Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Glossofaryngeusneuralgi


Uppdaterad den: 2024-05-17

Annons

Bakgrund

 • Glossofaryngeusneuralgi (GN) är ett ovanligt tillstånd som kännetecknas av ensidiga, periodiska smärtor i svalget, tungroten, halsmandeln eller örat – det vill säga områden som innerveras av kranialnerv IX (glossofaryngeus).

Epidemiologi

 • Tillståndet är ovanligt.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet benämns essentiell eller idiopatisk glossofaryngeusneuralgi om det inte finns någon känd bakomliggande orsak.
 • Sekundära orsaker:
  • Vaskulär kompression, främst vid nervroten, är den vanligaste orsaken:
   • Oftast arteria cerebelli inferior posterior
  • Se även differentialdiagnoser nedan
Annons
Annons

ICD-10

 • G52.1 Sjukdomar i nervus glossofaryngeus (nionde hjärnnerven)

Anamnes

Glossofaryngeusneuralgi, diagnoskriterier ICDH-3

 • A. Återkommande anfall med ensidig smärta i nervus glossofaryngeus distributionsområde som uppfyller kriterium B.
 • B. Smärtan har alla följande egenskaper:
  • Varaktighet från några få sekunder till 2 minuter
  • Svårt intensiv
  • Lik en elektrisk stöt, skjutande, huggande eller skärande kvalitet
  • Utlöses av sväljning, hostning, talande eller gäspning
 • C.  Symtomen förklaras inte bättre av någon annan ICDH-3-diagnos
 • Utstrålning till bakre delen av tungan, fossa tonsillaris, svalget eller nedanför käkvinkeln i underkäken.

Kliniska fynd

 • Bedöm eventuell lokal sjukdom och neurologiska bortfall.
 • Associerade autonoma symtom som hjärtarytmi och arteriell hypotoni kan förekomma i samband med smärtanfallen.

Utredning av glossofaryngeusneuralgi

 • DT och MR som led i differentialdiagnostik:
  • MR är den undersökning som föredras
 • EKG:
  • Tas vid associerade kardiovaskulära symtom som yrsel, hjärtklappning eller synkope
  • Kan vid glossofaryngeusneuralgi påvisa bradykardi, asystoli (upp till 6–8 sekunder), negativa T-vågsförändringar, förlängning av T-P-intervall och sinusarrest med nodal rytm
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Trigeminusneuralgi:
  • Framför allt vid påverkan av tredje grenen, nervus mandibularis
 • Hortons huvudvärk.
 • Stylalgia (Eagles syndrom):
  • Beror på en förlängd eller frakturerad processus styloideus eller en förkalkad ligamentum stylohyoideum
 • Tumörer i den cerebellopontina vinkeln.
 • Cancertumörer i larynx eller tunga.
 • Arteriovenösa missbildningar.
 • Parafaryngeala expansiviteter.
 • Infektioner.
 • Följdtillstånd efter tonsillektomi.
 • Det finns också en del fall av glossofaryngeusneuralgi beskrivna som beror på multipel skleros.

Behandling av glossofaryngeusneuralgi

Egenbehandling

 • Om möjligt bör man försöka att dämpa effekten av utlösande faktorer, till exempel genom att täcka ansiktet med en halsduk när man går ut i kallt väder, använda ljummet vatten vid tandborstning och tugga på den sida som är minst påverkad.

Förebyggande smärtlindrande behandling

 • Karbamazepin:
  • Är förstahandsval och åtföljande hjärtrytmrubbningar kan också svara på behandlingen
  • Långsam upptrappning från 100 mg x 2 till en underhållsdos, vid smärtfrihet, som oftast ligger på 600–1 200 mg dagligen
  • Oxkarbazepin kan vara ett alternativ som tolereras bättre än karbamazepin av vissa patienter
  • Se texten Trigeminusneuralgi för mer detaljerad beskrivning av dosering av karbamazepin och oxkarbazepin
 • Gabapentin, pregabalin, fenytoin, lamotrigin, levetiracemat eller ketamin:
  • Kan prövas om effekten av karbamazepin eller oxkarbazepin är otillfredsställande
  • Gabapentin rekommenderas i andra hand, efter karbamazepin eller oxkarbazepin

Akut smärtbehandling

 • Vid akuta svåra smärtor kan det bli nödvändigt att ge ett opiatanalgetikum intravenöst eller intramuskulärt.
 • Nervblockad med bedövningsmedel plus en glukokortikoid kan sättas av en smärtspecialist för tillfällig smärtlindring när patienten börjar med ett oralt läkemedel eller väntar på kirurgi.

Behandling av autonoma symtom

 • Vid åtföljande bradykardi, asystoli och/eller hypotoni kan atropin ges tills dess att pacemaker satts in.

Kirurgi

 • För patienter som inte svarar tillfredsställande på läkemedelsbehandling kan operation med neurodestruktiva procedurer eller mikrovaskulär dekompression vara alternativ.

Komplikationer

 • Viktminskning.
 • Depression och suicid.
 • Kardiovaskulärt:
  • Potentiellt livshotande komplikationer beror på åtföljande kardiovaskulära rubbningar som bradykardi, hypotoni och asystoli
  • Sådana rubbningar beror troligen på vagal instabilitet som antingen uppstår reflektoriskt via sinus caroticus eller som en följd av direkt kompression av nervus vagus från arteria cerebelli inferior posterior

Prognos

 • Tillståndet kan vara invalidiserande.
 • Effekten av läkemedelsbehandling är inte alltid tillfredsställande och kirurgi kan bli aktuellt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.