Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Spinal stenos


Uppdaterad den: 2019-11-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Spinal stenos är symtom som orsakas av en förträngning av spinalkanalen, laterala recessen och/eller nervrotskanalen.
 • En trång spinalkanal kan vara medfödd eller förvärvad.
 • Spinal stenos är vanligast lumbalt och kan ge neurogen klaudikatio.

Epidemiologi

 • Uppträder vanligtvis hos personer >50–65 år.
 • I de sällsynta medfödda fallen (<5 %) kan symtomen uppstå i yngre ålder.

Etiologi och patogenes

 • Beror i regel på en blandning av flera degenerativa processer som minskar diametern i spinalkanalen och nervforamina samt rummet som är tillgängligt för durasäcken och utgående nerver.
 • Förändringarna kan leda till neurogen claudikatio (kompression av cauda equina eller ryggmärg) eller radikulopati (kompression av nervrötter).
 • Stående position eller gång leder till minskat utrymme i den lumbala spinalkanalen och kan försämra smärtor i nedre extremiteter.

ICD-10

 • M48.0 Spinal stenos

Anamnes

 • Kardinalsymtomen:
  • Ryggsmärta eller obehag under gång eller i stående ställning, som strålar ut i skinkor, säte och ned i lår, underben eller fötter (neurogen claudikatio)
  • Kan yttra sig genom parestesier eller svaghet i extremiteter som inte följer dermatommönster
  • Kan yttra sig som radikulär smärta med utstrålning till dermatom i underextremitet
  • Samtidig ländryggsmärta och ökad gångbredd förekommer
 • Smärtprovokation:
  • Smärtorna provoceras typiskt vid gång, i stående ställning och vid böjning bakåt
  • Smärtorna förvärras när personen fortsätter att gå. Ofta behöver den böja framåt eller sätta sig till slut för att det ska bli bättre
 • Smärtlindring:
  • Smärtan lindras vanligtvis när patienten böjer sig framåt, eller i sittande
  • Smärtorna lindras också när patienten sitter eller lägger sig ned
  • Ofta går det bra att cykla, liksom att gå med kundvagn
  • Uppförsbackar kan vara lättare än nedförsbackar
 • Cervikal myelopati:
  • Ger oftast radikulopati i övre extremiteter och kan också ge nacksmärtor/-stelhet, unilateral smärta i kroppen/extremitet, nedsatt kraft och/eller känsel i övre eller nedre extremiteter, parestesi, autonoma störningar (svårigheter att kontrollera tarm eller blåsa, erektil dysfunktion), obalans och fall

Kliniska fynd

 • Allmänt status och neurologisk undersökning är oftast normal.
 • Patienten går ofta framåtböjd för att minska symtomen
 • Det kan föreligga asymmetrisk patellar- eller akillesreflex och muskelsvaghet/nedsatt känsel i benen
 • Ryggstatus:
  • Extension av ryggen kan utlösa symtomen
 • Differentialdiagnos:
  • Kontrollera distala pulsar, utför eventuellt mätning av ankel-/armtrycksindex
  • Rörlighet i höftleden (höftartros)
 • Cervikal myelopati:
  • Kan ge svaghet av handmuskulaturen och störningar i finmotorik
  • Kan ge gångsvårigheter, obalans, hyperreflexi, spasticitet, positivt Babinskitecken och segmentell svaghet

Utredning av spinal stenos

 • Diagnosen baseras på anamnesen och eventuella kliniska fynd, tillsammans med bilddiagnostik som bekräftar förträngning i spinalkanalen.
 • Om behov av ingrepp finns, rekommenderas MRT som bilddiagnostisk metod.
 • Hb, SR, CRP, leukocyter, kreatinin, kalcium, eventuellt PSA och urinsticka kan övervägas för differentialdiagnostik.

Differentialdiagnoser

 • Lumbalt diskbråck
 • Spondylolys/-listes
 • Benärtärsjukdom, vaskulär claudicatio
 • Metastaser i spinalkanalen
 • Infektion i spinalkanalen
 • Höftledsartros

Behandling av spinal stenos

 • Lumbal spinal stenos:
  • Behandlingen består ofta av patientundervisning, egenbehandling, läkemedelsbehandling och fysioterapi. Kirurgi behövs i vissa fall
 • Cervikal spinal stenos:
  • Beroende av symtom och tecken

Egenbehandling

 • Fortsatt fysisk aktivitet, framför allt de former som inte utlöser symtom:
  • Smärta efter genomförda aktiviter är ofarligt och avtar när patienten sitter ner eller böjer sig framåt

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat är förstahandsval:
  • Försiktighet bland äldre med nedsatt njurfunktion och risk för gastrointestinal blödning (NSAID)
  • Paracetamol har möjligen samma effekt
 • Medel mot neuropatisk smärta, såsom gabapentin, duloxetin och amitriptylin, kan ha effekt.

Annan behandling

 • Kirurgi är aktuellt när gångdistansen blir oacceptabelt kort, vid mer kontinuerliga smärtor och när det i sällsynta fall uppstår blås- eller rektumsymtom.
 • Kan bestå av dekompression (mikrokirurgi/öppen kirurgi) eller steloperation.
 • Operation leder i de flesta fall till god smärtlindring. En tredjedel av patienter är dock inte nöjda med resultatet
 • Fysioterapi:
  • Smärtlindring med TENS och/eller akupunktur, aerob träning, koordination, balansträning, ortoser/korsett
  • Cykling på träningscykel är ett bra träningsalternativ där ländryggen inte belastas och där extension undviks
  • Dokumentationen om effekten av fysioterapi är motstridig

Komplikationer

 • Recidiv
 • Nervrotsutfall
 • Kirurgirelaterade komplikationer

Prognos

 • Hos de flesta (> 50 %) är tillståndet stabilt. Hos vissa sker en förbättring och hos andra en försämring.

Källor

 • Lurie J, Tomkins-Lane C. Management of Lumbar Spinal Stenosis. BMJ 2016; 352: h6234.
 • Nord T, Grönlund P, Kornerup U, et al. Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos. Läkartidningen 2015; 112: C7XP.
 • Davies BM, Mowforth OD, Smith EK, et al. Degenerative cervical myelopathy. BMJ 2018; 360: k186.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons