Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Fibularispares (peroneuspares)


Uppdaterad den: 2020-07-31

Annons

Bakgrund

 • Skada på nervus fibularis. Leder till droppfot.

Etiologi och patogenes

 • Anatomi:
  • Nervus fibularis utgår från ischiasnerven som delar sig i nervus tibialis och nervus fibularis.
  • Den förlöper snett längs lateralsidan av fossa poplitea till fibularishuvudet, nära den mediala kanten av musculus biceps femoris. Den delar sig sedan i en ytlig och en djup del.
  • Nerven innerverar m. peroneus longus, peroneus brevis och det korta huvudet till m. biceps femoris.
 • Fibularispares orsakas ofta av tryck eller skada mot nerven där den löper ytligt runt den proximala delen av fibula:
  • Kan uppstå av åtsittande stövlar eller band under knät, eller långvarigt huksittande till exempel vid bärplockning
  • Efter långvarigt sängläge, narkos/koma
  • Skador av gips
  • Sällsynta orsaker är bakercysta eller muskelödem (till exempel hos löpare)

ICD-10

 • G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
  • G57.3 Lesion av nervus fibularis
Annons
Annons

Anamnes

 • Vid skada på nerven vid fibulahuvudet uppstår akut droppfot.
 • Det kan också förekomma parestesier och eller/känselbortfall över fotryggen.
 • Smärta är förhållandevis ovanligt.
 • Efterhör om patienten ofta sitter med benen i kors, eller ofta knäböjer/är knästående.
 • Har patienten nyligen skadat, opererat benet/höften, använt gips?
 • Översträckt fibularisnerv (stukad fot eller långvarigt bensträck)?
 • Efterhör andra möjliga orsaker till neuropati (även om dessa mer sällan ger isolerad och plötslig neuropati):
  • Diabetes?
  • Alkoholmissbruk?
  • Vitamin B12-brist?
  • Cytostikabehandling?
  • Fästingbett?

Kliniska fynd

 • Förlamning av dorsalflektorer i fot och tår ger droppfot.
 • Normala senreflexer.
 • Känselnedsättning över fotryggen.
 • Känn efter bakercysta i knävecket

Utredning av fibularispares

 • Provtagning utifrån eventuell anamnes om möjliga bakomliggande orsaker till neuropati, se anamnes ovan.
 • Eventuellt neurofysiologisk undersökning.

Behandling av fibularispares

 • Fibularispares på grund av tryckskada försvinner i regel spontant inom 12 veckor.
 • Droppfotsortos är till hjälp i väntan på återhämtning.
 • Fysioterapi där man startar med träning av passiva röresler och övergår till aktiva rörelser och styrketräning. Gångträning är särskilt nyttigt.
 • Remiss för bedömning om eventuell kirurgisk behandling om spontan återhämtning inte sker.
Annons
Annons

Prognos

 • Spontan återhämtning i de flesta fall.
 • Patienter med partiella nervskador har en utmärkt prognos.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.