Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Pleurit (lungsäcksinflammation)

Lungsäcksinflammation innebär kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning. Sjukdomen delas in i torr och exsudativ pleurit.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2018-09-17

Annons

Sammanfattning

Definition

Inflammation i pleura i form av torr eller exsudativ pleurit.

Symtom

Kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning.

Kliniska fynd

Vid torr pleurit hörs gnidningsljud vid in- och utandning över det smärtsamma området. Nedsatta andningsljud vid exsudativ pleurit.

Diagnostik

Infektionsparametrar (CRP och eventuellt LPK med B-celler), Wells score för att differentialdiagnostisera gentemot lungemboli, röntgen thorax, eventuellt pleuratappning och mikroskopi/odling av vätskan.

Behandling

Beror på typ av pleurit och underliggande sjukdom. Ofta är det aktuellt med antibiotika.

Definition

 • Inflammation i pleura. 
 • Delas in i torr och exsudativ (inflammatorisk vätskeutgjutning) pleurit.
 • Pleuraempyem (varansamling) räknas också in under pleuriter.
Annons
Annons

Etiologi och patogenes

 • Pleura och pleurarummet kan påverkas av olika systemiska sjukdomsprocesser, såväl som av lokal sjukdom i lungorna.
 • Två tredjedelar av pleuriterna uppstår från lunginflammationer eller penetrerande torakalt trauma. Andra uppkomstmekanismer är vaskulär spridning eller spridning från bukhålan.

Torr pleurit

 • Frekvent fynd vid lobära pneumonier och lunginfarkt/lungemboli.
 • Kan också ses vid andra pneumonier, vid lungabscess och vid primär tuberkulos samt vid myalgia epidemica (coxsackie B-virus), uremi, SLE, reumatoid artrit och vid trauman (revbensfraktur, pneumothorax).

Exsudativ pleurit

 • Oftast sekundärt till lunginflammation, särskilt bakteriell pneumoni, som i cirka en tredjedel av fallen följs av pleuraexsudat.
 • Mykoplasma och virusinfektion ger mer sällan exsudat.
 • Neoplastiskexsudativ pleurit orsakas oftast av lungcancer och metastatisk cancer, mer sällan av mesoteliom.

Pleuraempyem

 • I de flesta fall sekundärt till pneumoni.
 • Andra orsaker är operativa ingrepp eller trauman i thorax, eventuellt spridning från abdominell sjukdom och peritonit.
 • Typiska bakteriella agens är pneumokocker, stafylokocker, Streptococcus pyogenes och Haemophilus influenzae.
 • Cirka en tredjedel av empyem orsakas av anaeroba bakterier.
 • Hos nästan hälften finns två till tre olika bakterier.

Anamnes och kliniska fynd

Anamnes

Torr pleurit:

 • Kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning.
 • Smärtan är ensidig, akut förekommande och oftast lokaliserad nedåt och lateralt på thorax.
 • Smärtan kan projiceras till skuldran vid påverkan av diafragmadelen av pleura.
 • Eftersom smärtan förvärras vid djupandning och hosta är andningen ofta ytlig och snabb.
 • Många föredrar att ligga på den sjuka sidan.

Exsudativ pleurit:

 • Symtomen beror på den primära sjukdomen.
 • De pleurala smärtorna försvinner ofta när det utvecklas exsudat, och många exsudat utvecklas utan föregående lokala symtom.
 • Vid större exsudat kan det förekomma torrhosta och dyspné.
Annons
Annons

Kliniska fynd

Torr pleurit

 • Det typiska är pleuralt gnidningsljud, sprakande eller skrapande ljud som hörs både vid in- och utandning från det smärtande området.
 • Gnidningsljuden är ofta övergående och kan försvinna inom några timmar.

Exsudativ pleurit

 • Den sjuka sidan rör sig ofta mindre vid respirationen.
 • Inbuktningarna som motsvarar interkostalrummen kan försvinna och ersättas av en utåtbuktning.
 • Perkussionsljuden är dämpade, främst basalt.
 • Respirationsljuden är försvagade.
 • Det kan finnas lätta bronkiala respirationsljud vid exsudatets överkant.

Diagnostik och undersökning

 • Infektionsparametrar (temperaturmätning, CRP och eventuellt LPK med B-celler)
 • Wells score för att differentialdiagnostisera gentemot lungemboli
 • Röntgen thorax
 • Eventuellt pleuratappning och mikroskopi/odling av vätskan samt kompletterande DT och ultraljud av thorax (sjukhusspecialist)

Differentialdiagnoser

 • Lungemboli
 • Akut koronarsyndrom
 • Aortadissektion
 • Pneumothorax
 • Lunginflammation
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Behandling

Allmänt

 • Beror på orsak och typ av lungsäcksinflammation.
 • Antibiotika och operativ behandling vid empyem.
 • Annars symtomatisk behandling och behandling av underliggande sjukdom.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika, till exempel NSAID har bra effekt vid torr pleurit. Räcker ofta som behandling vid viruspleurit.
 • Vid pneumoni och pleurit ges behandling som vid pneumoni; i första hand penicillin V 1 g x 3 i 7 dagar per oralt.
 • Val av antibiotika beror på bakteriell etiologi.

Komplikationer

 • Torr pleurit: adherenser mellan pleurabladen samt övergång till exsudativ pleurit
 • Exsudativ pleurit: pleurafibros (särskilt vid tuberkulös pleurit)

Prognos

 • Torr pleurit: De flesta tillfrisknar när grundsjukdomen behandlas.
 • Exsudativ pleurit: Förloppet beror på den primära sjukdomen. Exsudat sekundärt till pneumoni eller lunginfarkt försvinner som regel inom loppet av några veckor vid adekvat behandling.

Prognosen vid pleuraempyem beror på den primära lungsjukdomen och patientens allmäntillstånd (spädbarn och äldre har dålig prognos).

Uppföljning

Genomgången lungsäcksinflammation kräver uppföljning och kontroll avseende symtomutveckling inklusive röntgen av thorax.

ICD-10

J90 Pleurit med effusion

R09.1 Pleurit

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.