Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Afte


Uppdaterad den: 2023-02-21

Annons

Bakgrund

 • Återkommande runda till ovala, ytliga, mjuka, vita blåsor eller sår på tungan, i gommen, munbotten, på insidan av kinderna eller läpparna med en inflammerad ring runt om.

Epidemiologi

 • Punktprevalens är cirka 2 %.
 • Tillståndet är vanligare bland personer <30 år och bland kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Sannolikt orsakas tillståndet av en rad olika faktorer, där möjligen en immunologisk komponent samspelar med mikrobiologiska och autoimmuna faktorer.
 • Familjär förekomst kan tyda på både ärftligt och miljömässigt samband.
 • Det har även föreslagits ett samband med reaktivering av en latent virusinfektion, men inget virus har identifierats som en trolig orsak.
 • Lokalt trauma och stress antas kunna vara utlösande faktorer.
 • Allvarliga fall kan vara relaterade till underliggande systemiska tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, Behcets sjukdom och infektion.
Annons
Annons

ICD-10

 • K12 Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd
 • K12.0 Recidiverande afte

Anamnes

 • Ofta familjär förekomst.
 • Återkommande besvär med enskilda eller flera sår i munnen.
 • Börjar som hyperestesi och övergår därefter till smärtande ulcerationer.

Kliniska fynd

 • Lesionerna har varierad morfologi – små, stora, enskilda, flertaliga.
 • Vanligtvis mäter de 2–8 mm, men ibland upp till 1–2 cm.
 • Såren är skarpt avgränsade och omges av ett ilsket rött område.
 • Rund ulceration, täckt av ett gulvitt pseudomembran.
 • Kliniska former
 • Den vanligaste formen utgörs av runda, välavgränsade sår, enskilda eller flera, som är <1 cm i diameter och som läker inom 10–14 dagar utan ärrbildning.
 • I sällsynta falls ses stora sår, >1 cm diameter, som är djupare och kan som ha längre duration, upp mot 6 veckor.
 • Herpetiform variant finns beskrivet med många små sår som efter hand flyter samman till större sår – varaktighet 1–2 veckor.

Utredning av afte

 • Vanligtvis är inga ytterligare undersökningar indikerade.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Herpes simplex.
 • Behçets sjukdom:
  • Genitala sår bör ge misstanke om detta tillstånd
 • Periodiskt febersyndrom hos barn.
 • Immunbristsjukdom:
  • Stora aftösa blåsor kan vara ett led i en immunbristsjukdom
 • Läkemedelutlöst?
  • Afteliknande sår kopplas samman med användning av NSAID, vissa betablockerare och andra läkemedel
 • Infektion:
  • Om såret inte läker på >3 veckor bör infektion eller malignitet misstänkas
  • Till exempel herpes simplex, cytomegalovirus, tuberkulos, syfilis
 • Munhålecancer.

Behandling av afte

 • De flesta patienter med lindrig afte behöver ingen behandling eller bara periodisk lokalbehandling.

Egenbehandling

 • Prova att sluta med tandkräm som innehåller detergenter:
  • Detergenter kan denaturera salivproteinerna och förstöra det skyddande slemlagret på slemhinnan
  • Patienten bör rekommenderas en fluortandkräm utan laurylsulfat eller andra starka detergenter
 • Undvik oralt trauma:
  • Till exempel från hård tandborste och eventuellt från sura drycker

Läkemedelsbehandling

 • Effekten av läkemedelsbehandling saknar god dokumentation.
 • Zendium tandkräm, Zendium munskölj med fluor, enzymer och xylitol, Sinaftin tandkräm:
  • Minskar antal aftösa sår vid återkommande besvär
 • Lokalbehandling med glukokortikoid:
  • Triamcinolon APL munhålepasta:
   • Appliceras med tops 2 gånger per dag när prodromalsymtom uppstår
   • Påskyndar läkningen och minskar smärtan
 • Lokalbedövande:
  • Munhålepasta eller munhålelösning innehållande lidokain kan lindra
  • I en studie av barn var effekten dock inte bättre än placebo
 • Lapis (silvernitrat):
  • Lokalbedöva först med till exempel lidokain (munhålepasta). Håll sedan en bomullspinne med lapis mot såret i några sekunder tills en vit beläggning bildas
  • Denna metod har i en studie visats vara effektiv för att lindra smärta, men  fördröjer inte läkningen

Allvarliga fall

 • I svåra fall är systemisk behandling med prednisolon, kolkicin eller talidomid indicerat.
 • I en metaanalys (2012) fann man dock ingen systemisk behandling som var effektiv:
  • Studierna i metaanalysen var få och höll låg kvalitet
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Förlopp

 • Såren läker av sig själva inom 1–2 veckor hos de flesta, men ibland först efter 6 veckor.
 • Vanligtvis återkommer besvären efter 1–4 månader.
 • 10 % har en allvarligare form med sår som är >1 cm, som kommer tillbaka snabbare och som kan ge ärr.

Prognos

 • De återkommande utbrotten upphör ofta i 20–30-årsåldern.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.