Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Eosinofil gastroenterit

Kliniskt kännetecknas eosinofil gastroenterit av ospecifika symtom i form av magsmärtor och diarré. Smärta i bröst och hals, illamående/kräkningar förekom hos ungefär en fjärdedel av patienterna.


Uppdaterad den: 2019-06-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Eosinofil gastroenterit är ett inflammatoriskt tillstånd i magtarmkanalen som kännetecknas av eosinofil infiltration.

Bakgrund och epidemiologi

 • Tillståndet är sällsynt, med en prevalens på 5,1–8,4 per 100 000 personer i USA.

Etiologi och patogenes

 • Man antar att sjukdomen har genetiska och miljömässiga orsaker.
 • Cirka hälften av patienterna har andra allergiska tillstånd.
 • 10 % av patienterna har släktingar med gastrointestinala tillstånd.

ICD-10

 • K52.8 Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit

Anamnes och kliniska fynd

 • Kliniskt kännetecknas tillståndet oftast av ospecifika symtom i form av magsmärtor och diarré. Smärta i bröst och hals, illamående/kräkningar förekom hos ungefär en kvart av personerna. Ovanligare symtom var flatulens och blodiga kräkningar.
 • Det finns inga specifika kliniska fynd.

Diagnostik och undersökning

 • För diagnos krävs följande:
  • Symtom från mag-tarmkanalen och
  • Histologisk bild av eosinofil infiltration i mag-tarmkanalen och
  • Frånvaro av andra orsaker till eosinofili
 • Provtagning:
  • Eosinofila granulocyter i blodet kan vara förhöjt
  • IgE har visat sig vara förhöjt i två tredjedelar av fallen
  • Prover kan påvisa malabsorption (ferritin) och anemi (B-Hb)
  • Sänkan (SR) kan vara förhöjd
 • Endoskopi, DT och ultraljud kan vara av värde vid diagnostiken. 

Differentialdiagnoser

 • Crohns sjukdom.
 • Ulcerös kolit.
 • Celiaki.
 • Gastroesofageal refluxsjukdom hos vuxna
 • Parasitinfektion (ger högre antal eosinofila i den gastrointestinala kanalen)
 • Systemiska sjukdomar som till exempel bindvävssjukdomar.
 • Vaskuliter.
 • Läkemedel.
 • Lymfom.
 • Leukemi.
 • Mastocytos.

Allmänt

 • Optimal behandling är inte klart definierad och behandlingsrekommendationerna baseras för det mesta på klinisk erfarenhet eller små studier.

Egenbehandling

 • En prospektiv studie bland vuxna med eosinofil gastroenterit visade klinisk remission genom en sex veckors eliminationsdiet.
 • Sådana kostförändringar kan prövas hos alla patienter. 

Läkemedelsbehandling

 • Systemiska kortikosteroider med nedtrappning. Kan behövas i flera omgångar.
 • Flera andra, icke så väl beprövade behandlingsalternativ finns.

Förlopp

 • Obehandlad fortsätter patienten att vara konstant symtomatisk eller ha episodiska symtom.

Prognos

 • Långtidsprognosen är okänd.

Komplikationer

 • Retentionssymtom och uppkastningar är typiskt vid djupare förändringar (i muscularis).
 • Ascites vid påverkan av serosa.
 • Pankreatit och/eller obstruktion av gallgångarna.

Källor

 • Mansoor E, Saleh MA, Cooper GS.. Prevalence of Eosinophilic Gastroenteritis and Colitis in a Population-Based Study, From 2012 to 2017. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15(11): 1733-1741.
 • Rached AA, Hajj WE. Eosinophilic gastroenteritis: Approach to diagnosis and management. World J Gastrointest Pharmacol Ther 2016; 7(4): 513-523.
 • Lucendo AJ. Eosinophilic diseases of the gastrointestinal tract. Scand J Gastroenterol 2010; 45: 1013-21.

Annons
Annons
Annons

Annons