Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Rosacea


Uppdaterad den: 2019-10-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Kronisk inflammatorisk hudsjukdom lokaliserad till kinder, näsa, haka och panna hos framför allt vuxna.

Epidemiologi

 • Rosacea debuterar oftast mellan 30 och 50 års ålder.
 • Något vanligare hos kvinnor, hos män ses rinofyma oftare.
 • Prevalensen varierar mellan studier från 3–5 procent hos vuxna.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet är multifaktoriellt och inte helt kartlagt.
 • Verkar finnas en vaskulär och en akneliknande komponent.
 • Teorier kring att deet sker en immunologisk reaktion mot normalt förekommande bakterier i huden ses också.

ICD-10

 • L71 Rosacea
  • L71.8 Annan rosacea
  • L71.9 Rosacea, ospecificerad

Anamnes

 • Debut:
  • Känslig hud
  • Debuterar med rodnad och eventuellt blodvallning centralt i ansiktet (flush), efterhand permanent erytem
  • Hos de flesta patienter är det centrala området i ansiktet drabbat, som näsan, pannan, kinderna och periorala områdena
  • Erytemet förvärras av solljus, värme och stress
  • Ofta också en känsla av stickningar och värme i huden
 • Efterhand uppträder telangiekstasier, pustler, papler och rinofyma (obs inte alltid allt hos alla).

Utredning av rosacea

 • Diagnosen är klinisk. 
 • Går att dela in i olika subtyper:
  • Erytematös-telangiektatisk rosacea, subtyp I
  • Papulopustulös rosacea, subtyp II
  • Fymatös, subtyp III
  • Okulär, subtyp IV

Differentialdiagnoser

 • Perioral dermatit – små pustler, eventuellt blåsor runt munnen.
 • Biverkning av glukokortikoid.
 • Akne hos yngre åldersgrupper – komedoner, men inga telangiektasier och mindre uttalat erytem.
 • Seborroiskt eksem – fjällande hudirritation centralt i ansiktet, ofta mediala delarna av ögonbrynen. Inga pustler eller telangiektasier.
 • Systemisk lupus erytematosus.
 • Sarkoidos.
 • Polymyosit.

Behandling av rosacea

 • Behandlingen koncentreras till att minska inflammationsförändringarna.
 • Den enda tillfredsställande behandlingen av telangiektasier är laser.
 • Rinofyma kan bara behandlas kirurgiskt, eller med laser.

Egenbehandling

 • Patienten bör undvika faktorer som de upplever förvärrar besvären, detta kan vara:
  • Varm dryck
  • Starkt kryddad mat
  • Alkohol
  • Stress
  • Solexponering, solskydd med hög solskyddsfaktor bör användas8
  • Stora temperaturväxlingar
  • Vasodilaterande läkemedel
  • Potenta steroider
  • Feta krämer
 • Hudvård som rekommenderas:
  • Tvätt av ansiktet med vatten eller mild rengöringslotion
  • Mjukgörande krämer (ökar effekten av övrig behandling)
  • Ej irriterande tvål, peelingprodukter och uttorkande hudvårdsmedel
  • Kamouflerande kosmetika, till exempel gröntonade produkter, för dölja rodnad kan rekommenderas men bör vara av art som ej irriterar huden
  • Solglasögon vid ögonsymtom
  • Läkemedelsbehandling

Annan behandling

 • Laser:
  • Vid permanenta kärlförändringar
  • Pulserad färglaserbehandling tycks vara effektivt8
  • Finansieras ej med offentliga medel
  • Kosmetisk kirurgi:
  • Permanenta kärlförändringar och rinofyma kan eventuellt behandlas med kosmetisk kirurgi eller koldioxidlaser
  • Mekanisk dermabration, laserpeeling med koldioxid, elektrokirurgi och kirurgiska "rakningstekniker" – dokumentationen på effekt är begränsad16
  • Finansieras ej med offentliga medel

Komplikationer

 • Rinofyma:
  • Rinofyma förekommer också utan samtidig rosacea
  • Komorbiditet?
  • En nationell fall-kontrollstudie från Taiwan visar att patienter med rosacea har en ökad risk att få högt blodtryck (OR 1,17), dyslipidemi (OR 1,41), kranskärlssjukdom (OR 1,35), perifer arteriell sjukdom (OR 1,10)

Prognos

 • Prognosen varierar betydligt.

Källor

 • Mobacken H, Berg M, Angesjö E, Dunér K et al. Dags att minska användningen av antibiotika vid rosacea. Läkartidningen. 2018;115:EY3H. http://lakartidningen.se/EditorialFiles/3H/%5bEY3H%5d/EY3H.pdf
 • Oge LK, Muncie HL, Phillips-Savoy AR. Rosacea: Diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2015 Aug 1;92(3):187-196.
 • van Zuuren EJ. Rosacea. N Engl J Med 2017; 377: 1754-64. pmid:29091565

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons