Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Ansträngningshuvudvärk


Uppdaterad den: 2020-02-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Huvudvärk som endast utlöses endast i samband med (hård) fysisk ansträngning.
 • Ingår i gruppen primära huvudvärksformer tillsammans med bland annat spänningshuvudvärk, migrän och klusterhuvudvärk.

Epidemiologi

 • Prevalensen har varierat i olika studier från 1 % till 12 %.
 • Tillståndet är sannolikt vanligare hos kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Det finns ingen påvisad underliggande organisk förklaring till primär ansträngningshuvudvärk.
 • Intensiv fysisk ansträngning utlöses symtomen. Lågintensiva aktiviteter som att gå, simma och cykla ger sällan denna typ av huvudvärk.

ICD-10

 • G44.8 Andra specificerade huvudvärkssyndrom

Anamnes

 • Smärtan kommer ofta akut och i nära samband med hård, långvarig fysisk ansträngning.
 • Varmt väder och hög höjd ger ökad risk för att utlösa symtomen.
 • Huvudvärken är som regel pulserande, bilateral och ofta lokaliserad till bakhuvudet. Den är sällan förknippad med illamående och kräkningar.

Kliniska fynd

 • Inga sjukdomsspecifika fynd.

Utredning av ansträngningshuvudvärk

 • Diagnoskriterier:
  • A. Minst två episoder av huvudvärk som uppfyller kriterierna B och C
  • B. Huvudvärk utlöst av och närvarande endast under eller efter hård/intensiv fysisk ansträngning
  • C. Durationen <48 timmar
  • D. Ingen annan form av huvudvärk förklarar symtomen bättre
 • Första gången rekommenderas utförlig diagnostik för att utesluta sekundära huvudvärksformer.

Differentialdiagnoser

 • Sekundära orsaker:
  • Till exempel subaraknoidalblödning, artärdissektion, reversibel cerebral vasokonstriktionssyndrom
 • Migrän
 • Primär hostutlöst huvudvärk
 • Primär huvudvärk utlöst av sexuell aktivitet
 • Kardiellt utlösta besvär

Behandling av ansträngningshuvudvärk

 • Behandlingen består vanligen av att undvika utlösande faktorer och ibland av farmakologiska åtgärder.

Egenbehandling

 • Genom att sluta med den framkallande aktiviteten så snart huvudvärken börjar kan tillståndets varaktighet ofta förkortas.
 • Begränsa intensiteten i fysiska övningar.
 • Uppvärmning och gradvis stegring av aktivitet över tid kan vara minska symtomen.

Läkemedelsbehandling

 • Behandling med propranolol och/eller NSAID kan övervägas som förebyggande eller symtomatisk behandling. 

Komplikationer

 • Intermittent förlopp, endast vid hård fysisk ansträngning.

Prognos

 • Tillståndet försvinner ofta spontant inom månader till år.

Källor

 • Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211.
 • Sandoe CH, Kingston W. Exercise Headache: a Review. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018;18(6):28.
 • Mitsikostas DD, Ashina M, Craven A, et al. European Headache Federation consensus on technical investigation for primary headache disorders. J Headache Pain.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons