Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Gastroenterologi

Så förändras IBD-patientens tarmflora över tid

Förutom att IBD, Inflammatory bowel disease, orsakar obalans i tarmfloran är de encelliga organismerna ständigt varierande. Hur dessa förändras över tid presenteras i den hittills största studien av sitt slag, som nu publicerats tidskriften Nature Microbiology.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-05-11

Så förändras IBD-patientens tarmflora över tid
Annons

Tarmfloran hos personer med IBD, så som Crohns sjukdom eller Ulcerös kolitförändras över tid. Förändringarna verkar vara så snabba att man i framtiden skulle behöva mäta mikrobiomet mycket tätt, närmast i realtid. Det kunde forskarna se efter att ha följt 137 örebroare under två år, som var tredje månad fick lämna avföringsprover. Från ett mätningstillfälle till ett annat hade vissa mikrober nästan helt försvunnit för att nästa gång ha återkommit. Inom loppet av tre månader hade närmare hälften av mikrobiomet hos vissa försökspersoner bytts ut mot andra bakterietyper. Något som ofta sammanföll med svåra skov. I jämförelse med kontrollgruppen var skillnaden signifikant och mikrobiomet höll sig inom ett smalare spann.


Studien, som är den hittills största i sitt slag, är ett samarbete mellan forskare i USA, Tyskland och Spanien.

Genetiken inte hela förklaringen till ökningen av IBD

Den senaste tiden har det skett en dramatisk ökning av antalet IBD-fall – inte minst bland barn. Orsaken bakom IBD har flera möjliga förklaringar men som standard ligger ärftlighet och rökning bakom sjukdomen. De senaste åren har forskare lyckats identifiera ett stort antal gener som kopplats till en förhöjd risk för IBD, vissa till Crohns sjukdom och andra till Ulcerös kolit. Vidare innebär rökning en risk för ett mer komplicerat sjukdomsförlopp.

Samtidigt torde arv och rökning vara långt ifrån hela förklaringen till ökningen. Här spelar även livsstil in, så som kostval och antibiotikaanvändning. Det har man förstått bland annat genom att IBD ökar mest och är vanligast i västvärlden, vilket antyder att flera andra faktorer i livsföringen kan vara av betydelse.

Annons
Annons

Fyndet gör nu att forskning ska riktas mot att utveckla metoder för att enkelt testa mikrobiomet för att sedan ta fram behandlingar för att kunna kontrollera dem.

Kostens inverkan på IBD

En teori är att en stor konsumtion av fleromättat fett kan hämma bildningen av antiinflammatoriska cytokiner, och därmed öka risken för till exempel Crohns sjukdom. Medan stora mängder av exempelvis frukt, grönsaker och fisk antas ha motsatt effekt.

Annons
Annons

Kostens inverkan på utvecklingen av IBD är inte klarlagt och mer forskning krävs.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.