Medicinska översikter Neurologi

Titel Uppdaterad
Facialispares

2023-05-17

Myasthenia gravis

2019-10-03

ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom

2020-03-20

Spasticitet

2018-08-22

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19

Perifera neuropatier

2021-03-24

Karpaltunnelsyndrom

2022-12-12

Ulnarisneuropati

2020-07-31

Diskbråck i ländryggen

2017-01-16

Neuropatisk smärta

2015-09-09

Dystoni

2017-10-23

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

2014-07-29

Diabetesneuropati

2013-11-04

ADHD hos barn och ungdomar

2021-03-08

Stroke

2018-09-20

Äldredepression

2012-11-05

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

2015-12-08

Primära hjärntumörer hos vuxna

2021-02-16

Karotiskirurgi som strokeprofylax

2011-05-13

Parkinsons sjukdom (PS)

2022-02-01

Multipel skleros (MS)

2022-02-01

Alzheimers sjukdom

2020-08-14

Migrän

2022-11-01

Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati

2023-04-17

Vadkramper

2022-06-22

Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS)

2023-03-16

Spinal stenos

2021-08-20

Ryggmärgsskada

2020-05-29

Persisterande postural perceptuell yrsel

2020-06-15

Benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV)

2019-10-22

Postkontusionellt syndrom

2023-01-26

Hjärntumörer hos vuxna

2022-06-21

Fibularispares (peroneuspares)

2020-07-31

Status epileptikus

2019-10-14

Epilepsi

2022-05-19

Spänningshuvudvärk

2023-02-27

Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk

2022-05-30

Klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk

2023-01-30

Cervikogen huvudvärk

2022-08-04

Ansträngningshuvudvärk

2020-02-03

Cerebral ventrombos, sinustrombos

2022-05-16


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons