Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Spinal stenos


Uppdaterad den: 2021-08-20

Annons

Bakgrund

 • Spinal stenos är symtom som orsakas av en förträngning av spinalkanalen, laterala recessen och/eller nervrotskanalen.
 • En trång spinalkanal kan vara medfödd eller förvärvad.
 • Spinal stenos är vanligast lumbalt och kan ge neurogen klaudikatio.

Epidemiologi

 • Uppträder vanligtvis hos personer >50–65 år.
 • I de sällsynta medfödda fallen (<5 %) kan symtomen uppstå i yngre ålder.

Etiologi och patogenes

 • Beror i regel på en blandning av flera degenerativa processer som minskar diametern i spinalkanalen och nervforamina samt rummet som är tillgängligt för durasäcken och utgående nerver.
 • Förändringarna kan leda till neurogen claudikatio (kompression av cauda equina eller ryggmärg) eller radikulopati (kompression av nervrötter).
 • Stående position eller gång leder till minskat utrymme i den lumbala spinalkanalen och kan försämra smärtor i nedre extremiteter.
Annons
Annons

ICD-10

 • M48.0 Spinal stenos

Anamnes

 • Kardinalsymtomen:
  • Ryggsmärta eller obehag under gång eller i stående ställning, som strålar ut i skinkor, säte och ned i lår, underben eller fötter (neurogen claudikatio)
  • Kan yttra sig genom parestesier eller svaghet i extremiteter som inte följer dermatommönster
  • Kan yttra sig som radikulär smärta med utstrålning till dermatom i underextremitet
  • Samtidig ländryggsmärta och ökad gångbredd förekommer
 • Smärtprovokation:
  • Smärtorna provoceras typiskt vid gång, i stående ställning och vid böjning bakåt
  • Smärtorna förvärras när personen fortsätter att gå. Ofta behöver den böja framåt eller sätta sig till slut för att det ska bli bättre
 • Smärtlindring:
  • Smärtan lindras vanligtvis när patienten böjer sig framåt, eller i sittande
  • Smärtorna lindras också när patienten sitter eller lägger sig ned
  • Ofta går det bra att cykla, liksom att gå med kundvagn
  • Uppförsbackar kan vara lättare än nedförsbackar
 • Cervikal myelopati:
  • Ger oftast radikulopati i övre extremiteter och kan också ge nacksmärtor/-stelhet, unilateral smärta i kroppen/extremitet, nedsatt kraft och/eller känsel i övre eller nedre extremiteter, parestesi, autonoma störningar (svårigheter att kontrollera tarm eller blåsa, erektil dysfunktion), obalans och fall

Kliniska fynd

 • Allmänt status och neurologisk undersökning är oftast normal.
 • Patienten går ofta framåtböjd för att minska symtomen
 • Det kan föreligga asymmetrisk patellar- eller akillesreflex och muskelsvaghet/nedsatt känsel i benen
 • Ryggstatus:
  • Extension av ryggen kan utlösa symtomen
 • Differentialdiagnos:
  • Kontrollera distala pulsar, utför eventuellt mätning av ankel-/armtrycksindex
  • Rörlighet i höftleden (höftartros)
 • Cervikal myelopati:
  • Kan ge svaghet av handmuskulaturen och störningar i finmotorik
  • Kan ge gångsvårigheter, obalans, hyperreflexi, spasticitet, positivt Babinskitecken och segmentell svaghet

Utredning av spinal stenos

 • Diagnosen baseras på anamnesen och eventuella kliniska fynd, tillsammans med bilddiagnostik som bekräftar förträngning i spinalkanalen.
 • Om behov av ingrepp finns, rekommenderas MRT som bilddiagnostisk metod.
 • Hb, SR, CRP, leukocyter, kreatinin, kalcium, eventuellt PSA och urinsticka kan övervägas för differentialdiagnostik.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Lumbalt diskbråck
 • Spondylolys/-listes
 • Benärtärsjukdom, vaskulär claudicatio
 • Metastaser i spinalkanalen
 • Infektion i spinalkanalen
 • Höftledsartros

Behandling av spinal stenos

 • Lumbal spinal stenos:
  • Behandlingen består ofta av patientundervisning, egenbehandling, läkemedelsbehandling och fysioterapi. Kirurgi behövs i vissa fall
 • Cervikal spinal stenos:
  • Beroende av symtom och tecken

Egenbehandling

 • Fortsatt fysisk aktivitet, framför allt de former som inte utlöser symtom:
  • Smärta efter genomförda aktiviter är ofarligt och avtar när patienten sitter ner eller böjer sig framåt

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat är förstahandsval:
  • Försiktighet bland äldre med nedsatt njurfunktion och risk för gastrointestinal blödning (NSAID)
  • Paracetamol har möjligen samma effekt
 • Medel mot neuropatisk smärta, såsom gabapentin, duloxetin och amitriptylin, kan ha effekt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgi är aktuellt när gångdistansen blir oacceptabelt kort, vid mer kontinuerliga smärtor och när det i sällsynta fall uppstår blås- eller rektumsymtom.
 • Kan bestå av dekompression (mikrokirurgi/öppen kirurgi) eller steloperation.
 • Operation leder i de flesta fall till god smärtlindring. En tredjedel av patienter är dock inte nöjda med resultatet
 • Fysioterapi:
  • Smärtlindring med TENS och/eller akupunktur, aerob träning, koordination, balansträning, ortoser/korsett
  • Cykling på träningscykel är ett bra träningsalternativ där ländryggen inte belastas och där extension undviks
  • Dokumentationen om effekten av fysioterapi är motstridig

Komplikationer

 • Recidiv
 • Nervrotsutfall
 • Kirurgirelaterade komplikationer

Prognos

 • Hos de flesta (> 50 %) är tillståndet stabilt. Hos vissa sker en förbättring och hos andra en försämring.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.