Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Patientfall | Lungmedicin

Patientfall: 57-årig kvinna har luftvägsbesvär

Här kan du ta del av ett patientfall om astma och KOL för att testa din kunskap kring symtom, utredning och behandling. Fallet består av sex frågor.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.