Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Eosinofil gastroenterit


Uppdaterad den: 2022-09-05

Annons

Definition

 • Eosinofil gastroenterit är ett inflammatoriskt tillstånd i magtarmkanalen som kännetecknas av eosinofil infiltration.

Bakgrund och epidemiologi

 • Tillståndet är sällsynt, med en prevalens på 5,1–8,4 per 100 000 personer i USA.

Etiologi och patogenes

 • Man antar att sjukdomen har genetiska och miljömässiga orsaker.
 • Cirka hälften av patienterna har andra allergiska tillstånd.
 • 10 % av patienterna har släktingar med gastrointestinala tillstånd.
Annons
Annons

ICD-10

 • K52.8 Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit

Anamnes och kliniska fynd

 • Kliniskt kännetecknas tillståndet oftast av ospecifika symtom i form av magsmärtor och diarré. Smärta i bröst och hals, illamående/kräkningar förekom hos ungefär en kvart av personerna. Ovanligare symtom var flatulens och blodiga kräkningar.
 • Det finns inga specifika kliniska fynd.

Diagnostik och undersökning

 • För diagnos krävs följande:
  • Symtom från mag-tarmkanalen och
  • Histologisk bild av eosinofil infiltration i mag-tarmkanalen och
  • Frånvaro av andra orsaker till eosinofili
 • Provtagning:
  • Eosinofila granulocyter i blodet kan vara förhöjt
  • IgE har visat sig vara förhöjt i två tredjedelar av fallen
  • Prover kan påvisa malabsorption (ferritin) och anemi (B-Hb)
  • Sänkan (SR) kan vara förhöjd
 • Endoskopi, DT och ultraljud kan vara av värde vid diagnostiken. 

Differentialdiagnoser

 • Crohns sjukdom.
 • Ulcerös kolit.
 • Celiaki.
 • Gastroesofageal refluxsjukdom hos vuxna
 • Parasitinfektion (ger högre antal eosinofila i den gastrointestinala kanalen)
 • Systemiska sjukdomar som till exempel bindvävssjukdomar.
 • Vaskuliter.
 • Läkemedel.
 • Lymfom.
 • Leukemi.
 • Mastocytos.
Annons
Annons

Allmänt

 • Optimal behandling är inte klart definierad och behandlingsrekommendationerna baseras för det mesta på klinisk erfarenhet eller små studier.

Egenbehandling

 • En prospektiv studie bland vuxna med eosinofil gastroenterit visade klinisk remission genom en sex veckors eliminationsdiet.
 • Sådana kostförändringar kan prövas hos alla patienter. 

Läkemedelsbehandling

 • Systemiska kortikosteroider med nedtrappning. Kan behövas i flera omgångar.
 • Flera andra, icke så väl beprövade behandlingsalternativ finns.

Förlopp

 • Obehandlad fortsätter patienten att vara konstant symtomatisk eller ha episodiska symtom.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Långtidsprognosen är okänd.

Komplikationer

 • Retentionssymtom och uppkastningar är typiskt vid djupare förändringar (i muscularis).
 • Ascites vid påverkan av serosa.
 • Pankreatit och/eller obstruktion av gallgångarna.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.