Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Eosinofil esofagit


Uppdaterad den: 2023-09-01

Annons

Definition

 • Eosinofil esofagit är ett inflammatoriskt tillstånd i matstrupen som kännetecknas av eosinofil infiltration.

Bakgrund och epidemiologi

 • Prevalens:
  • Cirka 30 per 100 000 individer
 • Vanligast i 20–40 års ålder men förekommer i alla åldrar.
 • Ses framför allt hos män (2:1).

Etiologi och patogenes

 • Eosinofil esofagit är en inflammatorisk och immunmedierad sjukdom:
  • Det antas vara en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och immundysfunktion
 • Den exakta orsaken är okänd.
 • Många personer har samtidigt astma, eksem och säsongsbunden rinit.
 • Konsekvensen av inflammationen:
  • Tilltagande fibros i matstrupen som kan leda till strikturer och därmed obstruktion. Detta kan ge obstruktiva symtom vid längre tids sjukdom (oftast hos vuxna som därmed får en annan symtombild)
Annons
Annons

ICD-10

 • K20 Esofagit (inflammation i matstrupen)
 • K22 Andra sjukdomar i matstrupen
  • K22.8 Andra specificerade sjukdomar i esofagus

Anamnes och kliniska fynd

 • Andra allergiska sjukdomar? Atopi i släkten?
 • Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.
 • Hos barn:
  • Hämmad tillväxt, amningssvårigheter, illamående/kräkning, buksmärtor, epigastralgi
 • Hos vuxna:
  • Smärtsam sväljning, långsam ätning, undvikande av fast mat, undvikande av att äta i sociala sammanhang, bröstsmärtor och epigastralgi
 • Kliniska fynd: 
  • Inga specifika

Diagnostik och undersökning

 • Diagnoskriterier:
  • Symtom från esofagus och
  • Biopsi med infiltration av minst 15 eosinofila granulocyter per synfält (400x förstoring) och
  • Inga andra sjukdomar som kan förklara tillståndet – se nedan under differentialdiagnoser
 • I regel behövs gastroskopi med biopsier för att bekräfta tillståndet. 
 • Provtagning rekommenderas inte. 

Differentialdiagnoser

 • Gastroesofageal refluxsjukdom 
 • Eosinofil gastroenterit
 • Celiaki
 • Crohns sjukdom
 • Akalasi
 • Läkemedelsöverkänslighet
 • Infektion
 • Vaskuliter
 • Bindvävssjukdomar
 • Transplantationsreaktioner
Annons
Annons

Allmänt

 • Aktuella rekommendationer:
  • Identifiera och eliminera underliggande allergener som kan förorsaka tillståndet – särskilt hos barn och ungdomar
  • Dietförändringar
  • Lokal läkemedelsbehandling med kortikosteroider
  • Behandling med protonpumpshämmare (PPI)
  • Endoskopisk behandling av strikturer

Egenbehandling

 • Genom att eliminera vissa saker från kosten kan man utvärdera effekten av icke farmakologisk behandling:
  • Utsättning av till exempel mjölk och sedan gluten kan prövas
  • Andra vanliga allergener tycks vara ägg, soja, nötter och skaldjur
  • En elementär diet (flytande kost med näringsämnen som behövs) leder till remission av symtom hos nästan alla personer med eosinofil esofagit

Läkemedelsbehandling

 • Lokala steroider:
  • Lokala steroider är mycket effektiva för behandling av eosinofil esofagit
  • I vanliga fall rekommenderas behandling med till exempel flutikason eller budesonid
  • Behandlingen kan sprayas i munnen och sedan sväljas eller sväljas direkt genom att läkemedlet blandas med andra substanser för att göra dem mer trögflytande
 • Syrahämmande behandling:
  • Låg dos protonpumpshämmare (PPI) kan ge förbättring hos åtminstone en tredjedel av patienterna med eosinofil esofagit
 • Andra alternativ är purinanaloger och montelukast. Dokumenationen för behandling med dessa preparat är bristfällig. 

Förlopp

 • Obehandlad fortsätter patienten att vara symtomatisk eller ha episodiska symtom.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Långtidsprognosen är okänd.

Komplikationer

 • Strikturer i esofagus:
  • Kan behöva endoskopisk åtgärd med ballonvidgning

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.