Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Rosacea


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Bakgrund

 • Kronisk inflammatorisk hudsjukdom lokaliserad till kinder, näsa, haka och panna hos framför allt vuxna.

Epidemiologi

 • Rosacea debuterar oftast mellan 30 och 50 års ålder.
 • Prevalensen är 5 %.
 • Något vanligare hos kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Vaskulära, genetiska, miljömässiga och inflammatoriska faktorer samt mikroorganismer anses vara bakomliggande orsaker.
Annons
Annons

ICD-10

 • L71 Rosacea
  • L71.8 Annan rosacea
  • L71.9 Rosacea, ospecificerad

Anamnes

 • Debut:
  • Känslig hud
  • Debuterar med rodnad och eventuellt blodvallning centralt i ansiktet (flush), efterhand permanent erytem
  • Hos de flesta patienter är det centrala området i ansiktet drabbat, som näsan, pannan, kinderna och periorala områdena
  • Erytemet förvärras av solljus, värme och stress
  • Ofta också en känsla av stickningar och värme i huden
 • Efterhand uppträder telangiekstasier, pustler, papler och rinofyma (obs inte alltid allt hos alla).

Kliniska fynd

 • Erytemoteleangiektatisk rosacea (subtyp 1):
  • Erytem och telangiektasier, men utan pustler
 • Papulopustulär rosacea (subtyp 2):
  • Akneliknande papler och pustler i ansiktet
  • Erytem som bakgrund
  • Gradering:
   • Lindrig: Få papler eller pustler, lätt erytem
   • Måttlig: Måttliga mängder papler och pustler, måttligt erytem
   • Uttalad: Många pustler och papler, uttalat erytem, eventuellt också inflammatoriska plack/noduli eller ödem
 • Fymatös rosacea (subtyp 3):
  • Talgkörtelhyperplasi som ger förtjockning av huden och oregelbundna knölar i huden
  • Kan ses i form av rinofyma eller på kinden, i pannan eller på öronen
 • Okulär rosacea (subtyp 4):
  • Ömhet och irritation i och runt ögonen
  • Ofta klinisk blefarit eller konjunktivit, sällan keratit
  • Ögonförändringarna kan föregå hudförändringarna

Utredning av rosacea

 • Diagnosen är klinisk. 
 • Går att dela in i olika subtyper:
  • Erytematös-telangiektatisk rosacea, subtyp I
  • Papulopustulös rosacea, subtyp II
  • Fymatös, subtyp III
  • Okulär, subtyp IV
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Perioral dermatit – små papler runt munnen.
 • Biverkning av glukokortikoid.
 • Akne, oftast yngre åldersgrupper – komedoner, men inga telangiektasier och mindre uttalat erytem.
 • Seborroiskt eksem – fjällande dermatit centralt i ansiktet, ofta mediala delarna av ögonbrynen. Inga pustler eller telangiektasier.
 • Systemisk lupus erytematosus, SLE – fjärilserytem över näsa och kinder.
 • Sarkoidos – lupus pernio över näsa och kinder.
 • Dermatomyosit – blåröda missfärgningar runt ögonen.

Behandling av rosacea

 • Behandlingen är symtomatisk och innefattar vasokonstriktorer, antiinflammatoriska medel och laser.
 • Den enda tillfredsställande behandlingen av telangiektasier är laser.
 • Rinofyma kan bara behandlas kirurgiskt eller med laser.

Egenbehandling

 • Patienten bör undvika faktorer som de upplever förvärrar besvären, detta kan vara:
  • Varm dryck
  • Starkt kryddad mat
  • Alkohol
  • Stress
  • Solexponering, solskydd med hög solskyddsfaktor bör användas8
  • Stora temperaturväxlingar
  • Vasodilaterande läkemedel
  • Potenta steroider
  • Feta krämer
 • Hudvård som rekommenderas:
  • Tvätt av ansiktet med vatten eller mild rengöringslotion
  • Mjukgörande krämer (ökar effekten av övrig behandling)
  • Ej irriterande tvål, peelingprodukter och uttorkande hudvårdsmedel
  • Kamouflerande kosmetika, till exempel gröntonade produkter, för dölja rodnad kan rekommenderas men bör vara av art som ej irriterar huden
  • Solglasögon vid ögonsymtom
  • Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

 • Erytemoteleangiektatisk rosacea:
  • Lokalbehandling med antiinflammatoriska medel eller antibiotika har liten plats i behandlingen av denna form av rosacea.
  • Brimonidin, gel:
   • Vasokonstriktoriskt medel som minskar erytem
   • 1 gång dagligen, effekt cirka 12 timmar, används så länge erytemet i ansiktet kvarstår
   • Initital irritation kan uppstå varför försiktig upptrappning rekommenderas, också för att motverka paradoxal erytemförstärkning som ses hos vissa
   • Brimonidingel är inte subventionerat
  • Vid blandbild med papulopustler kan lokalbehandling enligt nedan (papulopustulös rosacea) prövas
  • Permanenta telangiekstasier blir inte bättre med läkemedel utan kan behandlas med laser eller IPL (intensivt pulserande ljus)
 • Papulopustulös rosacea:
  • Vid lindriga till måttliga besvär används bara lokalbehandling
  • Huden är känslig vid rosacea, så behandling kan behöva inledas i upptrappande form (exempelvis varannan dag de första 2 veckorna)1
  • Man brukar se förbättring efter cirka 1 månad, full effekt kan ibland ses efter 3–4 månader
  • Efter förbättring kan eventuellt underhållsbehandling med applicering 2–3 gånger/vecka vara ett alternativ
  • Behandlingsalternativ vid lindrig till måttlig grad:
   • Metronidazol kräm: 1–2 gånger dagligen i upp till 4 månader:
    • Finns receptfritt
    • Verkar antimikrobiellt och antiinflammatoriskt
   • Ivermektin kräm (1 %): 1 gång dagligen i upp till 4 månader
   • Azelainsyra gel: 1 gång dagligen
    • Ingen ökad effekt har setts vid 2 applikationer dagligen
    • Lika, eventuellt något mer, effektiv än metronidazol men också mer hudirriterande
   • Preparaten ovan har olika verkningsmekanism och vid otillräcklig effekt bör man därför i första hand prova att byta preparat
  • Vid måttlig eller svår grad:
   • Perorala antibiotika är aktuellt om lokalbehandlingen inte ger god effekt, eller vid besvärande biverkningar av lokalbehandlingen
  • Antibiotika:
   • Vid otillräcklig effekt av lokalbehandling eller vid mycket kraftig inflammation
   • Effekten är snarast antiinflammatorisk än antimikrobiell
   • Behandlingsalternativ:
    • Lymecyklin 300 mg x 2, minska dosen vid förbättring
    • Doxycyklin 40 mg x 1
   • Sätt ut antibiotika efter markant förbättring, det tar vanligtvis 6–12 veckor
   • Efter antibiotika:
   • Vid recidiv under underhållsbehandling:
    • Upprepa antibiotika, ge samma preparat som tidigare men i lägre dos
    • Tillägg av metronidazol eller azelainsyra lokalt kan öka effekten, men börja först några veckor efter insättning av antibiotika
  • Kan bli aktuellt med isotretinoin i lägre dosering i svårare fall, förskrivs av hudläkare
 • Rinofyma (subtyp 3):
  • Behandlas kirurgisk (dermabrasio, koldioxidlaser, elektrokirurgi)
  • Isotretinoin kan ha en viss effekt hos några (förskrivs av hudläkare)
  • Antibiotika har ingen plats i behandlingen
  • Remittering till hudläkare eller plastikkirurg
 • Okulär rosacea (subtyp 4):
  • Ögonlockshygien
  • Tårsubstitut
  • Mjuk ögonlockssalva
  • Remiss till ögonläkare vid misstanke om kornea­skada eller försämrad syn
  • Tetracyklinbehandling har ofta effekt även på ögonbesvären
 • Behandling av gravida eller ammande:
  • Azelainsyra gel, 1–2 gånger dagligen
  • Eventuellt Metronidazol kräm 1–2 gånger dagligen
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Laser:
  • Vid permanenta kärlförändringar
  • Pulserad färglaserbehandling tycks vara effektivt
  • Finansieras ej med offentliga medel
 • Kosmetisk kirurgi:
  • Rinofyma kan eventuellt behandlas med kosmetisk kirurgi eller koldioxidlaser
  • Finansieras ej med offentliga medel

Förlopp

 • Obehandlat antar rosacea ett kroniskt växlande förlopp, men med behandling är prognosen god.
 • Återfallsfrekvensen efter avslutad behandling är hög. I en studie sågs 40 % recidiv 6 månader efter avslutad behandling.
 • Efterhand försvinner tendensen till rosacea hos de flesta, men huden förblir ofta något rödblommig.

Prognos

 • Prognosen varierar betydligt.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.