Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Karpaltunnelsyndrom


Uppdaterad den: 2022-12-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Karpaltunneln bildas av karpalbenen dorsalt och det transversa karpalligamentet (flexor retinaculum) ventralt. I tunneln finns medianusnerven och flexorsenorna till handen.
 • Vid karpaltunnelsyndrom komprimeras nervus medianus i karpaltunneln, vilket ger typiska symtom.

Epidemiologi

 • Prevalensen är cirka 5 % i den vuxna befolkningen, 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Livstidsincidensen är 10 %.

Etiologi och patogenes

 • Kompression på grund av:
  • Tumörer, hypertrofisk synovialvävnad, reumatoid artrit, callus från fraktur, osteofyter
 • Metabola eller fysiologiska orsaker:
  • Graviditet, hypotyreos, diabetes, övervikt, njursvikt1

ICD-10

 • G56.0 Karpaltunnelsyndrom

Anamnes

 • Smärtor, domningar och stickningar i handflatan och i dig. I-IV (radialsidan av dig. IV).
 • Symtomen ökar ofta på natten eller om armen hålls stilla.
 • Tillståndet förvärras av aktiviteter som innebär böjning och sträckning av handleden eller lyftning av armen, som vid bilkörning, läsning, skrivning och att hålla i en telefon.
 • Symtomlindring efter snabba slag med handleden (som när man slår ner en termometer) är karakteristiskt för diagnosen
 • Så småningom kan känselbortfall och pares utvecklas:
  • Känselbortfall på volarsidan av de 3½ radiala fingrarna, motsvarande nervens innervationsområde

Kliniska fynd

 • Tinels och Phalens tecken:
  • Anges ha värden för sensitivitet och specificitet i intervallet 40–80 %
 • Nedsatt sensibilitet för stick/smärta volart på de 3½ radiala fingrarna: 
  • Monofilament-testning
  • Två-punkts-diskrimination
 • Svårt att ställa tummens fingertopp mot lillfingret (opponera tummen):
  • Möjligen även nedsatt flexionsförmåga i de tre radiala fingrarna
 • Atrofi av tenarmuskulaturen kan påvisas i långt gångna fall.

Utredning av karpaltunnelsyndrom

 • Diagnosen ställs som regel kliniskt.
 • För patienter med atypisk klinisk bild kan elektroneurografisk (ENeG) diagnostik vara av värde.

Differentialdiagnoser

 • Lesion av nervus medianus på andra platser, framför allt armbågen.
 • Plexus brachialisskadas.
 • Cervikal radikulopati.
 • Kompression av nervus radialis.
 • Kompression av nervus ulnaris.
 • Hyperventilation – normalt bilaterala domningar.
 • Andra perifera neuropatier.
 • Raynauds fenomen.
 • Multipel skleros (MS).

Behandling av karpaltunnelsyndrom

 • Milda till måttliga fall kan behandlas konservativt i 4 veckor med skena.
 • Svåra fall med påvisbar nervskada som tenaratrofi och/eller känselbortfall och personer som inte svarar på konservativ behandling, remitteras till handkirurg för bedömning om operation.

Egenbehandling

 • Styv skena (till exempel ortos) över handleden, som är i neutral position:
  • Skenan är viktigast att använda på natten
  • Den kan även användas under delar av dagen, men kontinuerlig användning bör helst undvikas för att bibehålla handledens rörlighet
  • Ger mer än 80 % lindring inom några dagar
 • Viktminskning hos överviktiga kan minska besvären.

Läkemedelsbehandling

 • Kortisoninjektion:
  • Har effekt vid lätta till måttliga besvär som varat >6 veckor
  • Kan vara av värde till patienter med måttliga till svåra besvär om karpaltunnelsyndrom misstänks vara orsakat av tenosynovit
  • Ges proximalt om karpaltunneln:
   • Viktigt att injektionen ges utanför medianusnerven och flexorsenorna i karpaltunneln
  • Efter några månader verkar kortisoninjektion inte ha bättre effekt än skena eller operation
 • Peroralt kortison:
  • Ger kortvarig symtomlindring i milda fall, men effekten avtar inom 8 veckor
  • I studier har vanlig dos varit 20 mg prednisolon dagligen i 1–2 veckor
 • NSAID, diuretika, pyridoxin har ingen dokumenterad effekt.

Kirurgi

 • Operation ger enligt flera studier bättre resultat än icke-operativ behandling för patienter med karpaltunnelsyndrom.
 • Vid ingreppet delas karpalligamentet så att trycket över medianusnerven lättar.
 • Operationen sker under lokalbedövning och tar cirka 10 minuter.

Komplikationer

 • Bestående funktionsrubbningar i handen på grund av känselbortfall eller försvagad kraft.

Prognos

 • Obehandlat får 1/3 en fullständig regress av symtomen efter 6 månader.
 • Remission inträffar oftare bland yngre, kvinnor och gravida.
 • Resultaten vid operation är goda.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons