Patientfall | Lungmedicin

Patientfall: 57-årig kvinna har luftvägsbesvär

Här kan du ta del av ett patientfall om astma och KOL för att testa din kunskap kring symtom, utredning och behandling. Fallet består av sex frågor.


Publicerad den: 2017-08-14
Författare: Kjell Larsson, Professor emeritus, Lungmedicin, Karolinska institutet


Annons
Annons
Annons