07-29

Diabetesneuropati

2013-11-04

Stroke

2018-09-20

Parkinsons sjukdom (PS)

2023-06-13

Spasticitet

2018-08-22

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19

Migrän

2022-11-01

Dystoni

2017-10-23

ADHD hos barn och ungdomar

2021-03-08


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.