Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Fibularispares (peroneuspares)


Uppdaterad den: 2020-07-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Skada på nervus fibularis. Leder till droppfot.

Etiologi och patogenes

 • Anatomi:
  • Nervus fibularis utgår från ischiasnerven som delar sig i nervus tibialis och nervus fibularis.
  • Den förlöper snett längs lateralsidan av fossa poplitea till fibularishuvudet, nära den mediala kanten av musculus biceps femoris. Den delar sig sedan i en ytlig och en djup del.
  • Nerven innerverar m. peroneus longus, peroneus brevis och det korta huvudet till m. biceps femoris.
 • Fibularispares orsakas ofta av tryck eller skada mot nerven där den löper ytligt runt den proximala delen av fibula:
  • Kan uppstå av åtsittande stövlar eller band under knät, eller långvarigt huksittande till exempel vid bärplockning
  • Efter långvarigt sängläge, narkos/koma
  • Skador av gips
  • Sällsynta orsaker är bakercysta eller muskelödem (till exempel hos löpare)

ICD-10

 • G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
  • G57.3 Lesion av nervus fibularis

Anamnes

 • Vid skada på nerven vid fibulahuvudet uppstår akut droppfot.
 • Det kan också förekomma parestesier och eller/känselbortfall över fotryggen.
 • Smärta är förhållandevis ovanligt.
 • Efterhör om patienten ofta sitter med benen i kors, eller ofta knäböjer/är knästående.
 • Har patienten nyligen skadat, opererat benet/höften, använt gips?
 • Översträckt fibularisnerv (stukad fot eller långvarigt bensträck)?
 • Efterhör andra möjliga orsaker till neuropati (även om dessa mer sällan ger isolerad och plötslig neuropati):
  • Diabetes?
  • Alkoholmissbruk?
  • Vitamin B12-brist?
  • Cytostikabehandling?
  • Fästingbett?

Kliniska fynd

 • Förlamning av dorsalflektorer i fot och tår ger droppfot.
 • Normala senreflexer.
 • Känselnedsättning över fotryggen.
 • Känn efter bakercysta i knävecket

Utredning av fibularispares

 • Provtagning utifrån eventuell anamnes om möjliga bakomliggande orsaker till neuropati, se anamnes ovan.
 • Eventuellt neurofysiologisk undersökning.

Behandling av fibularispares

 • Fibularispares på grund av tryckskada försvinner i regel spontant inom 12 veckor.
 • Droppfotsortos är till hjälp i väntan på återhämtning.
 • Fysioterapi där man startar med träning av passiva röresler och övergår till aktiva rörelser och styrketräning. Gångträning är särskilt nyttigt.
 • Remiss för bedömning om eventuell kirurgisk behandling om spontan återhämtning inte sker.

Prognos

 • Spontan återhämtning i de flesta fall.
 • Patienter med partiella nervskador har en utmärkt prognos.

Källor

 • Rutkove SB. Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Nov 26, 2018. UpToDate
 • Poage C, Roth C, Scott B. Peroneal Nerve Palsy: Evaluation and Management. J Am Acad Orthop Surg. 2016;24(1):1-10. PMID: 26700629 PubMed
 • Stevens F, Weerkamp NJ, Cals JW. Foot drop. BMJ. 2015;350:h1736. Published 2015 Apr 27. PMID: 25918354 PubMed

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons