Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Lumbosakralt diskbråck, ischias


Uppdaterad den: 2023-11-29

Annons

Bakgrund

 • Ischias och ischialgi:
  • Ischias – tillstånd med utstrålande smärtor från ryggen till höftregionen (skinkorna) och benet (baksidan och sidorna):
   • Diskbråck är den vanligaste orsaken till ischias
  • Ischialgi – rotpåverkan med smärta, med eller utan par­estesier och/eller motorisk påverkan. Utbredning av symtomen följer ett specifikt dermatom
  • Radikulopati:
   • Påverkan på en enskild nervrot
  • Cauda equina syndrom:
   • Stora diskbråck som leder till kraftig förträngning av spinalkanalen

Epidemiologi

 • Prevalensen av ischias med nervrotssmärtor beräknas vara cirka 1–5 %.
 • Asymtomatisk diskbråck är vanligt förekommande.
 • Medelåldern för symtomgivande diskbråck är cirka 40 år.

Etiologi och patogenes

 • Lumbosakralt diskbråck kan orsaka nervrotspåverkan som kan leda till smärta på grund av tryck på nervroten.
 • Neurotoxiska substanser som frigörs från diskvävnaden kan även orsaka smärta
 • Den vanligaste lokalisationen för lumbosakralt diskbråck är mellan kotorna L4-L5. och L5-S1 som leder till påverkan av nervrot L5 och S1.
 • Lumbosakrala diskbråck är ofta idiopatiska.
 • Olika faktorer påverkar sannolikt uppkomsten av lumbalt diskbråck:
  • Biologiska faktorer i disken
  • Genetiska faktorer
  • Inflammation 
  • Överbelastning
Annons
Annons

ICD-10

 • M51.1 Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati
 • M54.3 Ischias

Anamnes

 • Smärtor i ländryggen:
  • Oftast från diskarna mellan kotorna L4–L5 och L5–S1
 • Ischias i området som den påverkade nerven innerverar, motsvarande ett dermatom:
  • Påverkar känsel och motorik
 • I de flesta fall finns inte någon säker utlösande faktor.
 • Cauda equina syndrom: 
  • Känselnedsättning i perineum (ridbyxanestesi)
  • Urinretention eller urinläckage
  • Avföringsinkontinens
  • Sexuell dysfunktion
  • Uni- eller bilateral ischias
  • Oftast samtidig smärta i ländryggen men cauda equina syndrom kan förekomma utan ryggsmärta

Kliniska fynd

 • Enstaka statusfynd har begränsat diagnostiskt värde.
 • Straight leg rise (SLR, Lasègues test) tillsammans med 3 av 4 av följande symptom (Hancock-kriterier) anses vara tillräckligt för att ställa en klinisk diagnos på lumbalt diskbråck med radikulopati:
  • Smärta motsvarande dermatom
  • Påverkad sensibilitet
  • Påverkad reflex
  • Nedsatt motorik
 • Cauda equina syndrom (CES):
  • Klinisk diagnos med omfattande påverkan av både lumbala och/eller sakrala nervrötter:
   • Tecken på bilateral - eller unilateral nervrotspåverkan
   • Minskad sensibilitet i perineum
   • Förändrad funktion av urinblåsan, smärtfri urinretention
   • Minskad analsfinktertonus, avvikande analreflex vid beröring med vasst föremål
   • Sexuell dysfunktion/erektionssvikt
   • Frånvaro av bulbokavernosusreflex

Utredning av lumbalt diskbråck, ischias

 • Klinisk diagnos baserad på anamnes och kliniska fynd.
 • Typiska neurologiska bortfall motsvarande de olika spinala rötterna.
 • Diagnosen kan bekräftas med bilddiagnostik, i första hand MRT.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till nervrotspåverkan:
  • Diabetes
  • Infektion
  • Tumörer
 • Akut eller långvarig ländryggssmärta utan nervrotspåverkan.
 • Degenerativa förändringar: 
  • Spondylolys
  • Spinal stenos
 • Smärtor som inte kommer från ländryggen:
  • Höftledssjukdomar
  • Abdominal aortaaneurysm

Behandling av lumbosakralt diskbråck, ischias

 • Icke-kirurgisk behandling:
  • Är den initiala behandlingen hos de flesta patienter
  • Smärtstillande läkemedel
 • Kirurgi:
  • Operation bör utföras så fort som möjligt hos patienter med:
   • Cauda equina syndrom
   • Allvarlig funktionsnedsättning
   • Svår bensmärta som inte lindras på smärtstillande läkemedel
  • Operation kan bli aktuell vid utebliven förbättring av smärta efter 2–3 månader av icke-kirurgisk behandling
 • Cauda equina syndrom:
  • Det finns konsensus om att tillståndet ska handläggas akut och operation ske så skyndsamt som möjligt

Egenbehandling

 • Sängläge har inte visat sig vara bättre jämfört med fysisk aktivitet.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande:
  • Paracetamol
  • Cox-hämmare (NSAID)
  • Opioider:
   Man har inte kunna visa någon effekt av opioider vid lumbosakralt diskbråck och behandling med opioider bör undvikas
  • Tricykliska antidepressiva
  • Kortikosteroider:
   • Kan eventuellt minska smärta kortsiktigt och eventuell förbättra funktion långsiktigt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Rekommenderas i allmänhet
  • Det finns ingen tydlig evidens för behandling med fysioterapi

Komplikationer

 • Bestående nervskada med funktionsnedsättning i form av pareser, sensibilitetsstörningar eller blås- och sexuell dysfunktion, speciellt i samband med cauda equina syndrom.

Prognos

 • Prognosen är god i de flesta fall.

Källor

 • Chou R, Pinto RZ, Fu R, et al. Systemic corticosteroids for radicular and non-radicular low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2022;10(10):CD012450. Published 2022 Oct 21. PubMed
 • Benzakour T, Igoumenou V, Mavrogenis AF, Benzakour A. Current concepts for lumbar disc herniation. Int Orthop. 2019;43(4):841-851. PubMed
 • Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Brisby H. ABC om - Smärta i nacke och rygg, del 1 - Orsaker, symtom och utredning. Lakartidningen. 2018;115:E7ES. Published 2018 Aug 10. PubMed

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.