Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Adduktortendinopati


Uppdaterad den: 2023-09-29

Annons

Bakgrund

 • Adduktormusklerna i höften och deras senor kan ge upphov till långvariga besvär med smärta i ljumskregionen.
 • Oftast är det fästet för m. adductor longus som leder till besvär med smärta efter en skada på senan eller muskeln.

Epidemiologi

 • Skador i ljumsken är vanligt förekommande hos idrottsaktiva som tränar på elitnivå.

Etiologi och patogenes

 • Adduktorrealaterad smärta på grund av m. adduktor longus tendinopati ses främst i samband med idrott som involverar snabba riktningsändringar som till exempel fotboll.
 • Adduktorrealaterad smärta kan även uppstå i samband med en muskel- eller senskada som inte har behandlats adekvat.
Annons
Annons

ICD-10

 • S76.2 Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret

Anamnes

 • Tydligt skadetillfälle?
 • Smärta i samband med spark?
 • Har tillståndet uppstått akut eller gradvist?
 • Tidigare skada i ljumskområdet?

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet av senfästet av den påverkade muskeln.
 • Nedsatt muskelkraft.
 • Adduktion mot motstånd i liggande ställning utlöser smärta.
 • Smärta vid stretchning av den drabbade musklen.
 • Smärta i ljumske som utlöses av bukpressen (valsalva) eller av situps mot motstånd.
 • Ibland kan hematom ses.

Utredning av adduktortendinopati

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Rectus femoris-tendinopati
 • Iliopsoastendinopati
 • Höftimpingment
 • Obturatorneuropati
 • Inklämning av n. ilioinguinalis
 • Osteitis pubis
 • Ljumskbråck
 • Stressfraktur
 • Höftartros
 • Höftapofysit
 • Malignitet:
  • Sällsynt orsak

Behandling av adduktortendinopati

 • Icke-operativ behandling är i de flesta fall den primära behandlingen:
  • Fysioterapi och rehabilitering
 • Vid utebliven bättring av icke-operativ behandling efter 3-6 månader (kronisk tendinopati) kan kirurgisk behandling (oftast tenotomi) vara ett behandlingsalternativ.
 • Vid avulsionsfraktur kan det bli aktuellt med operation.

Egenbehandling

 • Övningar enligt träningsprogram.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika eller NSAID-preparat kan ges i det akuta skedet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Ruptur.
 • Recidiverande besvär.
 • Kronisk tendinopati.

Prognos

 • Prognosen är bra.

Källor

 • Bisciotti GN, Chamari K, Cena E, Garcia GR, Vuckovic Z, Bisciotti A, Bisciotti A, Zini R, Corsini A, Volpi P. The conservative treatment of longstanding adductor-related groin pain syndrome: a critical and systematic review. Biol Sport. 2021 Mar;38(1):45-63. PMID: 33795914. PubMed
 • Pesquer L, Reboul G, Silvestre A, Poussange N, Meyer P, Dallaudière B. Imaging of adductor-related groin pain. Diagn Interv Imaging. 2015 Sep;96(9):861-9. PMID: 25823982. PubMed
 • Forlizzi JM, Ward MB, Whalen J, Wuerz TH, Gill TJ 4th. Core Muscle Injury: Evaluation and Treatment in the Athlete. Am J Sports Med. 2023 Mar;51(4):1087-1095. PMID: 35234538. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.