Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk


Uppdaterad den: 2022-05-30
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Bakgrund

 • Huvudvärk orsakad av läkemedel som används för att behandla huvudvärk.
 • Kallas på engelska för medication overuse headache och förkortas MOH.

Epidemiologi

 • Har internationellt visats vara cirka 1–2 % men är i vissa studier upp till cirka 7 %
 • Förekomsten är högre hos personer med kronisk huvudvärk.
 • Betydligare vanligare hos kvinnor.
 • Högst incidens hos personer 40–50 år.

Etiologi och patogenes

 • Triptaner, koffein och opioider har störst potential att leda till MOH medan paracetamol, acetylsalicylsyra och NSAID verkar ha en mindre risk.
 • Mekanismen bakom utvecklingen av MOH är fortsatt oklar, men forskarna tror att det beror på en genetisk känslighet och en sensitisering av centrala smärtbanor.
Annons
Annons

ICD-10

 • G44.4 Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Huvudvärken vid MOH beskrivs ofta som ett stramt band runt pannan:
  • Patienter med migrän har ofta anfall med migränliknande försämringar
  • Patienter med spänningshuvudvärk har ofta smärtor som liknar de ursprungliga, men mer långvariga och närvarande hela den vakna delen av dagen
 • Patienter känner sig tvungna att ta smärtstillande medel dagligen för att undvika försämring.
 • Samtidig depression och sömnstörningar är inte ovanligt.
 • Läkemedel:
  • Grundlig läkemedelsanamnes är viktigt, inklusive receptfria läkemedel
  • Konsumtion av kaffe och andra koffeinhaltiga produkter bör också kartläggas

Kliniska fynd

 • Inga specifika kliniska symtom.
 • Ofta öm och stram muskulatur i skuldror och nacke, eventuellt spänd kroppshållning.
 • Eventuellt generella tecken på trötthet, dålig sömn och liknande.
 • En neurologisk undersökning bör övervägas för att utesluta andra sekundära orsaker.

Utredning av läkemedelsutlöst huvudvärk

 • Diagnoskriterier:
  • A. Huvudvärk som finns ≥15 dagar per månad hos en patient med en existerande huvudvärk
  • B. Överanvändning i >3 månader av en eller flera mediciner som används för akut och/eller symptomatisk behandling av huvudvärk:
   • Ergotaminer, triptaner, opioider eller kombinationsläkemedel ≥10 dagar/månad under ≥3 månader
   • Enkla smärtstillande medel ≥15 dagar/månad under ≥3 månader
   • Varje kombination av ergotamin, triptaner, analgetika och/eller opioider ≥10 dagar per månad under ≥3 månader utan överanvändning av en enda typ
  • C. Ingen annan ICHD-3-diagnos som bättre beskriver tillståndet
 • Provtagning/bilddiagnostik behövs inte för diagnos.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Spänningshuvudvärk
 • Migrän
 • Klusterhuvudvärk
 • Andra sekundära huvudvärksformer

Behandling av läkemedelsutlöst huvudvärk

 • Abrupt (eller ibland gradvis) seponering av läkemedlen som antas utlösa MOH.
 • Profylaktisk behandling under eller efter avgiftning (läkemedel eller icke-farmakologiska metoder).
 • Sekundärprofylax för att förebygga återfall.
 • En kort intervention bestående av en kort kartläggning av tillståndet, individuell återkoppling som omfattar förklaring av tillståndet och råd angående nedtrappning/seponering kan ha god effekt. 

Egenbehandling

 • Eliminera kaffeintag, motionera regelbundet och etablera regelbundna måltider och sömnvanor är till hjälp för många patienter.

Läkemedelsbehandling

 • Abrupt seponering:
  • Aktuellt för enklare analgetika (paracetamol, NSAID, ASA) och triptaner samt kombinationer av dessa
  • Kan ge utsättningshuvudvärk som varar i 2–10 dagar 
  • Förbättring sker efter ungefär en vecka (triptaner) eller 2–3 veckor (enklare analgetika)
 • Om läkemedel behövs bör de inte tas maximalt 2 gånger i veckan.
 • Gradvis seponering:
  • Aktuellt för opioider och bensodiazepiner (barbiturater)
 • Seponeringen kan göras med eller utan samtidig profylaktisk behandling:
  • Ungefär 80 % av alla med MOH har profylaktisk behandling efter avvänjning
  • Det är oklart om profylax under seponering eller efter seponering är bättre. Vissa studier anger att det ger mindre huvudvärk under avvänjningen
  • Ofta är det lämpligt att vänta med profylaktisk behandling tills efter avvänjning (1-2 månader), för att kunna kartlägga frekvensen och typen av huvudvärk som kvarstår
  • Profylax under seponering bör särskilt övervägas om tidigare utsättningsförsök inte har varit framgångsrika eller vid mycket frekventa huvudvärksepisoder
 • Icke-farmakologisk profylax:
  • Till exempel undvika utlösande faktorer, fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi eller akupunktur
 • Farmakologisk profylax:
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Utsättningssymtom kan lindras med tricykliska antidepressiva medel eller antiemetika, eventuellt med minskande doser av preparatet som har utlöst tillståndet:
  • Amitriptylin i dagliga doser på 10–75 mg till natten, om utgångspunkten är spänningshuvudvärk
  • Metoklopramid - 10 mg mot illamående, upp till 3 gånger per vecka
 • Förebygga återfall:
  • Behandling av bakomliggande tillstånd
  • Läkemedel mot akut huvudvärk bör begränsas i frekvens:
   • Triptaner <10 dagar per månad, det vill säga maximalt 2 gånger i veckan
   • Vanliga analgetika <15 dagar per månad, det vill säga maximalt varannan dag

Prognos

 • Andelen personer med lyckad avvänjning är hög på kort sikt.
 • En tredjedel får ett recidiv av MOH.
 • Personer med hög risk för återfall (till exempel tidigare försök, samtidig depression, beroendeframkallande läkemedel) bör följas upp noggrant.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons