Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Cerebral ventrombos, sinustrombos


Uppdaterad den: 2024-01-08

Annons

Bakgrund

 • Trombos i en cerebral ven eller sinus.

Epidemiologi

 • Det är minst dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män vilket tycks bero på användning av p-piller och graviditet.
 • Genomsnittsåldern för diagnosen är 35 år.

Etiologi och patogenes

 • Hos de flesta föreligger ett protrombotiskt tillstånd, men hos cirka 15 % kan man inte identifiera någon riskfaktor.
Annons
Annons

ICD-10

 • I63.6 Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig

Anamnes

 • Huvudvärk är det vanligaste debutsymtomet (förekommer i cirka 90 % av alla personer):
  • Huvudvärken är ofta intensiv och tilltagande
  • Huvudvärken ökar vanligen i liggande eller vid nysning/hosta
  • Endast i 10 % av fallen har huvudvärken en urakut debut (såsom vid araknoidalblödning)
  • Hos äldre, särskilt äldre män, kan huvudvärk saknas
 • Övriga symtom:
  • Krampanfall (fokala eller generaliserade), särskilt hos barn
  • Fokala neurologiska utfall och pareser, såsom dysartri och afasi
  • Papillödem med symtom såsom diplopi och synnedsättning:
   • Utstående ögon, smärtsamma ögon och oftalmoplegi kan förekomma
  • Illamående och kräkningar
  • Medvetanderubbningar med i värsta fall koma och kognitiva rubbningar såsom amnesi

Kliniska fynd

 • Neurologstatus:
  • Bedömning av medvetandegrad och kognitiva funktioner
  • Bedömning av kranialnerver inklusive ögonrörelser och synfältsundersökning
 • Bedömning om Valsalva ger ökad smärta. 
 • Eventuellt bedömning av papiller avseende papillödem, om vana och kompetens finns. 

Utredning av cerebral ventrombos

 • I första hand DT med kontrast.
 • MRT är en annan metod med god förmåga att upptäcka tillståndet.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Subaraknoidalblödning
 • Intrakraniell blödning
 • Ischemisk stroke
 • Bakteriell meningit
 • Pseudotumör cerebri, benign intrakraniell hypertoni
 • Intrakraniell abscess
 • Subduralt empyem
 • Hjärntumör

Behandling av cerebral ventrombos/sinustrombos

 • Akutbehandlingen av cerebral ventrombos, även vid DT-fynd av blodfyllda infarkter, består av ofraktionerat heparin eller lågmolekylärt heparin.
 • Beroende på förekomsten av riskfaktorer är långvarig till livslång antikoagulantia indicerat.

Komplikationer

 • Inklämning med koma och död.
 • Hjärnblödning.
 • Lungemboli.

Prognos

 • Mortalitet:
  • 5-10 %
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.