Till vänster en frisk lunga och till höger en lunga med emfysemutveckling, som är typiskt vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL - frisk och sjuk lunga

Till vänster en frisk lunga och till höger en lunga med emfysemutveckling, som är typiskt vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (medicinsk översikt) »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.