KOL - lungröntgen jämförelse

KOL - lungröntgen jämförelse

Lungröntgen av en frisk patient och en patient med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (medicinsk översikt) »

Annons